17.02.2023.

Sjetva jarih žitarica

Sredina veljače je idealno vrijeme

Sjetva jarih žitarica

Sjetvu jarih žitarica trebalo bi započeti što ranije, stoga je sredina veljače idealno vrijeme za sjetvu. Najkasnije bi sjetvu trebalo obaviti do sredine ožujka. Samu sjetvu treba prilagoditi vremenskim uvjetima i temperaturi. Prva od jarih žitarica koja se sije je ječam, zatim pšenica, dok zob ide zadnja. Obradu i pripremu zemljišta za sjetvu najbolje je obaviti tokom jeseni, iako se može obaviti i sada prije same sjetve.

Radi isparavanja vode iz tla brazdu koju dobijemo oranjem trebalo bi zatvoriti čim prije.

Predsjetvena obrada obavlja se do dubine sjetve na 3-5 cm. Važno je da sjeme padne u vlažan te nešto zbijen sloj zemlje. Poslije sjetve pogodno je valjanje zemlje.

Iako su jare žitarice skromnije po pitanju plodnosti zemljišta, jako je bitno obaviti samu gnojidbu koja se obavlja prije zatvaranja same brazde. Gnojimo s NPK formulacijama 15-15-15 u količini 300 kg/ha. Prihranu dušikom potrebno je obaviti u busanju, a najkasnije do kraja busanja u količini 150 kg/ha KAN-a (27% N).

Bilo da trebate analizu tla, preporuku za gnojenje, samo gnojivo, zaštitu ili sjeme, u AgroNADA-i imamo sve za vas. Čekamo vas na staroj adresi, s novim stručnim timom.

 

Sjetva jarih žitarica

Arhiva 2023

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002