24.01.2021.

Društvo sv. Izidora Seljaka izdalo katalog "Koruza i bažul"

Dvadesetak fotografija i sedam domaćih recepata

Društvo sv. Izidora Seljaka izdalo katalog

Društvo sv. Izidora Seljaka Udruge Ekosspiritus provelo je u 2020. godini projekt pod nazivom "Koruza i bažul". Društvo je na kraju projekta izdalo katalog koji bilježi aktivnosti projekta od sijanja do trganja koruze.

Tekst kojeg su napisali Radovan Librić, Vlasta Hržić i Branka Toth popraćen je s dvadesetak fotografija. U katalogu se nalazi sedam domaćih recepata od koruzne mele i bažula, a djelomično je financiran sredstvima Grada Samobora.

R.L.

 

Društvo sv. Izidora Seljaka izdalo katalog "Koruza i bažul"

Arhiva 2021

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002