27.11.2023.

Donesen Proračun Zagrebačke županije za 2024. godinu

Izvorni proračun iznosi 132.158.125 eura

Donesen Proračun Zagrebačke županije za 2024. godinu

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2024. godinu koji iznosi 256.017.703 eura i veći je u odnosu na Rebalans I. za 5,17 posto. Izvorni proračun Zagrebačke županije za 2024. godinu iznosi 132.158.125 eura i veći je za 7,28 posto u odnosu na Rebalans I. proračuna iz 2023. godine. Proračun je prihvaćen s 29 glasova „za“, 7 glasova „protiv“ i 4 „suzdržana“.

Kao i prethodnih godina, najveći iznos Izvornog proračuna, 45,8 milijuna eura, namijenjen je Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje u kojem je za kapitalnu izgradnju u školstvu osigurano 31,5 milijuna eura, od čega se gotovo 22 milijuna eura odnosi na sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Studenti i srednjoškolci i u 2024. godini mogu računati na izdašne stipendije svih 12 mjeseci, a u planu je i nastavak projekta Prsten potpore.

Za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU planirano je 19,4 milijuna eura. Najveći dio, 13,1 milijun eura osiguran je za energetsku obnovu. Riječ je o obnovi OŠ Đure Deželića u Ivanić-Gradu, zelinskih SŠ Dragutina Stražimira i OŠ Dragutina Domjanića sa sportskom dvoranom, ispostave Doma zdravlja u Samoboru i Upravne zgrade Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu. Poduzetnici i iduće godine mogu računati na bespovratne potpore u iznosu od milijun eura, a gradovima i općinama na raspolaganju će biti 400 tisuća eura za opremanje poduzetničkih zona i inkubatora te 500 tisuća eura za pripremu i provedbu EU projekata.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje upravljat će s gotovo 12 milijuna eura od čega se najveći iznos, 1,8 milijuna eura odnosi na pokriće gubitka Doma zdravlja ZŽ. S 1,5 milijuna eura Zagrebačka županija sufinancirat će izgradnju Centra za starije osobe u Velikoj Gorici. S obzirom da su novom Mrežom hitne medicine i sanitetskog prijevoza Zagrebačkoj županiji priznati dodatni timovi hitne medicinske pomoći i timovi sanitetskog prijevoza, umjesto dosadašnjeg sufinanciranja dodatnih timova, 700 tisuća eura osigurano je za nabavu novih medicinskih vozila. Kao partner Gradskim društvima Crvenog križa u sklopu projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Zagrebačka županija osigurala je 65.000 eura kojima će financirati božićnicu i regres zaposlenih žena u projektu, a za svaku novorođenu bebu i dalje će se isplaćivati naknada u iznosu od 150 eura.

Za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo planira se 4,2 milijuna eura od čega će se 2,3 milijuna eura izdvojiti za bespovratne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Poljoprivredni proizvođači mogu računati na bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 960 tisuća eura od čega će se 486 tisuća eura izdvojiti za potpore male vrijednosti, 130 tisuća eura osigurano je za potpore za sjetvu i sadnju, s 94 tisuće eura nastavlja se sufinanciranje energetske učinkovitost na OPG-ovima, a 250 tisuće eura osigurano je za ekološku poljoprivredu. U 2024. godini gradovima i općinama namijenjeno je nešto više od milijun eura i to 665 tisuća eura za razvoj infrastrukture na ruralnim područjima, dok je 390 tisuća eura osigurano za sufinanciranje predškolskog odgoja u ruralnim područjima.

Za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu planira se gotovo 12 milijuna eura, a najveći dio odnosi se na županijski linijski prijevoz putnika za što je osigurano 8 milijuna eura od čega je 75 posto pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Gradovi i općine u sljedećoj godini mogu računati na kapitale pomoći u iznosu 1,8 milijuna eura i to za zbrinjavanje otpada, vodoopskrbu, prometnu infrastrukturu i zbrinjavanje otpadnih voda.

U Proračunu za iduću godinu za vatrogastvo i civilnu zaštitu osigurano je gotovo 2 milijuna eura, od čega je polovica iznosa osigurana za projekt Force-Interreg HR-BiH-CG. Za kulturu se planira 662 tisuće eura, a za sport 1,2 milijuna eura. Za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša osigurano je 22,6 milijuna eura, od čega je 17,7 milijuna eura namijenjeno obnovi zgrada javne namjene oštećenih potresima.

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu raspolagat će s 3,5 milijuna eura. Za projekte nacionalnih manjina osigurano je 310 tisuća eura, a za predstojeće izbore za Europski parlament 598 tisuća eura.

Na sjednici je donesen i drugi rebalans proračuna za 2023. godinu koji iznosi 246.551.015,00 eura, što je rast od 1,28 posto u odnosu na prvi rebalans. Izvorni proračun temeljem novog rebalansa iznosi 126.284.417,00 eura što je povećanje u odnosu na prvi rebalans za 2,51 posto. Rebalans II. je donesen radi osiguravanja sredstava za sanaciju šteta prouzročenih orkanskim nevremenom te preraspodjele sredstava unutar postojećih projekata sukladno dosadašnjoj realizaciji.

Donesena je odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu u Zagrebačkoj županiji. Pristojbe se kreću od 1,33 do 1,80 eura po osobi i noćenju za boravak u smještajnim objektima, ovisno o pojedinom gradu i općini (1,80 eura Jastrebarsko, 1,59 eura Samobor i Velika Gorica, ostale JLS 1,33 eura), odnosno od 1,06 eura u svim kampovima osim na području Jastrebarskog gdje je pristojba 1,20 eura. Visina godišnjeg paušala za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu po krevetu iznosi 46,45 eura za sve JLS na području Zagrebačke županije izuzev grada Jastrebarskog za koje iznosi 60 eura, a na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) po 26,54 eura i to za sve jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije osim Jastrebarskog gdje je paušal 40 eura. Visina godišnjeg paušalnog iznosa za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu u kampu, kamp odmorištu za svaku smještajnu jedinicu iznosi 66,36 eura (osim u Jastrebarskom gdje pristojba 70 eura), a na OPG-u po 33,18 eura (osim u Jastrebarskom gdje iznosi 40 eura). Turistička pristojba koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu za sebe i članove uže obitelji za sve jedinice lokalne samouprave (osim Jastrebarskog) na području Zagrebačke županije iznosi za prvog i drugog člana po 7,96 eura a za svakog sljedećeg 3,32 eura. U Jastrebarskom ista pristojba iznosi 10 eura za prvog i druga člana uže obitelji tj. 5 eura za svakog slijedećeg člana.

Članovi Skupštine dali su zeleno svjetlo za sklapanja ugovora o javnoj usluzi za županijski prijevoz putnika u cestovnom prometu na području Zagrebačke županije za razdoblje od 7 godina tj. do 2030. godine, nakon što se provede postupak javne nabave. Sredstva u iznosu od 8 milijuna eura godišnje za uslugu javnog prijevoza osiguravaju Vlada RH (75%) i Zagrebačka županija (25%). Inače, Zagrebačka županija prva je županija u RH koja je od siječnja 2022. godine potpisala ugovore s autoprijevoznicima kako bi osigurala kvalitetniju uslugu javnog prijevoza na autobusnim linijama unutar Zagrebačke županije.

15,5 milijuna eura vrijedan projekt Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0 od sljedeće godine kreće s radom. Kako bi se osigurala sredstva za obavljanje djelatnosti u razdoblju od 2024. do 2028. godine Zagrebačka županija potpisat će ugovor sa Srednjom strukovnom školo Velika Gorica te se pobrinuti za osiguravanje sredstava.

Zagrebačka županija sklopit će dobrovoljni sporazum s Ministarstvom poljoprivrede o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane. Potpisom ovog Sporazuma, Zagrebačka županija se obvezuje sprječavanje otpada hrane uključiti u strateške i planske dokumente, poticati doniranje hrane, provoditi edukativne kampanje za potrošače, razvijati projekte smanjenja otpada od hrane u ustanovama i tvrtkama pod vlastitom nadležnošću itd. Cilj je na razini RH do 2028. godine smanjenje otpada od hrane za 30%.

S ciljem pomoći fizičkim osobama čije su obiteljske kuće i višestambene zgrade nastradale u olujnom nevremenu koje je 19. i 21. srpnja 2023. pogodilo određena područja Zagrebačke županije, Vlada RH donijela je Rješenje o odobrenju sredstava za hitnu sanaciju šteta na stambenim objektima nužnim za život temeljem kojeg se Zagrebačkoj županiji dodjeljuje 4,5 milijuna eura. Kako bi pomogla stanovnicima, Zagrebačka županija osigurala je dodatnih 250.000 eura. Sredstva Vlade i Zagrebačke županije bit će utrošena kako bi se fizičkim osobama osigurala isplata u visini do 90% prijavljene štete. Županija će sredstva dodijeliti temeljem utvrđenih kriterija gradovima i općinama sa svog područja, koji će sredstva proslijediti fizičkim osobama čija je imovina stradala, bez obzira radi li se o osiguranim ili neosiguranim objektima.

Na sjednici je donesen i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite, plan unapređenja zaštite od požara, plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. Također, odobreni su planovi rada za 2024. godinu Koordinaciji za ljudska prava i Povjerenstvu za ravnopravnost spolova.

Na aktualnom satu vijećnike je zanimalo što nova Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza znači za stanovnike Zagrebačke županije, u kojoj je fazi obnova OŠ Đure Deželića u Ivanić-Gradu, koliko škola je Zagrebačka županija prijavila na Nacionalni plan oporavka i otpornosti, je li u planu povodom odlaska u mirovinu uz nastavnike nagraditi i administrativno-tehničko osoblje škola te planira li Županija podržati gradska društva Crvenog križa u sklopu provedbe programa „Zaželi“. Također, zanimalo ih je koliko je bespovratnih EU sredstava odobreno za financiranje energetske obnove javnih zgrada, koliko bespovratnih potpora je dodijeljeno poduzetnicima, kakvo je stanje s investicijama na području županije s obzirom na izdavanje građevinskih dozvola, kakvi su rezultati ratarske proizvodnje te kako će se realizirati poljoprivredna suradnja Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Ostala vijećnička pitanja odnosila su se na objavu rezultata javnog poziva za predlaganje programa u kulturi, stipendiranje vrhunskih sportaša, održavanje državnih cesta, projekt izgradnje mosta preko rijeke Save između Zaprešića i Samobora te spremnost zimske službe za nadolazeću zimu.

M.B.

 
27.11.2023.

U OŠ Milana Langa održan pjesnički susret "Stop

Ukazali na zastrašujući porast nasilja

Prošloga petka održan je pjesnički susret "Stop nasilju", u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Samoboru, a u suradnji s OŠ Milana Langa u Bregani. Time su se samoborski pjesnici, na inicijativu Lidije Puđak, pridružili brojnim susretima koji se već devet godina održavaju u mnogim hrvatskim gradovima, s ciljem ukazivanja na zastrašujući porast nasilja nad ženama, djecom i najranjivijim skupinama, a u tjednu kada se obilježava i Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama (25. studenoga).

Program se odvijao u knjižnici škole, a nazočio je i predstavnik Grada Samobora Mario Bertina iz Vijeća za prevenciju nasilja. Uz uvodnu riječ, program je otvorila i vodila Ljiljana Cvetković.

U programu su sudjelovali pjesnici OMH u Samoboru: Nada Paar, Koviljka Vlahović Telišman, Anastazija Noršić, Ljubica Šego, Anica Šćulac, Snježana Zakanj Radovanić i Ljiljana Cvetković.

Učenici-pjesnici koji su svojim pjesmama dirnuli sve prisutne bili su: Paola Regović, Ema Babojelić, Gloria Bogut (4. b - voditeljica Anita Ban), Sara Đogić i Izabela Kramar (4. c - voditeljica Ivana Smolej Kolarek), Nikol Kožarec, Monika Obraz, Ema Evdjenić, Lucija Fresl, Vito Pavlin, Ema Fotak, Marta Ratešić i Tara Kožarec Svetec (7. b - voditeljica Valentina Mahović).

Grupnu recitaciju vrlo sugestivno izveli su učenici Noemy Maly Grgurević, Gabriela Franković, Dora Popović, Adrian Hržić i Fran Belanić (3. b – voditeljica Greta Mahović).

Pjesnike je popratila skupina bubnjara i zbor djevojčica, pod vodstvom učitelja Marina Rimca, a dramska skupina trećih razreda produženog boravka, voditeljice Nikoline Kramarić, u svojoj dramskoj igri pokazala je kako malim promjenama možemo postići velike stvari.

Druženje je proteklo u zanosu iskrenih emocija svih prisutnih pa su, uz klavirsku pratnju učitelja Marina Rimca, svi prisutni uglas zapjevali pjesmu Vjeruj u ljubav, nakon čega su učesnici pozvani u zbornicu na osvježenje i zakusku, koju su priredili nadasve ljubazni domaćini.

Učenicima, učiteljima, pjesnicima uručene su zahvalnice Ogranka Matice hrvatske za promicanje nenasilja i sudjelovanje u programu "Stop nasilju"

LJ.C.

 

Donesen Proračun Zagrebačke županije za 2024. godinu

U OŠ Milana Langa održan pjesnički susret "Stop

Arhiva 2023

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002