24.12.2004.

Elektra se smilovala obitelji koja već dvije godine živi bez struje

Svjetlo zasjalo u domu Vrbnjakovih

Obitelj Vrbnjak ponovno je dobila struju! Nakon nešto više od mjesec dana trajanja humanitarne akcije, u koju se uključio i Glasnik Samobora i Svete Nedelje, skupljeno je dovoljno sredstava da se uplati dio duga i nakon dvije godine života ukopča struja u domaćinstvo Vrbnjakovih. Podsjećamo, inicijator akcije bila je Vrbnjakova susjeda Dušanka Dubić koja nije moga prekriženih ruku gledati probleme u kojima su se našli njezini susjedi.

U međuvremenu je, po svemu sudeći uspješno, operiran i Božo, pa se zaista može reći da je ovogodišnji Božić unio svjetlo u dom Vrbnjakovih.

Ovom prigodom treba zahvaliti samoborskoj i zagrebačkoj Elektri što su izašli u susret i omogućili da obitelj Vrbnjak ipak dočeka Božić u svjetlu. Naravno, posebna zahvala ide i svima koji su pomogli – počevši od Gradskog poglavarstva i vijećnika Gradskog vijeća, pa do pojedinačnih uplata onih koji nisu željeli javno objavljivanje imena. Tisuću je kuna dao samoborski Demokratski centar, a Mjesni odbor kardinal Franjo Kuharić uplatio je 3 tisuće kuna. Njegova predsjednica Ljiljana Jenko i osobnim je angažmanom dodatno pomogla da prvi cilj ove akcije bude ostvaren. Akcija i dalje traje, jer cilj je podmiriti cjelokupni iznos duga.

 
24.12.2004.

Počela izgradnja savskog nasipa na samoborskom području

Sava više neće plaviti!

Počela izgradnja savskog nasipa na samoborskom području

Rijeka Sava dugogodišnja je ugroza naših naselja uz nezino zaobalje. Borba oko početka gradnje Savskog nasipa traje punih tridesetak godina. Grad Zagreb nakon katastrofalne poplave 26.10.1964. godine državnim je sredstvima izgradio nasipe za svoju zaštitu od visokog vodostaja, od Podsusedskog mosta nizvodno. Međutim, prostor od slovenske granice sve do Podsusedskog mosta služio je kao dopunska sigurnosna zaštita Zagreba na način da su se vodeni valovi razlijevali na područja naših naselja: Otoka, Savrščaka, Vrbovca, Medsava, Strmca i Orešja. Podsusedski most postao je usko grlo tog lijevka koje nije propuštalo velike količine vodenog vala, te je naše područje služilo kao prirodna retencija, preuzevši udar visokog vodenog vala iz Slovenije. Redovito svake godine naša su naselja bila plavljena. Naši vapaji o potrebi gradnje nasipa na našem području redovito su bili vezani za zamisao da će se nasipi graditi onda kad počne gradnja hidroelektrane Podsused.

Godine 1988. čak je već bila izdana lokacijska dozvola za tu hidroelektranu. Na našu žalost, dalje se nije kretalo, jer se na državnom nivou nije mogao naći investitor. Tijekom 2000. uspjeli smo kod ministra Čačića usuglasiti najodgovornije o sistemu u budućnosti tog našeg problema. Direktor HEP-a decidirano je definirao stav kako oni, kao elektrosustav, nemaju u dugoročnom planu razvoja predviđenu gradnju hidroelektrane. Na naše inzistiranje direktor Hrvatskih voda preuzeo je obvezu krenuti u izgradnju Savskog nasipa u interesu zaštite od visokog vodenog vala.

Početak gradnje nasipa

Hrvatske vode pristupile su projektiranju i otkupu zemljišta za desnoobalni nasip od Otoka prema Podsusedskom mostu. Projektant, Vodoprivredni projektni biro, je predvidio tri faze projektiranja i gradnje:

- od Otoka do ušća potoka Gradne

- od ušća Gradne do Medsava (Strmca), s podsustavom Rakovica

- od Strmca do Podsusedskog mosta.

Upornim inzistiranjem na Županijskom poglavarstvu uspjeli smo se izboriti za početna sredstva od 5.000.000 kuna za izvođenje radova. Vodoprivreda Zagreb je ljetos počela izvođenje radova u Otoku. Zbog suženog prostora između Save i regionalne ceste koja ide paralelno uz Savu, rješenje je nađeno izvedbom betonskog obrambenog zida u dužini 676 metara. Gotova armirano-betonska konstrukcija najprije je zatrpana do razine okolnog terena, a zatim se obostrano uza zid s vodne i zaobalne strane ugradio zemljani materijal u obliku nasipa. Dubina temeljenja je 140 cm, a visina armiranog betonskog zida je u prosjeku oko 190 cm. U zid je ugrađeno 1280 m3 betona i 85 tona željeza. Tako je izbjegnuto potrebno izmicanje ceste, čime se pomirio zahtjev u prostoru.

Izvedeno je još 235 metara nasipa prema drugom skelskom prijelazu u Otoku. Utrošeno je za te radove 4.400.000 kuna. Očekujemo za iduću godinu daljni otkup zemljišta, te gradnju bar još po dužini slične dionice nasipa.

Prijetnja vodenog vala iz Slovenije

Slovenija je na državnom nivou donijela odluku o postupnom gašenju nuklearke Krško. Zbog potrebe energetske bilance traži se preorijentacija na proizvodnju struje hidroelektranama. Definirane su lokacije na pet mjesta gdje će se graditi protočne hidroelektrane. Zadnja lokacija je skoro na granici kod naselja Jesenice.

Stavljanjem u funkciju ove elektrane u Jesenicama znatno se mijenja vodni režim na rijeci Savi, što će imati reperkusije najprije na području Samoborskog Otoka i Brdovca. Da bi se pravovremeno izbjegli negativni utjecaji HE Jesenice, Hrvatska će se morati pravovremeno pripremiti na ovu promjenu režima voda i to najvjerojatnije kao konačnim rješenjem gradnjom HE Podsused.

Značajan korak za ovo područje učinjen je ovih dana na micanju s mrtve točke našeg zahtjeva oko premošćivanja rijeke Save. Naime, Prostorni plan Grada Samobora kao i Zagrebačke županije predvidio je povezivanje samoborskog i zaprešićkog područja gradnjom mosta preko Save, između Samoborskog Otoka i Brdovca. Županijsko poglavarstvo naručilo je idejni projekt za taj most, te nam je o njemu izvršena prezentacija. Radi se o armirano-betonskom mostu dužine 440 metara, ukupne širine 13,3 metra. Unutar ove širine su dvije kolničke trake po 3,5 m, te pješački kolnik. Ovaj gredni most ima srednji otvor 66 m, te bočne, lijevo i desno, po 53 m.

Ukupna dužina kolničke konstrukcije koja povezuje nadvožnjak u Otoku s Brdovcem je duga 7200 metara. Investicijska aproksimativna vrijednost je 13 milijuna EUR.

U trenutku kad ćemo imati troškovničke vrijednosti izvedbe tog mosta, bit će neophodno na državnom nivou tražiti partnere za sufinanciranje izgradnje.

Dugogodišnje zalaganje za ove projekte počelo je davati rezultate. Dakle, ipak je krenulo...

Adolf Paar

 

Elektra se smilovala obitelji koja već dvije godine živi bez struje

Počela izgradnja savskog nasipa na samoborskom području

Arhiva 2004

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002