01.02.2023.

Prihrana ozimih žitarica

Dođite kod nas po savjet i podršku

Prihrana ozimih žitarica

Povećanjem temperature zraka, dolazi do intenzivnog porasta nadzemne mase žitarica, a samim time i do potrebe za hranjivima, naročito dušikom. Ozimi usjevi imaju dugu vegetaciju, stoga je prihranu potrebno obaviti u više navrata.

Prva prihrana obavlja se u periodu prelaska usjeva iz zimskog mirovanja u proljetni porast. Temperature su tada ustaljene na otprilike 10 stupnjeva celzijevih, a biljka se nalazi u fazi 3-4 razvijena lista. Prihrana se obavlja KAN-om (27% N) u količini od 100-150 kg/ha. Prvu prihranu moguće je obaviti i s NPK 15-15-15 formulacijom, ali samo ako ona nije dodana u predsjetvenoj pripremi.

Druga prihrana se provodi na početku vlatanja. Obično je to 25-30 dana nakon prve prihrane. Od gnojiva je preporučljivo koristiti KAN u istoj količini kao i kod prve prihrane; 100-150 kg/ha ili UREA (46%N) u količini od 80-100 kg/ha.

Treća prihrana provodi se kod pšenice, recimo, na početku klasanja. Preporučljivo je prihranjivati folijarno, raznim folijarnim gnojivima ili otopinom UREA-e.

Čekamo Vas na staroj adresi s dinamičnim stručnim timom i podrškom, ali i širokim asortimanom sjemena, gnojiva, kako konvencionalnih tako i ekoloških ili folijarnih. Vidimo se.

Vaša AgroNADA.

 

Prihrana ozimih žitarica

Arhiva 2023

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002