01.04.2014.

Izabrana nova pročelnica Gradske službe

Ana Vlah umjesto Drage Kušića

Izabrana nova pročelnica Gradske službe

Ana Vlah rođena je u Zagrebu 14. kolovoza 1981. godine.

Nakon završene Gimnazije Lucijana Vranjanina upisuje Pravni fakultet u Zagrebu, na kojem je diplomirala 2007. godine.

Za vrijeme trajanja studija radila je u nekoliko tvrtki na administrativnim i sličnim poslovima, a od srpnja 2007. godine zaposlena je u Gradu Samoboru kao vježbenica.

Nakon položenog državnog stručnog ispita raspoređena je na radno mjesto stručne suradnice za pravna pitanja, a u 2011. godini napredovala je na mjesto savjetnice za pravne poslove u Gradskoj službi. U međuvremenu je položila i pravosudni ispit te time stekla kompetenciju zastupanja Grada Samobora u svim sudskim postupcima.

Kao stručna suradnica za pravna pitanja i savjetnica za pravne poslove obavljala je poslove vezane uz organizaciju sjednica Gradskog vijeća, izradu normativnih akata, kadrovske poslove, te ostale poslove iz djelokruga Gradske službe.

U 2013. godini privremeno obavlja dužnost pročelnice Ureda gradonačelnika, gdje razvija organizacijske sposobnosti te sposobnost vođenja i usmjeravanja rada drugih službenika.

U veljači iste godine, nakon provedenog treninga za trenere u Ministarstvu uprave, a u okviru EU projekta Potpora primjeni Zakona o općem upravnom postupku, postaje ovlašteni predavač i trener za ZUP u Hrvatskoj.

Kao članica izbornog povjerenstva Grada Samobora sudjelovala je u provedbi izbornog postupka na lokalnim, mjesnim, parlamentarnim i izborima za EU parlament te je članica Povjerenstva za provedbu državnog referenduma.

Sudjelovala je na brojnim stručnim seminarima i radionicama, gdje stječe dodatno obrazovanje iz svih grana i područja prava, a od siječnja ove godine obnaša dužnost pročelnice Gradske službe Grada Samobora.

 

Izabrana nova pročelnica Gradske službe

Arhiva 2014

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002