01.10.2014.

Počeo 5. ciklus tribina gradonačelnika u mjesnim odborima i gradskim četvrtima

Što s tržnicom i restoranom u Bregani?

Počeo 5. ciklus tribina gradonačelnika u mjesnim odborima i gradskim četvrtima

Peti ciklus tribina samoborskog gradonačelnika u mjesnim odborima i gradskim četvrtima započeo je 29. rujna. U Društvenom domu u Gradni tribina je održana 29. rujna u 18 sati, a odmah potom i u Celinama. 30. rujna organizirana je tribina za mještane Grdanjaca, Breganice i Višnjevca Podvrškog u Grdanjcima, gdje je četrdesetak mještana najviše bilo zainteresirano za sanaciju posljedica poplave i klizišta te budućeg održavanja Bregančice, kako ubuduće do poplava ne bi ni dolazilo. Uz gradonačelnika Krešu Beljaka, na njihova su pitanja odgovarali i njegovi zamjenici Sanja Horvat Iveković i Željko Stanec te pročelnik za komunalne djelatnosti Zvonko Župančić, predsjednik Nadzornog odbora Komunalca Miljenko Beljak i referent za mjesnu samoupravu Pero Grgečić.

Gradonačelnik i njegovi suradnici, a priključila im se i predsjednica MO Bregana Maja Gračanin, nastavili su s tribinom u nekadašnjem restoranu u Bregani, gdje se okupilo nešto manje od četrdeset mještana.

Nazočne na tribini najviše je zanimalo što će biti sa zapuštenom tržnicom u Bregani, koja je sudbina namijenjena prostoru bivšeg restorana, kako da se natjera vlasnike zapuštenog zemljišta da održavaju i kose zemljište, a ne da plaćaju simbolične kazne, kako riješiti odnose korištenja zemljišta (naročito za parkiranje) oko zgrada nakon parcelacije, te pitanje zapuštenog atomskog skloništa u jednoj zgradi, za koje nitko ne želi preuzeti obvezu održavanja. Bilo je i nekoliko pohvala Komunalcu za održavanje zelenih površina te za rekonstrukciju Gajeve ulice u vrijednosti od 270.000 kuna, kada su se obnovile i obližnje stepenice, no isto tako je bilo više primjedbi na to da rešetka za odvod nije dobro riješena.

Uglavnom je za manje probleme dogovoreno da će biti riješeni s nadležnim službama, a MO Bregana će, kako je rekla Maja Gračanin, u svojim planovima za sljedeću godinu nastojati riješiti goruće probleme. Također, rečeno je da je upravo u tijeku natječaj objavljen u Glasniku za najam nekih prostora na tržnici, a Komunalac će urediti WC. Na pitanje o sufinanciranju uređenja zgrada po kriteriju energetske učinkovitosti, Krešo Beljak je odgovorio da će biti ponovljen natječaj Zagrebačke županije pa se svi zainteresirani mogu javiti, a Grad Samobor sufinancira takve projekte sa simboličnim iznosom od 5.000 kuna.

Postavljeno je i pitanje uređenja dječjeg igrališta, a neki bi Bregančani željeli i da se uredi igralište za pse.

U pripremi je izrada Proračuna grada Samobora za 2015. godinu pa se na ovaj način, premještanjem tribina u jesenski period, željelo da građani dobiju priliku da se direktno uključe u kreiranje planova i programa te predlože prioritete za financiranje u njihovim mjesnim odborima. Tako će i biti, rekla je Maja Gračanin, jer će se MO Bregana sastati i o tome raspraviti.

O tribinama koje slijede u ostalim mjesnim odborima i gradskim četvrtima, građani će biti informirani putem plakata i letaka, objavom na službenoj internet stranici i društvenim mrežama Grada Samobora te u medijima.

D.K.

 

Počeo 5. ciklus tribina gradonačelnika u mjesnim odborima i gradskim četvrtima

Arhiva 2014

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002