20.04.2004.

Radnim dogovorom u Poduzetničkom centru Samobor Zagrebačka županija i dalje predvodi inicijativu

Turistička zona "Po Sutli i Žumberku"

Radnim dogovorom u Poduzetničkom centru Samobor Zagrebačka županija i dalje predvodi inicijativu

U Bregani su se, u četvrtak 8. travnja 2004. godine, okupili predstavnici lokalnih jedinica i institucija poticaja razvoja iz Zagrebačke županije, Samobora, Brdovca, Marije Gorice, Dubravice, Kraljevca na Sutli, Klanjca, Krapinsko zagorske županije, Brežica, Krškog i Regionalne razvojne agencije Posavje iz Slovenije.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Zagrebačke županije mr.sci. Krunoslav Pilko sazvao je sve sudionike u provedbi programa ustanovljavanja Turističke zone "Po Sutli i Žumberku", kako bi se međusobno informirali o statusu i potrebnim aktivnostima u nastavku djelovanja.

Cilj je do uspostavljanja novog režima na granici (s Europskom unijom – "Schengenska granica") omogućiti turistima kretanje i izvan regularnih graničnih prijelaza, po posebnim uvjetima. O tome je potpisan Sporazum o pograničnoj suradnji (SOPS) između Hrvatske i Slovenije, a Podkomisija za turizam, sastavljena od predstavnika ministarstava turizma, unutrašnjih i vanjskih poslova (HR i SLO) koordinira aktivnosti oko osnivanja Turističkih zona u kojima će važiti ti uvjeti.

Program ostvaruju Poduzetnički centar Samobor, Razvojni centar Brežice i Poduzetnički centar Krško, a u radnoj grupi sudjelovali su i Branka Barilović iz Turističke zajednice grada Zaprešića, Marko Amić i Marijana Radek iz Samobora. Predvodi ih Mladen Noršić, voditelj Turističke razvojne inicijative u PCS-u.

Do sada je izrađen zajednički elaborat (cca 120 stranica) kojim je obrazložen interes i potreba formiranja Turističke zone. Kao ilustracija tog elaborata izrađena je karta u mjerilu od 1:50000 na kojoj su prikazani svi "turistički" granični prijelazi (10) i trase koje povezuju turističke sadržaje s jedne i druge strane granice. Označene su pozicije budućih informativnih punktova, informativnih ploča i druge zanimljivosti.

Rezultat rada radne skupine Podkomisija je prihvatila, pa čak i pohvalila, a konačna odluka o davanju suglasnosti za ustanovljavanje bit će donesena 22. travnja na sastanku komisije za provedbu SOPS-a u Kopru.

Time će biti završena prva etapa ostvarenja ovog programa. Radna grupa je već pripremila plan rada za provedbu preostalih etapa, od II. do IV., što znači da treba izraditi i postaviti na terenu oznake (ploče) sa znakom zone na ulazu i na graničnim prijelazima, markacije na turističkim putevima, te uspostaviti i označiti informativne centre. Potom se mora omogućiti predstavnicima Podkomisije za turizam da uvidom na terenu ustanove poštivanje zadanih kriterija. Uz sve navedeno mora se izraditi turistička karta Zone i prospekti za pojedine trase.

Konačno (etapa IV.) Turističku zonu valja zvanično proglasiti ustanovljenom, a to je predviđeno učiniti organiziranjem II. turističkih pograničnih susreta. Ova manifestacija ima za cilj povezati ponudu i potražnju, te medijski eksponirati zbivanja i sadržaje. Uz sve to nužno je za ove aktivnosti osigurati odgovarajuća sredstva u proračunima jedinica lokalne i regionalne uprave.

Posebno je naglašeno kako nije dovoljno formalno proglašenje ustanovljavanja Zone, jer ona mora zaživjeti. Tek će tada biti opravdano zalaganje i izdvajanje značajnih sredstava. Zato je dogovoreno da turistička razvojna inicijativa PCS-a i dalje ima vodeću ulogu u smislu iniciranja, organiziranja i povezivanja svih koji od toga mogu imati koristi. U sklopu takvog djelovanja predviđeno je osnivanje prekograničnog grozda (clustera) preko kojeg će se ostvarivati interesi predstavnika turističke ponude i kompatibilnih područja (poljoprivrede i dr.).

Sudionici su dogovorili intenzivnu međusobnu komunikaciju u nastavku djelovanja, a posebno oko organizacije završne manifestacije, jer se radi o izuzetno zahtjevnom projektu. Pri tom je pozdravljen prijedlog Lidije Mišćin, direktorice Turističke zajednice Zagrebačke županije, da se tom prigodom organizira biciklistički "pohod" od Klanjca do Žumberka (ili Bregane), jer će se time povezati cijelo područje uzduž granice.

M.N.

 

Radnim dogovorom u Poduzetničkom centru Samobor Zagrebačka županija i dalje predvodi inicijativu

Arhiva 2004

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002