20.06.2014.

Najava premijernog koncerta Samoborskog puhačkog ansambla Camerata Cantilly, pod umjetničkim vodstvom Mihaela Paara

Tragom bogatog nasljeđa

Najava premijernog koncerta Samoborskog puhačkog ansambla Camerata Cantilly, pod umjetničkim vodstvom Mihaela Paara

Camerata Cantilly utemeljena je 2014. godine u Samoboru, s ciljem da postane konstanta među ansamblima na hrvatskim pozornicama te s ciljem dostizanja kvalitete kojom će moći predstavljati hrvatsku glazbu na međunarodnoj sceni.

Riječ je o komornom ansamblu puhačkih glazbala čiju jezgru čini klasični puhački oktet sastavljen od para oboa, klarineta, rogova i fagota. Na svom prvom koncertu Camerata izvodi oktete i nonete iz standardnog repertoara za tzv. Harmoniemusik, s naglaskom na Mozartovu Serenadu K. 375 - prvo kapitalno djelo za puhače bečkog majstora. Umjetnički voditelj ansambla je klarinetist Mihael Paar, ujedno i predsjednik Udruge klarinetist, koja je osmislila cijeli projekt.

Utemeljenje ansambla oslanja se na bogato samoborsko kulturno nasljeđe, posebice na orkestar Gradske glazbe Samobor koja je u svom začetku djelovala kao ansambl vrlo sličnog tipa. Tomu u prilog govori i njen izvorni naziv Mala harmonija, što je bio uobičajeni naziv za male puhačke ansamble na europskim dvorovima od 1770. do 1830. godine. Mozart, Beethoven i drugi majstori rado su pisali za ovaj sastav, inspirirani njegovim "malim simfonijskim zvukom", te u znak zahvalnosti svojim mecenama. Međutim, s padom aristokracije i dolaskom buržoazije na vlast, takvi ansambli transformiraju se u veće puhačke orkestre i vojne glazbe, a kasnije u zabavne i jazz bandove. Promjena društvene klime i umjetničkih svjetonazora odredila je tako sudbinu "harmonije"; danas je ona sinonim za glazbu europske aristokracije na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće.

Camerata Cantilly pokušaj je stoga restauracije izvornog tipa puhačkog ansambla, tzv. Harmoniemusik. Za istaknuti je da u Hrvatskoj danas ne postoji ovakav tip puhačkog sastava koji bi djelovao kontinuirano. Tek poneki ad hoc postavljeni projekti donose vrhunsku "harmonie" glazbu na hrvatske pozornice.

Svoje ime ansambl je "posudio" od samoborke Ljubice Cantilly, nesuđene ljubavi velikog hrvatskog pjesnika Stanka Vraza i nećakinje Ljudevita Gaja. Kao što je nadahnjivala Vraza i generacije mnogih pjesnika nakon njega, ime ove pjesničke muze krasit će i ime ansambla te trajno upućivati na njegovo samoborsko porijeklo.

Realizacija ovog projekta ne bi bila moguća bez velike susretljivosti i podrške brojnih donatora, pojedinaca i institucija na čelu s Gradom Samoborom. Camerata Cantilly zahvaljuje svima i poziva sve Samoborce na svoj premijerni koncert. Ulaz je slobodan.

S.S.

 

Najava premijernog koncerta Samoborskog puhačkog ansambla Camerata Cantilly, pod umjetničkim vodstvom Mihaela Paara

Arhiva 2014

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002