02.03.2004.

POLJOPRIVREDNO - OKOLIŠNI PROGRAM ZA PARK PRIRODE ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE

O zaštiti prirode i okoliša u ruralnim krajevima

POLJOPRIVREDNO - OKOLIŠNI PROGRAM ZA PARK PRIRODE ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE

Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje izabran je za pilot područje poljoprivredno - okolišnog programa. Prezentacija programa za pilot područje je održana u srijedu, 25. veljače 2004. godine u Eko-centru Slani Dol. Na prezentaciji su bili predstavnici ministarstava, lokalnih samouprava i poljoprivrednika s područja Parka, šumarija, zaštićenih područja i drugi.

Nacionalni i pilot poljoprivredno - okolišni program za Hrvatsku, naslov je projekta kojeg je financirala nizozemska vlada u sklopu pomoći Hrvatskoj, a s ciljem uvođenja poljoprivredno - okolišnog programa (POP), sličnog onome u EU.

POP je sastavni dio EU Uredbe o ruralnom razvitku (1257/1999) i predstavlja jedinu obveznu mjeru unutar te Uredbe. POP postavlja okvir za sveobuhvatnu zaštitu okoliša i prirode od štetne poljoprivredne prakse. Osiguravajući novčane poticaje i organizirajući obrazovne aktivnosti i promidžbu, POP potiče i omogućava poljodjelcima primjenu agrotehničkih mjera na način koji čuva prirodu i okoliš. Površine pod poljoprivredno - okolišnim programom brzo se povećavaju. Trenutačno je nekom od mjera POP-a pokriveno oko 25 posto poljoprivrednog zemljišta EU. POP je značajno doprinio zaštiti prirode i okoliša u ruralnim krajevima. Smanjio je upotrebu mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja, te zabilježio pozitivne učinke u očuvanju biološke raznolikosti i krajobraza. Pored toga, u pojedinim je slučajevima, zahvaljujući POP-u zabilježen i porast zaposlenosti.

Na razini EU, POP je postao važno političko sredstvo za održanje biološke raznolikosti na poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno - okolišni programi koji su razvijeni u zemljama kandidatima dosad su potvrdili da bi slična politika trebala i mogla potaknuti usporediv razvoj i korist za zaštitu okoliša/biološke raznolikosti i u ovim državama.

Poticajima koje osigurava POP, društvo poljoprivredniku plaća za «proizvodnju» javnog dobra - očuvanje prirode i okoliša. Ovi poticaji predstavljaju nadoknadu za mogući izgubljeni dohodak i/ili dodatne troškove do kojih može doći usljed primjene ovakvog načina gospodarenja. POP poticaj moguće je uvećati do 20% povrh iznosa koji pokriva moguće gubitke i dodatne troškove koje poljoprivrednik ima primjenjujući ovaj program

Razlozi za odabir Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje

Niz je razloga zašto je stručna skupina prednost pri odabiru dala Parku prirode Žumberak - Samoborsko gorje. Najvažniji među ovima jesu slijedeći razlozi:

1. Područje Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje je u velikoj mjeri poljoprivredni kraj

2. Poljoprivreda je ključ za održavanje temeljnog fenomena zaštite u Parku: mozaičnog krajobraza oblikovanog ljudskom djelatnošću i biološke raznolikosti koja ovisi o tradicionalnom načinu korištenja zemljišta

3. Poljoprivreda predstavlja značajnu socio - gospodarsku djelatnost kraja

4. Dostupnost podataka koji su potrebni pri izradi POP-a

Ključna organizacija pri osmišljavanju oglednog POP projekta bila je Javna ustanova Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje. Sveukupnu projektnu koordinaciju vodila je Avalon fondacija, dok je Ekologika bila zadužena za koordinaciju na nacionalnoj razini.

S.S.

 

POLJOPRIVREDNO - OKOLIŠNI PROGRAM ZA PARK PRIRODE ŽUMBERAK-SAMOBORSKO GORJE

Arhiva 2004

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002