01.07.2023.

Pepelnica vinove loze može biti pogubna za biljku

Vrijeme joj ove godine, nažalost, pogoduje

Pepelnica vinove loze može biti pogubna za biljku

Pepelnica vinove loze jako je opasna bolest i može biti pogubna za biljku. Pepelnica je najpodmuklija bolest u vinogradu, javlja se iznenada i vrlo brzo se širi. Najčešće napada bobe u početku šarke.

Krajem lipnja i početkom srpnja po završetku cvatnje na kožici tek formiranih bobica vide se pepeljasto sive prevlake koje izazivaju pucanje i isušivanje bobica što se odražava na kvalitetu vina u jesen. Meterološki uvjeti kod kojih možemo očekivati pojavu pepelnice su temperature 20 do 28 c te vlažnost zraka 60 do 90%. Ova godina, nažalost, potpuno zadovoljava uvjetima za razvoj.

Tretiranje vinograda preporučujemo svakih 10 do 14 dana, ovisno o padalinama. Ako se vinograd tretira ekološki, onda se razmak među prskanjima smanjuje na 7 do 10 dana.

Prije nego se grozd zatvori, svakako bi trebalo obaviti zaštitu od botritisa.

Čekamo Vas sa stručnim savjetima te konvecionalnom i ekološkom zaštitom.

Za Vas na usluzi Vaš tim AgroNADA-e.

 

Pepelnica vinove loze može biti pogubna za biljku

Arhiva 2023

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002