19.12.2014.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen proračun za 2015.

Prireza neće biti!

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen proračun za 2015.

Prijedlog Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu je razvojni i socijalno osjetljiv, ponovio je i na ovoj sjednici Gradskog vijeća pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić, predlažući gradskim vijećnicima da usvoje Proračun Grada Samobora kako ga je predložio gradonačelnik, a čiji prihodi i rashodi su nešto veći od 234 milijuna kuna.

Također, podsjetio je Radovanić, planirani prihodi i rashodi Grada u ukupnom iznosu ostaju na razini ovogodišnjih (oko 185 milijuna kuna), a bit će uvećani za 48 milijun kuna namjenskih sredstava za sanaciju odlagališta otpada Trebež.

Unatoč poteškoćama pri izradi proračuna, od još uvijek nepreciznih propisa i dokumenata o uvjetima poslovanja u sljedećoj godini, preko nastavka višegodišnje recesije pa do smanjenja prihoda od poreza na dohodak za lokalnu i regionalnu samoupravu, Grad Samobor je planirao proračun koji je uravnotežen. Osim toga, tim se proračunom planira održati dosadašnju kvalitetu i razinu usluga Grada te nastaviti planiranu razvojnu politiku, naglasio je Radovanić. To se neće raditi novim zaduživanjem, niti će se uvoditi prirez, a neće biti niti poskupljenja usluga i novih davanja, već su planirane razne uštede kojima bi se kompenziralo smanjenje prihoda. Bit će to objedinjavanje naplate, kvalitetnija i ažurnija naplata te veća učinkovitost službi Gradske uprave i svih gradskih poduzeća, obećao je Radovanić.

Na Nacrt proračuna pristigli su tek amandmani Linde Rossini Gajšak (HSLS), kojima je tražila da se za poticanje tradicijskih i umjetničkih obrta izdvoji 40.000 više, da se za 10.000 kuna poveća stavka za stipendije, osobito nadarenih učenika i studenata, te da se uvede nova nagrada za "Samoborku godine" u visini 3.000 kuna, a da se za 40.000 kuna smanji reprezentacija i za 13.000 kuna sredstva za promidžbu i informiranje, a svi su amandmani većinom glasova odbijeni.

Proračun Grada Samobora za 2015. godinu usvojen je sa 16 glasova ZA i 3 PROTIV, a jednako tako i ostali programski dokumenti koji razrađuju prihode i rashode proračuna.

Jednoglasno su gradski vijećnici podržali zaključak o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Grada Samobora, kao i zaključak o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije na području Grada Samobora. Ovi su dokumenti usklađeni sa zakonom i prema stvarnoj procjeni stručnjaka određuju sredstva, ljudstvo i postupanja u slučaju takvih nesreća te određuju zadatke gradskog Stožera za zaštitu i spašavanje, Javne vatrogasne postrojbe, Vatrogasne zajednice grada Samobora, Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenog križa i drugih koji se uključuju u spašavanje ljudi i opreme u slučaju raznih prirodnih ili drugih katastrofa i velikih nesreća.

Na Aktualnom satu Zvjezdana Sečen nije mogla dobiti odgovor na pitanje zašto već pet mjeseci roditelji srednjoškolaca ne mogu dobiti povrat sredstava za autobusni pokaz od autobusnih prijevoznika Autoturista i Samoborčeka, a zamjenik gradonačelnika Željko Stanec obećao je da će Grad ponovno potražiti odgovor kod nadležnih institucija i prijevoznika te nastojati da novac roditeljima bude što prije vraćen.

Po završetku sjednice, na prigodnom domjenku u Samoborskoj kleti, svim vijećnicima te gradonačelniku i njegovim zamjenicima i službama Gradske uprave na kvalitetnom radu i dobroj suradnji zahvalio je predsjednik Gradskog vijeća Branimir Šiljak te im čestitao Božić i poželio uspješnu 2015. godinu.

D.K.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen proračun za 2015.

Arhiva 2014

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002