13.01.2012.

Samoborska podružnica Hrvatske narodne stranke objavila da prekida bezuvjetnu suradnju sa sadašnjim partnerima

HNS od sada samostalno

Samoborska podružnica Hrvatske narodne stranke objavila da prekida bezuvjetnu suradnju sa sadašnjim partnerima

Nakon više od dvije i pol godine suradnje, samoborska podružnica Hrvatske narodne stranke odlučila je prekinuti suradnju s HSS-om i SDP-om u dosadašnjem obliku, tj. kako je bilo predviđeno sporazumom o suradnji, smatrajući da je taj sporazum prekršen. O tome su izvijestili i javnost 12. siječnja na konferenciji za novinare, čime su potvrđene nakane o kojima se u političkim krugovima počelo govoriti još krajem prošle godine.

Predsjednik samoborskih narodnjaka Mladen Guliš pojasnio je da je gradska podružnica HNS-a donijela zaključak kako je sporazum o suradnji triju stranaka (HSS, SDP i HNS) prekršen od strane gradonačelnika slanjem pisma namjere u Zagrebački holding, podružnicu Vodoopskrbe i odvodnje, u kojem je predložio da, uz postojeće poslove vodoopskrbe koje obavljaju na području Samobora, oni od Komunalca preuzmu i poslove odvodnje. Guliš navodi da se o tome među partnerima nije raspravljalo, niti spominjalo i usuglašavalo pa je pismo namjere poslano bez znanja i suglasnosti HNS-a, a njihov je stav da je voda važan resurs o kojem brigu mora voditi upravo jedinica lokalne samouprave.

Narodnjaci smatraju da je time prekršen sporazum te ga smatraju ništavnim i neobvezujućim za sve stranke. Stoga će Hrvatska narodna stranka, tj. Klub vijećnika, ubuduće djelovati samostalno u Gradskom vijeću i neće bezuvjetno podržavati prijedloge gradske uprave, nego one koje smatra kvalitetnim i dobrim za Samobor. Na pitanje o suradnji s trenutnom oporbom u Vijeću odgovoreno je da im to nije u planu, nego će surađivati sa svim strankama oko stvari koje smatraju bitnima za život Grada.

Tri važne stvari

Na pressici je istaknuto kako je Klub vijećnika HNS-a zatražio da se na Gradskom vijeću povede rasprava oko sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Samobora, jer se do 31. prosinca 2012., prema novom Zakonu, obje te djelatnosti moraju izdvojiti iz postojećeg sustava. Mišljenje HNS-a je da Grad Samobor treba oformiti vlastito poduzeće i u njemu objediniti vodoopskrbu i odvodnju. Zatražit će da se o tome povede rasprava na Gradskom vijeću, koje i donosi zaključke o tom pitanju.

Klub vijećnika HNS-a će, također, zatražiti da se na Gradsko vijeće pozove direktor Komunalca Boris Kušt (a to je već ranije učinio i njihov član u Odboru za komunalnu djelatnost), kako bi predstavio vijećnicima plan rada za 2012. godinu, postojeću sistematizaciju radnih mjesta, napredak u pregovorima oko kolektivnog ugovora sa sindikatima te da, isto tako, obrazloži svoj prijedlog o smanjenu plaća zaposlenika.

Uz to, Klub vijećnika HNS-a, najavio je Guliš, zatražit će raspravu na Gradskom vijeću vezano uz presudu Upravnog suda oko rada asfaltne baze u Ulici Nikole Šubića Zrinskog, budući da su dobili informacije kako je još u svibnju 2011. rješenje suda o poništenju legalizacije rada urudžbirano u Gradu Samoboru, a članovi HNS-a ni do danas nisu iz gradske uprave dobili nikakvu informaciju o tome, već su je dobili od oporbenih kolega iz HDZ-a krajem prošle godine. Stoga traže da se Gradsko vijeće izvijesti o toj presudi i o koracima koje gradska uprava poduzima da problem što bezbolnije riješi na zadovoljstvo građana i investitora. Predsjednik samoborskih narodnjaka na pressici je rekao da su u prošloj, a i u sadašnjoj gradskoj upravi bili za izmještanje baze na novu lokaciju, smatrajući to najbezbolnijim rješenjem. Sada po prvi puta s time i izlaze u javnost.

Izdvojeno mišljenje

Na konferenciji za medije, uz predsjednika podružnice Mladena Guliša, bili su tajnica podružnice i predsjednica Kluba HNS-a u Gradskom vijeću Martina Tkalec, potpredsjednica Gradskog vijeća Stajka Mikulčić te predsjednik NO Komunalca i član proširenog Kolegija gradonačelnika Ivica Horvatinčić. Stajka Mikulčić istaknula je da nije podržala istupanje na ovakav način, smatrajući da se prvo o svemu trebalo raspraviti s partnerima s kojima je potpisan sporazum o postizbornoj suradnji, ali da je većina članova predsjedništva bila za odluku koja je i prezentirana na pressici, iako je i županijska organizacija preporučila da se pričeka s konačnom odlukom. No, Martina Tkalec je rekla kako i dalje očekuje zajednički nastup svih članova Kluba vijećnika HNS-a na sjednicama Gradskog vijeća.

Samoborski HNS-ovci pozvali su građane da izađu na referendum o ulasku u Europsku Uniju i glasaju "za".

M. Šipuš

 

Samoborska podružnica Hrvatske narodne stranke objavila da prekida bezuvjetnu suradnju sa sadašnjim partnerima

Arhiva 2012

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002