19.03.2012.

Pažljivije s paljenjem korova

Pažnja, gori!

Pažljivije s paljenjem korova

Ovih dana građani Samobora svakodnevno slušaju "sviranje" vatrogasnih sirena, a vatrogasci svako malo nekamo jure svojim vozilima!

Uzrok tome je, svake godine iznova, nesavjesnost naših građana, koji, usprkos vjetru, svojoj nepripremljenosti i neznanju, pale korov na okućnicama i livadama. Zato vatra često izmakne kontroli i hitna intervencija vatrogasaca postaje nužnost.

Gradsko vijeće Grada Samobora je na sjednici održanoj, 27. travnja 2007. godine donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

Člankom 23. utvrđen je postupak kod uništavanja korova i biljnog otpada spaljivanjem:

"Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su kod uništavanja korova i biljnog otpada spaljivanjem poduzeti sljedeće mjere:

- o namjeri spaljivanja obavezno obavijestiti nadležnu vatrogasnu službu

- spaljivati suhi korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šumskog zemljišta te najmanje na udaljenosti od 15 m od krošanja stabala, nasada na susjednim parcelama, kao i od vodica i stupova dalekovoda

- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugoga gorivog materijala

- spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu i posudu s vodom)

- spaljivanje suhog korova i biljnog otpada nije dozvoljeno u vrijeme nepovoljnih atmosferskih prilika i jakog vjetra

- osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i ugasiti, to utvrditi prebacivanjem pepela i polijevanjem vode i tek onda može napustiti to mjesto".

Odluka je obvezujuća.

Vatrogasna zajednica Grada Samobora

 

Pažljivije s paljenjem korova

Arhiva 2012

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002