14.01.2012.

Reakcije vodećih ljudi najvećih samoborskih stranaka u Gradskom vijeću nakon konferencije za novinare HNS-a

Tek će se vidjeti kako dalje

Reakcije vodećih ljudi najvećih samoborskih stranaka u Gradskom vijeću nakon konferencije za novinare HNS-a

Nakon što je samoborski HNS objavio da će njihov klub u Gradskom vijeću ubuduće djelovati samostalno, za komentar situacije zamolili smo i vodeće ljude najvećih stranaka koje participiraju u radu samoborskog Vijeća – doskorašnjih partnera iz HSS-a i SDP-a, kao i iz oporbenih HDZ-a i HSLS-a.

Krešo Beljak (HSS)

Predsjednik samoborskog HSS-a i gradonačelnik Krešo Beljak rekao je uvodno da još nisu dobili pisanu obavijest iz HNS-a o njihovim stavovima, a na osnovi izrečenog na pressici kaže da se ne želi miješati u unutarstranačke odnose, ali zaključuje da nisu jedinstveni u tom stavu. Za razloge napuštanja koalicije kaže da su smiješni, jer ističe da je i zakonom predviđeno da se vodoopskrba i odvodnja moraju izdvojiti iz komunalnih poduzeća te da on kao gradonačelnik mora poštivati zakon i odredbe koje su u njemu napisane te da prema tim odredbama Samobor, nažalost, ne može sam oformiti svoje poduzeće zbog premale potrošnje vode.

- I ja smatram da je to loš zakon, ali njega je usvojio Hrvatski sabor i mi ga moramo poštivati te nam je zato opcija samo Zagrebački holding. Istina je da postoji i varijanta da se uđe u županijsko poduzeće za vodoopskrbu i odvodnju, ali ono je fiktivno poduzeće koje još na upravljanju nema niti jedan vodovod i odvodnju i smatram da nama u Samoboru nije u interesu da nekome tko nema nikakva iskustva predamo na upravljanje kompletne vodovode i kanalizaciju Grada Samobora – naglašava Beljak.

Što se tiče rada u Gradskom vijeću predsjednik samoborskog HSS-a i gradonačelnik Krešo Beljak dodaje da je već tri godine na snazi postojeći zakon i da već postoje situacije gdje gradonačelnik nema većinu u Vijeću, ali programi se i dalje provode - nekad manje glatko nego inače, no i dalje je moguće normalno raditi, kao što pokazuje praksa iz Velike Gorice, Vrbovca, pa i iz Zagreba. Stoga ne očekuje probleme niti u Samoboru, jer su spremni na razgovore.

Željko Žarko (SDP)

Predsjednik samoborskog SDP-a i predsjednik Gradskog vijeća Željko Žarko također kaže da još nisu dobili nikakvu službenu obavijest, ali ono što je izrečeno na pressici HNS-a (što su pročitali u medijima) raspravit će na sjednici sljedećeg tjedna na svom Gradskom odboru i nakon toga se očitovati o novonastaloj situaciji. Željko Žarko smatra da bi prije donošenja ovakve odluke bilo dobro da su svi partneri sjeli i prvo utvrdili je li zaista bilo problema u prenošenju informacija i je li to bilo zbog nečije namjere da zataji informaciju, zbog greške stručnih službi ili nekoga drugoga, dodajući i da su članovi HNS-a participirali u vlasti i da su sve informacije mogli dobiti u stručnim službama i na odborima Gradskog vijeća. Što se tiče rada Gradskog vijeća predsjednik samoborskog SDP-a i predsjednik Gradskog vijeća Željko Žarko kaže da problema u radu ne bi trebalo biti, jer smatra i tako je shvatio da HNS niti ne želi opstruirati rad tog tijela, već se nada da će se oko svih odluka postići konsenzus za dobrobit Grada i svih njegovih građana.

Tomislav Masten (HDZ)

Predsjednik samoborskog HDZ-a Tomislav Masten na početku je rekao da je začuđen kako su članovi HNS-a i izdržali dvije i pol godine u koaliciji, jer su već nekoliko puta, kaže, bili izigrani od strane gradonačelnika pa mu je njihov potez logičan slijed događanja. Budući da su u prošloj vlasti bili koalicijski partneri, onda zna i da se projekti na kojima su tada inzistirali u HNS-u sada ne realiziraju, niti su u planu, kao što je izgradnja škole u Farkaševcu, preseljenje knjižnice i slično. Što se tiče stavova koje su članovi HNS-a izrekli medijima, Masten ističe da se s njima slaže po pitanju vodoopskrbe i odvodnje, jer je i stav HDZ-a da se treba iznaći način da se ta djelatnost zadrži u Gradu Samoboru, budući da već nekoliko godina postoje problemi sa Zagrebačkim holdingom oko provođenja projekata na području Samobora, a što je priznala i sadašnja gradska uprava u nekoliko navrata gostujući u medijima. Stoga Masten naglašava da su u HDZ-u spremni na zajednički sastanak svih stranaka i na dogovor kako zadržati vodoopskrbu i odvodnju. Dodao je da je već i očekivao poziv gradonačelnika na tu temu, budući da on osobno i ostali članovi stranke imaju dosta iskustva u tim pitanjima participirajući u gradskoj i županijskoj upravi te raznim tijelima. Stoga očekuje da se o toj temi povede rasprava i na široj razini nego što je to samo unutar koalicije, jer smatra da je to stvar koja određuje budućnost Grada Samobora narednih desetljeća i oko toga treba postojati dogovor.

Linda Rossini Gajšak (HSLS)

Predsjednica samoborskog HSLS-a Linda Rossini Gajšak rekla je kako je samoborski HNS donio svoju autonomnu odluku o kojoj su, kao i ostali, čitali u medijima, te da je nije potrebno komentirati. Što se tiče HSLS-a, on će u Gradskom vijeću ostati oporbena stranka te će i dalje djelovati prema svojim programskim načelima za boljitak Grada Samobora i njegovih građana, što znači da će podržati projekte koje smatraju dobrima, a kritizirati one poteze gradske uprave koje smatraju lošima. Tek će se vidjeti što će se zapravo konkretno dalje događati, zaključila je Linda Rossini Gajšak. To je i opći zaključak sudionika samoborske političke scene, koji će, kao i mi, pratiti daljnje korake unutar HNS-a te u pozicijskim i opozicijskim redovima.

M. Šipuš

 

Reakcije vodećih ljudi najvećih samoborskih stranaka u Gradskom vijeću nakon konferencije za novinare HNS-a

Arhiva 2012

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002