17.06.2004.

Mišljenje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka o radu Turističke zajednice Grada Samobora, a na temelju predstavke Jurice Škiljana

Skupština TZGS van Zakona!

Na temelju dostavljene dokumentacije i očitovanja Turističke zajednice Grada Samobora (u daljnjem tekstu TZG Samobora) u svezi s navodima iz predmetne predstavke glede rada TZG Samobora, ovo Ministarstvo je obavilo nadzor nad provođenjem odredbi Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine br. 30/94. – u daljnjem tekstu Zakon), te je utvrđeno sljedeće:

- sastav Skupštine nije sukladan, u dijelu koji se odnosi na članak 18. stavak 3. alineju 3. Statuta TZG Samobora, s obzirom da, temeljem navedene odredbe Statuta, svoje predstavnike u Skupštinu nisu izabrali sami članovi TZG Samobora grupirani po pojedinim Statutom određenim djelatnostima

- prava članova u upravljanju TZG Samobora, tj. broj predstavnika članova TZG Samobora u Skupštini nije sukladan članku 11. stavku 3. i članku 59. stavku 1. Zakona, jer je broj predstavnika članova TZG Samobora u Skupštini određen isključivo na temelju udjela članova u prihodu od članarine, bez udjela u prihodu od boravišne pristojbe

- imena predstavnika nekih članova TZG Samobora navedena u zapisniku s izborne sjednice Skupštine i u "punomoćima" se ne podudaraju

- Nadzorni odbor nije Skupštini podnio pisano Izvješće za 2002. godinu, sukladno članku 17. stavku 2. Zakona, te je stoga Nadzornom odboru naloženo da navedeno izvješće podnese Skupštini

- Program rada i financijski plan za 2004. godinu nisu izrađeni sukladno članku 56. Zakona i članku 58. Statuta, odnosno isti ne sadržavaju pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Slijedom navedenog, naloženo je Skupštini da održi sjednicu na kojoj će:

- uskladiti svoj stav u dijelu koji se odnosi na odredbu članka 18. stavka 3. alineje 3. Statuta

- uskladiti prava članova u upravljanju TZG Samobora, tj. broj predstavnika članova TZG Samobora u Skupštini s člankom 11. stavkom 3. i člankom 59. stavkom 1. Zakona

- uskladiti zapisnik sa sjednice Skupštine i odluke nekih članova TZG Samobora o njihovim predstavnicima u Skupštini

- razmotriti i odlučiti (ne)prihvatiti izvješće Nadzornog odbora za 2002. godinu.

Također je naloženo Skupštini da pri donošenju programa rada i financijskog plana vodi računa da isti moraju sadržavati pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje, te da godišnje financijsko izvješće treba biti razrađeno po stavkama navedenim u programu rada i financijskom planu, kako bi se mogla pratiti njihova izvršenja

Glede svega naprijed navedenog direktoru Turističkog ureda je naloženo da, sukladno članku 47. Statuta TZG Samobora, upozorava tijela TZG Samobora na zakonitosti njihovih odluka.

Ostale nepravilnosti u radu TZG Samobora, koje navodite u Vašoj predstavci, nisu utvrđene.

državni tajnik

Zdenko Mičić

 
17.06.2004.

Okrugli stol o Samoborskom fašniku završio na pola puta

Spale maske!

Serija od tri okrugla stola na temu Samoborskog fašnika završena je već nakon drugog okupljanja njegovih sudionika. Ambiciozno zamišljeni, cilja nisu dosegli. Odgovor na pitanje kakav bi Samoborski fašnik trebao biti nije dobijen. Iskazan interes sudionika za raspravom iscrpio se je sugestijama organizatorima te najveće i najznačajnije samoborske turističke priredbe, a oni su pak, prvenstveno se to odnosi na Turističku zajednicu Grada Samobora, iskazali apsolutnu ignoranciju.

No, organizatori okruglog stola, POU Samobor i Samoborfest. d.o.o. nisu nezadovoljni. Sudionici, mahom osobe iz javnog života Grada Samobora i predstavnici gradskih institucija, iskazale su interes i emocionalnu povezanost s Fašnikom i čvrstu volju za sudjelovanjem u njegovom preoblikovanju.

Posebno ih je razveselila činjenica da se je ove godine na vrijeme krenulo s organizacijom narednog, 179. Fašnika, te da je osnovan i Organizacijski odbor na čelu s gradonačelnikom Žarkom Adamekom. Do 30. svibnja taj je odbor Gradskom poglavarstvu trebao dostaviti Program aktivnosti za organizaciju Fašnika, a u istom roku TZ Grada Samobora trebala je prezentirati promotivne materijale za 179. Samoborski fašnik.

Činjenica da od svega toga nema ništa, ali i Mišljenje koje je o glavnom organizatoru Samoborskog fašnika izreklo nadležno ministarstvo (vidi gore), destimulativno je djelovalo, kako na organizatore, tako i na sudionike lijepo zamišljene javne rasprave.

R.Š.

 

Mišljenje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka o radu Turističke zajednice Grada Samobora, a na temelju predstavke Jurice Škiljana

Okrugli stol o Samoborskom fašniku završio na pola puta

Arhiva 2004

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002