27.11.2023.

Djelatnica sudske pisarnice u Samoboru krivotvorila račun za fotokopiranje i zadržala 1,60 € za kavu?

Pa kaj smo na to spali?!

30.10.2023. u prekršajnoj pisarnici Općinskog suda u Novom Zagrebu stalna služba Samobor, Obrtnička 2, izvršio sam uvid u spis prekršajnog predmeta u kojem sam novčano kažnjen s deset tisuća kuna. Izdvojio sam deset stranica i zamolio službenicu za kopiranje. Odnijela je spis u sobu 8, pisarnicu na katu, vratila se nakon nekog vremena i uputila me u drugu prostoriju sobe 8 gdje mogu platiti kopiranje i preuzeti kopije. Bilo mi je čudno što me šalje u drugu prostoriju kada sam do tada uvijek kopiranje prekršajnog spisa plaćao u prvoj prostoriji pisarnice 8. Platio sam, preuzeo fotokopije i račun kojega sam pogledao tek po dolasku doma i bilo mi je čudno zbog čega nije upisan broj računa. Petnaestak dana kasnije prebirući po kopijama sudskih spisa u arhivi sam pronašao još jedan gotovinski račun za fotokopiranje u sudskoj pisarnici od 13.06.2022. Malo sam usporedio ta dva računa i došao do zanimljivih zaključaka.

Na ovogodišnjem računu naveden je "MB-OIB-Porezni broj" 47247014856 i upisan je kemijskom olovkom direktno na list obrasca računa, na prošlogodišnjem računu upisan je "MB-OIB-Porezni broj" 87297014856, a nije upisan direktno na list računa nego je prenesen preko samokopirnog NCRa, što ukazuje kako se jedan unos OIBa koristi za preslikavanje na više listova kako bi se izbjeglo ponavljanje upisivanja. Razlika između ta dva OIB broja je u prvoj i četvrtoj znamenci, na ovogodišnjem prva i četvrta znamenka su četvorke. Ne vjerujem da jedna Stalna sudska služba može imati dva različita OIBa.

Prošlogodišnji račun ima uredno popunjene skoro sve podatke, naziv poduzetnika, broj računa, jedinična cijena, količina, iznos, ukupno i sveukupno, kao i sve ostalo što bi trebao imati gotovinski račun, osim istaknutog PDVa i fiskalizacije ako su nužni za sudske pisarnice. Nedostaje jedinica mjere i oznaka valute "kn", a vjerujem da je propisana obaveza isticanja valute za gotovinske račune. Pošto PDV nije naveden za očekivati je kako bi trebao biti upisan razlog na temelju čega se on ne obračunava. Mislim da postoji to pravilo koje vrijedi za sve koji izdaju gotovinske račune pa sudske pisarnice ne bi trebale biti izuzete od njega. Točke u datumima ćemo zanemariti mada i to u osnovnoj školi nosi negativne bodove. Na računu je otisnut pečat suda na kojem se jasno vidi broj 3. Uplatu sam obavio u prvoj sobi pisarnice 8, službenica mi je ostatak novca vratila iz male prijenosne kase.

Ovogodišnji račun nema podataka u nazivu poduzetnika, nema broj računa, nema jediničnu cijenu, količina i jedinica mjere su upisani pod cijenu, nema iskazan ukupni iznos stavke ali ima sveukupni iznos računa, nema iskazan PDV, nema crtu koja označava kako nema više stavki računa, nema oznaku valute "€". OIB se razlikuje u prvoj i četvrtoj znamenci. Broj na otisku pečata ne razaznaje se. Plaćanje sam obavio u drugoj sobi pisarnice 8, službenici sam dao 2,60 € što ona nije registrirala pa sam ju morao tražiti euro nazad, a dala mi ga je iz svog novčanika. Kasu nije imala sa sobom, a vjerujem kako nije vična blagajničkim poslovima pošto nije osjetila razliku između kovanice 1 i 2 eura. Službenica je po mom dolasku već imala ispunjen obrazac računa i otrgnut iz bloka kojega nisam vidio, tako da ne prolazi izgovor kako je u brzini zaboravila upisati broj računa i otisnuti pečat s nazivom poduzetnika i nije se sjetila OIBa pa je "slučajno" stavila četvorke na prvu i četvrtu poziciju.

Oba računa nemaju redni broj stavke za kojega vjerujem da je nužan za gotovinski račun bez obzira što obrazac nema predviđeno polje za njega. Prošle godine u prvoj sobi pisarnice 8 u vrijeme plaćanja bile su tri osobe. Ove godine i u prvoj i u drugoj sobi bile su po tri osobe tako da ne postoji mogućnost da je blagajnica bila odsutna pa ju je druga službenica mijenjala. Netko može tvrditi da ovi računi uopće nisu meni izdani pošto je na prošlogodišnjem moje prezime pogrešno upisano za jedno slovo ili jednu crticu što mu daje sasvim drugo značenje, a ove godine pored toga nedostaje još jedno slovo što mu daje treće značenje.

Uvjeren sam da je službenica krivotvorila službenu ispravu - gotovinski račun i na taj način sebi pribavili korist od 1,60 eura, što je dovoljno za jednu ili dvije kave. A račun na kojemu nema broja, naziva poduzetnika, na kojem je upisan krivi OIB a ovjeren je potpisom službenika svakako je krivotvorina i spada pod članak 279. Kaznenog zakona.

Stipo Rajič

Napiši pismo

Pa kaj smo na to spali?!

Arhiva 2006

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002