05.04.2007.

Mirna noć nad vojarnom

Fala, fala, puno vam fala!

Hvala na reagiranjima! Večeras je, kao što čujete mirno. Nema detonacija niti vatrometa. Bio je ovo izvještaj iz područja oko bivše vojarne.

Vesna

05.04.2007.

Ing. Vojko Filipec odgovara Mjesnom odboru Lug Samoborski

Flora je zaštićena, a djeca?!

Poštovani,

U Glasniku od 23. ožujka 2007. godine uputili ste mi Otvoreno pismo objavljeno pod naslovom "Prirodna želja da me se ne dira". Vaše pismo je korektno pa ću vam pojasniti nesporazume.

Točno, nisam stručnjak za cestogradnju, što sam već javno iznio.

Jezerska ulica i Ulica J. Kozarca ucrtane su na shematskom prikazu zbog orijentacije, jer one postoje. Obje nemaju veze s prijedlogom obilaznice, kao ni Ulica A. Starčevića.

U vezi potoka Bistrac navodite: "Tik uz planiranu trasu je i potok Bistrac, koji je nedavno proglašen ornitološkim staništem te je kao takav zaštićen". Znači, zaštićena je flora, fauna i područje tik uz potok. I to je u redu.

Za usporedbu, opisat ću vam surovu stvarnost na drugom kraju istoga grada, točnije – u samome centru: školska djeca, njih 980, u starosti 7 godina na više, na putu do škole na Stražniku dva puta dnevno prelaze Obrtničku ulicu (ili Šmidhenovu i Gajevu), po kojoj se odvija i kamionski promet. Semafor postoji, ali i iskušenje vozača na žuto svjetlo: proći ili ne! Škola počinje u 8 sati, pa treba doći malo ranije i uvjeriti se. Nije jasno zašto i ta djeca nisu ZAŠTIĆENA. Zadnja tragedija desila se prije 20-ak godina.

Samobor, 23. 3. 2007.

Vojko Filipec

05.04.2007.

Reagiranje Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole Samobor na članak objavljen na našem portalu

Nismo protiv, ali zna se procedura

Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola u realizaciji ukupnog programa primjereno surađuje sa svim društvima, udrugama i subjektima, odnosno okružjem Samobora i Svete Nedelje te prati sva kulturna zbivanja u Gradu Samoboru. Što se tiče pripomoći pri realizaciji programa za međunarodno natjecanje Gastro, Grad Sveta Nedelja i Turistička zajednica Svete Nedelje sa Zagrebačkom županijom svake godine daju svoju donaciju pa smo ove godine htjeli uključiti i Grad Samobor, jer su učenici većinom s područja Grada Samobora.

Mišljenja smo da realizaciju programa s učenicima naše škole ne bi trebalo miješati s vlasničkim odnosima nekretnina, a za što od strane škole nema prepreka.

Inače, naši učenici ugostiteljskog programa odnijeli su brojne nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima, promovirajući kako školu, tako posebno Grad Samobor.

Što se tiče prijenosa nekretnina (stare školske zgrade i igrališta u Langovoj ulici) na Grad bez naknade, što je njihov zahtjev – škola je voljna prenijeti nekretnine u skladu sa Zakonom, kao što je i odgovoreno i zaključeno na sjednici Školskog odbora koji odgovor prenosimo u cijelosti:

1. Prijenos vlasništva školske zgrade u Langovoj ulici 35 na Grad Samobor može se izvršiti uz obvezu Grada Samobora da sudjeluje u izgradnji i dogradnji školske zgrade u Ulici Andrije Hebranga 26 i to najmanje u visini procijenjene vrijednosti nekretnine u Langovoj 35, a sve u skladu s točkom IX. Odluke o kriterijima, prioritetima i načinu financiranja kapitalne izgradnje i investicijskog održavanja objekata školstva

2. Obvezuje se Grad da upotpuni dokumentaciju o planiranoj namjeni nekretnine – školske zgrade – u skladu s navedenom Odlukom

3. Školski odbor se obvezuje da će upotpunjeni Zahtjev proslijediti Zagrebačkoj županiji kao osnivaču na izdavanje suglasnosti za prijenos nekretnine te obavijestiti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Do danas nismo dobili pismeno odgovor Poglavarstva Grada Samobora kako bismo mogli prema Zakonu postupiti, jer se ne protivimo prijenosu, već da to bude u skladu s navedenom Odlukom. Sportsku dvoranu grade po svim osnovama građani i ona treba biti prvenstveno za potrebe 1500 srednjoškolaca Grada Samobora, a što je definirano točkom 6. Sporazuma o izgradnji športske dvorane.

Sa štovanjem,

ravnatelj Franjo Mihalina

Napiši pismo

Fala, fala, puno vam fala!

Flora je zaštićena, a djeca?!

Nismo protiv, ali zna se procedura

Arhiva 2007

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002