11.01.2014.

Održana izvanredna skupština Vatrogasne zajednice Grada Samobora

Domini odstupili, novi predsjednik Željko Koščica

Održana izvanredna skupština Vatrogasne zajednice Grada Samobora

U Vatrogasnom domu Bobovica u Bobovici 14. prosinca održana je izvanredna skupština Vatrogasne zajednice Grada Samobora. Skupština je sazvana na zahtjev dvije trećine članica Vatrogasne zajednice, nakon čega je dosadašnje vodstvo zajednice 19.11.2013. podnijelo ostavke. Kako u zakonskom roku staro rukovodstvo nije sazvalo skupštinu, stvorili su se uvjeti za izvanrednu skupštinu.

Izvanrednoj skupštini prisustvovali su svi delegati Vatrogasne zajednice Grada Samobora, delegati Grada Krunoslav Znika i Željko Radovanić, pročelnik za financije, te županijski Vatrogasni zapovjednik Josip Novosel. Skupštinu je otvorio i vodio Željko Koščica, izabran javnim glasanjem u Radno predsjedništvo, koje su još sačinjavali Dubravko Matijaščić, Marijan Telišman i zapisničar Renato Hribar. Skupština je sadržavala 11 točaka dnevnog reda, a glasalo se javno, dizanjem ruku.

Pod točkom razrješenja dužnosti većinom glasova delegata prihvaćene su ostavke predsjednika Jurice Domina i zapovjednika Vlade Domina, a jednoglasnom je odlukom prihvaćena ostavka tajnika Borisa Bogolina. Jednoglasnom odlukom delegata razriješen je i dosadašnji Nadzorni odbor, Sud časti te delegati i njihovi zamjenici u Skupštini Vatrogasne zajednice Zagrebačke Županije.

Najiscrpnija rasprava vodila se o točci dnevnog reda Izmjene i dopune Statuta VZG Samobora, tako da će sada, umjesto dosadašnjih 35 delegata, Skupštinu sačinjavati 45 delegata, i to po 3 delegata iz DVD-a Samobor, Bregana, Galgovo, Rude i JVP Samobor kao nosećih društava (prema procjeni požarne opterećenosti) i po 2 delegata iz ostalih društava, što do sada nije bio slučaj. Do sada je jedno društvo imalo 5 delegata, tri društva po 3 delegata, a ostali po 1 delegata, što je bio i jedan od glavnih razloga sazivanja izvanredne skupštine. Isto tako, regulira se funkcija tajnika, koji je do sada primao novčanu naknadu za svoj rad, usuglašena je izmjena da tajnik može svoju funkciju obavljati volonterski (bez naknade) ili profesionalno kao zaposlenik VZG Samobora, za čije radno mjesto se raspisuje natječaj za radno mjesto tajnika, na kojeg se mogu prijaviti svi koji zadovoljavaju određene, kao i uvjete prema pravilima struke.

Usuglašena je i izmjena prema kojoj Predsjedništvo zajednice broji 11 članova: predsjednik zajednice, zamjenik predsjednika, zapovjednik, zamjenik zapovjednika (bez prava glasa - ima glas u zapovjedništvu), tajnik (bez prava glasa - profesionalac), te 6 članova Predsjedništva izabranih na skupštini, sukladno Statutu.

Nakon usuglašavanja jednoglasno je usvojen novi Statut VZG Samobora. Pod točkom Izbor novog rukovodstva VZG Samobora u prije dobivenim materijalima (10 dana prije skupštine) bile su i liste za prijedlog kandidata za funkcije koje je svaki delegat mogao ispuniti i predati povjerenstvu za kandidacije 24 sata prije početka skupštine. Kandidacijska komisija je izvijestila da su pristigla dva prijedloga: jedan od strane skupštinara, a drugi od DVD-a Samobor. Kako prema Pravilniku prijedloge mogu davati samo članovi skupštine, prijedlog DVD-a Samobor se smatra nevažećim.

Na prijedlog voditelja Skupštine isti je ipak dan na glasanje, uz objašnjenje da "nismo svi tako detaljno upućeni u pravilnike i zakone pa bi bila šteta da se radi proceduralne greške ne razmatra i njihovo mišljenje". Većinom glasova izglasano je da je prijedlog DVD-a Samobor važeći.

Nakon isticanja kandidatura DVD-a Samobor s jedne strane te skupštinara s druge, za predsjednika Vatrogasne zajednice većinom glasova izabran je Željko Koščica (DVD Rude), za zapovjednika jednoglasno je izabran Mladen Žitković (JVP Samobor), za članove Predsjedništva jednoglasno su izabrani Dubravko Matijaščić (DVD Bregana), Goran Kelečić (zamjenik zapovjednika bez prava glasa - DVD Galgovo), Marijan Telišman (DVD Otok), Tomislav Slamar (DVD Molvice), Petar Mihočinec (DVD Galgovo), Zdenko Jednar (DVD Bobovica) i Ivan Rešetar (DVD Samobor). U Nadzorni odbor jednoglasno su izabrani Branko Tomašković (DVD Pavučnjak), Dražen Stunja (DVD Petkov Breg)i Josip Komerički (DVD Klokočevec).

U Sud časti izabrani su Ivica Pagadur (DVD Drežnik), Marijan Oslaković (DVD Manja Vas) i Stjepan Bošković (DVD Chromos). U Skupštinu VZZŽ-a kao delegati izabrani su Željko Koščica, Mladen Žitković, Marijan Telišman i Dubravko Matijaščić, a kao zamjene Petar Mihočinec, Zdenko Jednar, Tomislav Slamar i Marijan Horvat.

Na kraju sjednice u obraćanju gostiju županijski zapovjednik Josip Novosel istaknuo je dosadašnju dobru suradnju s VZG Samobor te da novoizabrani nastave tim tempom i da će VZG Samobor kao i do sada imati potporu VZZŽ-a. Spomenuo je i svoje zadovoljstvo vođenjem skupštine i konstruktivnom raspravom koja je rezultirala jednoglasno donesenim odlukama i izborom zapovjednika koji je i ujedno i zapovjednik profesionalne postrojbe, kao i njegove zamjene - profesionalnog vatrogasca.

Nakon sjednice održan je prigodni domjenak na kojem su svi iskazali zadovoljstvo izglasanim, jer su na ovaj način ravnopravnije zastupljena sva društva, a u radnim tijelima su zastupljena gotovo sva društva.

19. prosinca održana je skupština Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, na kojoj su verificirani svi novoizabrani delegati VZG Samobora, a predsjednik VZG Samobora Željko Koščica izabran je za potpredsjednika Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, dok je zapovjednik VZG Samobora Mladen Žitković izabran u zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.

Zdenko Jednar

 

Održana izvanredna skupština Vatrogasne zajednice Grada Samobora

Arhiva 2014

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002