04.04.2014.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Bušljeta umjesto Mastena

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Budući da je na osobni zahtjev mandat vijećnika HDZ-a Tomislava Mastena stavljen u mirovanje, na sjednici samoborskog Gradskog vijeća 3. travnja prisegnuo je, a na prijedlog Gradske organizacije HDZ-a, novi vijećnik s njihove kandidacijske liste Petar Krešimir Bušljeta.

Gotovo sva izvješća o realizaciji raznih programa Grada u 2013. godini, kao i izvješća o radu gradonačelnika i upravnih odjela Grada u 2013. godini, prihvaćena su bez rasprave. Ipak, manji verbalni spor nastao je nakon niza pitanja i traženje niza konkretnih podataka koje je vijećnica Linda Rosini Gajšak postavila unutarnjoj revizorici Tamari Mekinjić, vezano uz Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju za 2013. godinu. Gradonačelnik je rekao da će vijećnica odgovore dobiti u pisanom obliku, no uz to je našao za shodno reći vijećnici da na taj način odgovore može tražiti kada bude na njegovom, a ne na vijećničkom mjestu. Nakon nekoliko replika s vijećnicom, koja je od predsjednika Gradskog vijeća zatražila da je zaštiti od neumjesnih gradonačelnikovih primjedbi, gradonačelnik Krešo Beljak se vijećnici ispričao te rekao da će odgovore, sukladno Poslovniku o radu Gradskog vijeća, dobiti u pisanom obliku. A vijećnik Boris Makarun zatražio je od predsjednika Gradskog vijeća Branimira Šiljka da ubuduće sjednice također vodi u skladu s Poslovnikom.

Bez rasprave i jednoglasno samoborski su vijećnici prihvatili financijska izvješća te izvješća o radu za 2013. godinu Ustanove za upravljanje sportskim objektima, Samoborskog športskog saveza, Zajednice tehničke kulture grada Samobora, Gradske knjižnice Samobor i Samoborskog muzeja, dok je izvješće Pučkog otvorenog učilišta Samobor skinuto s dnevnog reda. Jednoglasno su prihvaćena i financijska izvješća za 2013. godinu dječjih vrtića Izvor i Grigor Vitez, a radi usklađenja sa zakonskom regulativom donesene su i odluke o osnivanju tih vrtića, namjesto ugovora s Gradom koji su do sada regulirali tu tematiku.

Gradski vijećnici također su jednoglasno, bez rasprave, prihvatili ostavku Nikole Burića na funkciju predsjednika i na članstvo u Odboru za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Jednoglasno je prihvaćeno i sklapanje aneksa ugovora o provedbi izgradnje distribucijske mreže na području Grada Samobora s Energo Metanom, na mjestima gdje su potrošači rijetko zastupljeni. Ugovor o izgradnji mreže vrijednosti 5,4 milijuna kuna povećan je tim aneksom za 700.000 kuna. Tim će sredstvima ove godine započeti izgradnja plinske distribucijske mreže iz smjera Galgova prema Rakovom Potoku.

Gradske vijećnike uskoro očekuju i dvije besplatne edukacije, naravno, ukoliko to žele: jedna o radu s tabletima, koju će organizirati Ured gradonačelnika, a druga u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert i Udruge gradova u petak i subotu, 16. i 17. svibnja, najavila je pročelnica Ana Vlah. Toj bi edukaciji nazočili i gradski pročelnici i članovi Savjeta mladih, a tematske cjeline koje bi se obrađivale na predavanjima i radionicama bile bi o etici i etičnosti gradskih vijećnika, o sustavu i financiranju lokalne samouprave, o odgovornom zastupanju građana i o radu, odnosno tijeku sjednica.

Aktualni sat

Vijećnik Ivan Horvat predložio je da se, zajedno sa slovenskom Općinom Brežice, organizira obilježavanje prve obljetnice ulaska Hrvatske u EU, što bi se kasnije moglo proširiti i na suradnju na nekim EU projektima. Ovu je ideju podržao gradonačelnik Krešo Beljak, uz napomenu da će na tome angažirati zainteresirane predsjednike mjesnih odbora uz hrvatsko – slovensku granicu.

Andrija Noršić ponovno je potegnuo pitanje nedostatka biciklističkih staza u Samoboru, a gradonačelnik je rekao da bi se i pitanje biciklističkih staza moglo rješavati u dogovoru sa susjedima iz Slovenije, što je već započeto projektom Po Sutli i Žumberku.

Boris Makarun podsjetio je na problem klizišta na groblju u Svetom Martinu pod Okićem pa je gradonačelnik, uz konstataciju da su klizišta na tom području problem koji traje već desetljećima, rekao da se radi na rješavanju toga, kao i još nekih klizišta nastalih prošle godine nakon obilnih proljetnih oborina. Za sada je sanirana cesta za Javorek i Beder, a za 5 do 6 klizišta u tijeku je izrada dokumentacije za sanaciju.

U odgovoru na pitanje vijećnice Zvjezdane Sečen, gradonačelnik Beljak rekao je da je Samobor spreman preuzeti nove obveze vezane uz obaveznu predškolu, no podsjetio je da se radi opet o novim ingerencijama koje država daje lokalnoj samoupravi, a bez da za tu namjenu osigura i financijska sredstva.

Na pitanje Vjerana Štublina o projektima koje Samobor priprema za korištenje fondova EU, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Hrvoje Frankić rekao je da je u tijeku projekt uvođenja štedljive rasvjete, a gradonačelnik je podsjetio da gradske službe redovito prate natječaje za sve projekte i surađuju sa Zagrebačkom županijom i ministarstvima te da se uskoro očekuje iz tih sredstava realizacija projekta sanacije odlagališta otpada na Trebežu.

Irenu Kapor zanimalo je kad će biti napravljen nogostup i asfaltiranje Ulice kardinala Franje Kuharića pa je gradonačelnik Beljak podsjetio da to nije obveza Grada, već investitora, firme koja je otišla u stečaj, te dodao da se radi o jednoj od "najmlađih" gradskih ulica, a ti se komunalni problemi rješavaju po utvrđenim prioritetima.

U odgovoru Lindi Gajšak Remusini na pitanje o vlasništvu nad starom, sada ispražnjenom zgradom Policijske postaje Samobor, gradonačelnik Beljak je rekao da se radi o problemu koji se godinama komplicirao i koji nema veze s izgradnjom nove zgrade policije. Sve su zgrade policije 1991. postale vlasništvo policije, no problem je nastao kada se Grad Samobor upisao kao vlasnik i sada se dogovorno pokušava riješiti taj spor.

Zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković složila se s vijećnikom Marinkom Džepinom da je prostor u kojemu se nalazi Centar za socijalnu skrb neadekvatan te rekla da se s nadležnim ministarstvima taj problem nastoji riješiti.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2014

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002