26.08.2014.

Gradu Samoboru predana Odluka o financiranju sanacije odlagališta Trebež

Sanacija teška 96 milijuna kuna

Gradu Samoboru predana Odluka o financiranju sanacije odlagališta Trebež

Nekadašnje odlagalište otpada na Trebežu poprimilo je proteklih godina novi izgled, jer je drveće i nisko raslinje zaklonilo hrpu otpada koje se tamo desetljećima odlagalo sve dok se samoborski otpad nije počeo deponirati na Jakuševcu. Iako je problem skriven, nije potpuno riješen. Kako bi se to pitanje napokon skinulo s dnevnog reda, 26. kolovoza je na području nekadašnjeg odlagališta Trebež ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović, u nazočnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Svena Müllera, predao samoborskom gradonačelniku Kreši Beljaku Odluku o financiranju sanacije. Ministarstvo je osiguralo financiranje sanacije odlagališta Trebež iz kohezijskog fonda EU i Fonda za zaštitu okoliša i prirode.

Tom prigodom gradonačelnik Beljak istaknuo je kako se odlagalište otpada Trebež nalazi na vodocrpnom području, nekoliko kilometara uzvodno od vodocrpilišta Strmec, te je stoga bila potrebna njegova sanacija, iako se ne koristi već desetak godina. Zahvalio je ministru Zmajloviću i direktoru Fonda Mülleru, rekavši da bez njihove inicijative ne bi došlo do realizacije projekta. Naglasio je i da je Samobor među prvima krenuo o realizaciju projekta razvrstavanja otpada, ali da se u cijeloj Hrvatskoj na tom području neće ostvariti znatniji napredak dok se ne uvedu stroge sankcije za one koji otpad odlažu na neprimjerena mjesta stvarajući divlja odlagališta.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller rekao je kako će se, nakon četrdesetak godina otkako je počelo navažanje otpada na Trebež, sada pristupiti njegovoj sanaciji, za što su u potpunosti osigurana sredstva te tehnička i stručna pomoć. Fond je osigurao 15 milijuna kuna, a ostatak će se osigurati iz kohezijskog fonda EU, istaknuo je Müller, dodavši da se ovakvi projekti mogu realizirati samo u suradnji s lokalnom samoupravom. Naglasio je i da se vodilo računa o blizini vodocrpilišta te će se koristiti najnovija tehnička dostignuća u sanaciji. Stoga su i ukupni troškovi veći i procjenjuju se na oko 96 milijuna kuna. U rujnu će biti raspisan natječaj za izvođača radova, koji će krenuti u proljeće sljedeće godine, a očekuje se da će biti gotovi krajem 2016. U Hrvatskoj je do sada, prema njegovim riječima, sanirano 120 odlagališta, a u tijeku je sanacija njih 44, dok je za preostalih 137 napravljena priprema. Za sanaciju sve 301 deponije predviđeno je ukupno 2,7 milijarde kuna, rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller.

Ministar Mihael Zmajlović naglasio je da se projekt financira u stopostotnom iznosu te tako Grad Samobor neće morati izdvajati svoja sredstva za ovaj projekt.

- Sanacija će se provesti po najvišim standardima kako bi se spriječio negativan utjecaj na okoliš. To radimo kako bi se uspostavio cjelovit sustav gospodarenja otpadom, a u koji ulaze sanacija i zatvaranje postojećih odlagališta, izgradnja centara za gospodarenje otpadom za njegovu obradu te razvrstavanje i primarna selekcija otpada. Sve je nužno napraviti do 2018. godine – naglasio je Zmajlović, ističući značajne pomake koji su vidljivi u projektima prikupljanja i razvrstavanja otpada. Rekao je i kako će one jedinice lokalne samouprave koje će u tim koracima kasniti biti sankcionirane, potvrdivši da je jedna od njih i Grad Zagreb.

Projektom sanacije predviđena je gradnja hidrauličke barijere kako bi se trajno spriječilo moguće širenje onečišćenja iz odloženog otpada na okolno tlo i podzemne vode, a otpad će se prekriti nepropusnim slojem uz gradnju sustava pasivnog otplinjavanja te će se na nepropusnom završnom pokrovnom sloju posaditi autohtono zelenilo.

M.Š.

 

Gradu Samoboru predana Odluka o financiranju sanacije odlagališta Trebež

Arhiva 2014

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002