20.07.2021.

Završni ispiti maturanata Glazbene škole Ferdo Livadić za školsku godinu 2020./21.

Još jedan dokaz izvrsnosti i zrelosti

Školsku godinu 2020./21., otežavajućim okolnostima uslijed pandemije koronavirusa usprkos, završila je jedna od najbrojnijih generacija maturanata Glazbene škole Ferdo Livadić u Samoboru. Maturanti su se tako javnosti i stručnim komisijama predstavili svojim završnim koncertima, održanima, naravno, u skladu sa službenim preporukama o održavanju javnih događanja.

Niz koncerata započela je svojim nastupom u četvrtak, 10. lipnja, u Galeriji Prica u Samoboru maturantica violine Patricia Prosoli (mentorica Jasmina Andrašek, uz klavir: Sven Brajković), i to djelima Ch. Dancle, P. Rodea, J.S. Bacha, G.B. Viottija i I. Tijardovića. Nastavili su u petak, 11. lipnja, maturanti orgulja Filip Mužević i Ida Marušić (mentorica Željka Spinčić Bunčić), i to orguljskim koncertima u Crkvi Bezgrješnog Srca Marijina na Jordanovcu 110 u Zagrebu.

Na repertoaru su bila orguljska djela različitih glazbenostilskih razdoblja J. Kriegera, M. Lešćana, J.G. Rheinbergera, J.S. Bacha i W.D. Armstronga, koja je izvodio Filip Mužević, dok je Ida Marušić nastupila s djelima J.S. Bacha, J. Pachelbela, J. Alaina, J.G. Rheinbergera i A. Klobučara.

Tjedan koncerata nastavili su opet u Galeriji Prica u ponedjeljak, 14. lipnja, maturanti klarineta, Dominik Stier (mentor Mihael Paar, uz klavir: Željka Vojvoda) s djelima Th. Burkalija, B.H. Crusella, H. Rabauda i E. Cossetta, te Ana-Maria Klasan (mentorica Vesna Radinčić, uz klavir: Željka Vojvoda), u izvedbi djela J.S. Bacha/A. Giampierija, M. Arnolda, A. Klobučara i A. Messagera.

U utorak, 15. lipnja, nastupili su: maturant kontrabasa Marin Škiljan Konosić (mentor Gustav Barišin, uz klavir: Silvija Kalšan) s djelima C. Ditters von Dittersdorfa, J.S. Bacha i J. Novosela, te maturantica solo pjevanja Lucija Bošnjak (mentorica Branka Cvetković, uz klavir: Tina Klak), s raznovrsnim repertoarom za sopran solo skladatelja G.F. Händela, F. Schuberta, E. Griega, A. Dvořáka, R. Straussa, E. Satiea, J. Hatzea, I. Lang, te Ch. Gounoda. U srijedu, 16. lipnja, su se završnim koncertima predstavili: maturant gitare Borna Dekanić (mentorica Ivana Trogrlić Mandić) s repertoarom skladbi J.S. Bacha, L. Brouwera, B. Papandopula, F. Sora i F. M. Torrobe, te maturant klavira Sven Marđetko (mentorica Jadranka Tikvica) s djelima J.S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina, B. Berse, J. Brahmsa i C. Debussyja. Završne koncerte zaključili su svojim nastupima u četvrtak, 17. lipnja, puhači, i to maturantica flaute Barbara Medved (mentorica Ivana Štrbac, uz glasovir: Željka Vojvoda) s djelima P. Taffanela/ Ph. Gauberta, J. Haydna, E. Cossetta i G. Enescua, te maturant saksofona Jan Tominić (mentor Tomislav Žužak, uz klavir: Željka Vojvoda) u interpretaciji skladbi E. Loyona, A. Desenclosa, G. Tudora i P. Crestona.

Uz završne koncerte instrumentalista, treba navesti i da je maturant odjela za teoriju glazbe Luka Lacković (mentorica Marija Šerić Dudjak) napisao i uspješno obranio svoj rad pred stručnom komisijom na temu "Vuprem oči. Tema s varijacijama – prerada za tamburaški orkestar".

I ove godine se nekoliko maturanata GŠ Ferdo Livadić odlučilo za nastavak svog glazbenog školovanja na visokim školama za glazbu u zemlji i inozemstvu: na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu studirat će gitaru Borna Dekanić, klarinet Ana-Marija Klasan i orgulje Ida Marušić, a Jan Tominić upisao je studij saksofona na Akademiji za glasbo u Ljubljani (Slovenija).

Djelatnici škole čestitaju svim maturantima, žele im uspješan nastavak odabranih studija, te da ostanu važni nositelji glazbene, kao i kulture općenito u mjestima svog daljnjeg života i djelovanja.

Tatjana Gaćeša

 

Završni ispiti maturanata Glazbene škole Ferdo Livadić za školsku godinu 2020./21.

Arhiva 2021

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002