23.01.2014.

Financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora u 2014. godini

9.502.404 kuna za kulturu i srodne djelatnosti

Financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora u 2014. godini

Grad Samobor će u 2014. godini financirati programe ustanova i udruga u kulturi te programe očuvanja i zaštite kulturnih dobara u ukupnom iznosu od 9.502.404 kuna.

Osim svojih redovnih programa, Gradska knjižnica Samobor, Samoborski muzej i Pučko otvoreno učilište Samobor održat će i posebne programe kojima će obogatiti kulturni život Grada Samobora.

Za kulturne programe udruga i kulturno–umjetničkih društava izdvojit će se 1.063.500 kuna, a poticat će se i rad udruga i programa za mlade i djecu.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Samobora utvrđuju se kulturne djelatnosti i aktivnosti od značenja za Grad Samobor te njegovu promociju na međužupanijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Više pročitajte u Programu javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2014. godinu (Službene vijesti 11/13.).

P.A.

 

Financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora u 2014. godini

Arhiva 2014

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002