18.04.2012.

Predstavljene nove brošure samoborskog Komunalca

Cilj je smanjivanje količine otpada

Predstavljene nove brošure samoborskog Komunalca

Samoborski Komunalac, uz podršku Grada Samobora, pripremio je dvije nove brošure za svoje korisnike. Jedna je Upravljanje stambenim zgradama - vodič za suvlasnike, a druga Upute za kompostiranje.

Predstavljajući 18. travnja u Gradskoj vijećnici brošuru Upravljanje stambenim zgradama – vodič za suvlasnike, direktor Komunalca Boris Kušt rekao je da im je cilj pomoći suvlasnicima kako bi znali što treba poduzeti u pojedinim situacijama. Tako se u brošuri pojašnjava što su dužnosti upravitelja zgrade, što podrazumijeva prinudna uprava i međuvlasnički ugovori, koji su zajednički dijelovi i uređaji u zgradama, pojašnjavaju se i dužnosti suvlasnika te predstavnika suvlasnika, prikupljanje pričuve, osiguranje, a u brošuri se može naći i kućni red i preporuke za zaštitu od požara. Također, navodi se i postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, a navode se i svi važni brojevi telefona, osobito oni u slučaju hitnih intervencija.

Na predstavljanju je rečeno da Komunalac upravlja s oko 95% zgrada na području Samobora, a Grad je tvrtku odredio i kao prinudnog upravitelja u slučajevima kada ga suvlasnici nisu izabrali. Direktor Kušt istaknuo je da žele preuzeti i sve nove zgrade te dodatno poboljšati standard usluga. Već sada sve službe za hitne intervencije stoje na raspolaganju građanima 24 sata, a pomoću brošure nastoje sada suvlasnicima pomoći i u rješavanju svih ostalih mogućih problema s kojima se susreću. Brošura je za sada tiskana u 1000 primjeraka, a može se preuzeti u zgradi Komunalca.

Rukovoditelj radne jedinice održavanja čistoće i javnih površina Ivica Karoglan potom je naveo kako su Upute za kompostiranje tiskali s ciljem smanjivanja količine komunalnog otpada. Naime, uz pretpostavku da svaki stanovnik Samobora i okolnih naselja dnevno reciklira 10 dkg organskog otpada, godišnje bi se za 1350 tona (ili 12%) smanjila količina koja se godišnje odveze na zagrebački Jakuševac. To je značajna količina, osobito kada se uzme u obzir podatak da godišnje 50% od cijene odvoza otpada čini upravo cijena deponiranja na tom zagrebačkom odlagalištu. Osim toga, pravilnim kompostiranjem od tih 1350 tona može se dobiti za 8 do 12 mjeseci 337 tona plodnog humusa. Stoga se ovim uputama želi potaknuti stanovnike koji imaju svoje okućnice da sami počnu kompostirati organski otpad. Veći problemi su kod kolektivnog stanovanja u zgradama, ali i tu postoje načini kako se može izdvajati takav otpad.

Direktor Kušt rekao je da je osnovni cilj smanjiti ukupne količine otpada koji se sada prevozi u Zagreb pa je zato oformljeno reciklažno dvorište kod Sajmišta i zeleni otoci po gradu, a u planu je formiranje još jednog reciklažnog dvorišta za zapadni dio grada. Kušt je rekao i kako je u planu uređenje izlazno-ulazne zone na Trebežu, gdje bi se uredila kompostana i selekcija otpada.

Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je kako su projekti za sanaciju i uređenja Trebeža u završnoj fazi, a pri tome se računa na sredstva iz pristupnih fondova EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

M.Š.

 

Predstavljene nove brošure samoborskog Komunalca

Arhiva 2012

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002