08.10.2014.

Samoborsko komunalno poduzeće ima novog direktora

Ivica Karoglan na čelu Komunalca

Samoborsko komunalno poduzeće ima novog direktora

Već više od mjesec dana na čelu Komunalca je nova osoba.

Ivica Karoglan, diplomirani inženjer agronomije iz Samobora, novi je direktor trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Samobor. Nakon podnesene ostavke bivšeg direktora Zvonka Marenića, Skupština društva 3. ga je rujna imenovala direktorom, na mandat u trajanju od 3 mjeseca.

Ivica Karoglan u trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Samobor radi od 2010. godine, a prije obnašanja funkcije direktora bio je zaposlen na radnom mjestu rukovoditelja Radne jedinice Održavanje čistoće i javnih površina, na radnom mjestu rukovoditelja Radne jedinice Održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih površina te na radnom mjestu pomoćnika direktora za tehničke poslove.

A.B.

 

Samoborsko komunalno poduzeće ima novog direktora

Arhiva 2014

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002