13.07.2020.

Pročelnik za financije i direktor Poduzetničkog centra Samobor Željko Radovanić

Višak prihoda iz prošle godine osigurao stabilnost financija za vrijeme pandemije

Pročelnik za financije i direktor Poduzetničkog centra Samobor Željko Radovanić

Niz godina Grad Samobor slovi kao jedan od najtransparentnijih gradova u državi po pitanju vođenja i upravljanja gradskim financijama, o čemu govore i bezuvjetna mišljenja Državnog ureda za reviziju. Gradski proračun tijekom godina uvijek se dobro punio i redovito povećavao, povlači se sve više sredstava iz fondova EU-a za različite projekte, što našim čelnicima ostavlja više prostora za lakše i učinkovitije raspolaganje novcem koji se uprihodi. No, nije baš sve tako jednostavno kako se čini, jer velik dio tog okvira zadan je zakonima, propisima, uputama i direktivama koje lokalne samouprave ne smiju prekršiti, a dodatan problem je što se isti često mijenjaju i potrebno ih je vrlo pažljivo pratiti. Od početka godine borimo se i s pandemijom koronavirusa, koja je, osim u zdravstvu, itekako zakomplicirala i promijenila gospodarske tokove i uobičajen način rada i poslovanja.

Kako se Grad Samobor nosi s novonastalom situacijom govori pročelnik za financije i direktor Poduzetničkog centra Samobor Željko Radovanić.

Prošlo je šest mjeseci rada u okvirima zadanog Proračuna Grada Samobora, tijekom kojih se dogodila pandemija koronavirusa. Kako je Grad funkcionirao sve ovo vrijeme? Je li bilo naznaka financijske nestabilnosti?

Proteklu fiskalnu godinu Grad Samobor je završio s pokrićem manjka prihoda iz prethodnih razdoblja, kao i značajnijim viškom prihoda po različitim izvorima. To je najvidljivije bilo na 28. sjednici Gradskog vijeća, kada je prihvaćen Godišnji izvješaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu, a uz isti je donesena i Odluka o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2019. godinu, iz koje je bilo razvidno da je Grad Samobor ostvario višak prihoda od cca 10,5 milijuna kn. Najznačajniji višak ostvaren je od općih prihoda i primitaka, i to cca 9,5 milijuna kn, od čega najviše od prihoda od poreza na dohodak.

Ta činjenica i takvo financijsko stanje doprinijelo je da pandemija koronavirusa ne naruši stabilnost proračuna, odnosno prihoda koji su do kraja 3. mjeseca imali i dalje uzlaznu vrijednost. Kroz cijelo ovo vrijeme, zahvaljujući naprijed navedenom, postojala je financijska stabilnost te su se sve planirane aktivnosti izvršavale pravovremeno. Štoviše, u tom razdoblju Grad je preraspodjelom rashoda u prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu osigurao 6 milijuna kn za provedbu mjera pomoći gospodarstvenicima i nezaposlenima pogođenima pandemijom virusa COVID-19.

Koje mjere je Grad Samobor donio za pomoć gospodarstvu i građanima Grada Samobora u prevladavanju poteškoća izazvanih pandemijom koronavirusa?

Navedenim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu, a kako bi se mogle realizirati mjere pomoći gospodarstvenicima i nezaposlenima pogođenim pandemijom virusa COVID-19, osigurana su sredstva za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima u ukupnom iznosu od 5 milijuna kn te za pomoć osobama koje su ostale bez posla zbog pandemije COVID-19 u ukupnom iznosu od 1 milijun kn.

Grad Samobor je ranije donio paket mjera za pomoć gospodarstvu i građanima Grada Samobora u prevladavanju poteškoća izazvanih aktualnom epidemiološkom situacijom u vidu oslobađanja od plaćanja pojedinih usluga za vrijeme trajanja obustave rada - usluge plaćanja gradskih dječjih vrtića, školske prehrane i produženog boravka sukladno broju dana izostanaka, pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti oslobađaju se plaćanja komunalne naknade u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada, one koje su u zakupu javnih površina na području Grada oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine, obveze plaćanja zakupnine oslobađaju se pravne i fizičke osobe koje temeljem ugovora o zakupu obavljaju gospodarske djelatnosti u poslovnim prostorima koji su u vlasništvu Grada Samobora, a plaćaju zakup po tržišnoj cijeni, kao i sve udruge zakupci kojima je temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad, a plaćaju zakupninu od 4kn/m2, i to u razdoblju od 16. ožujka pa sve do prestanka Odluke Vlade. Mjerama pomoći pridružilo se i TD Komunalac obustavom naplate odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a neće biti u mogućnosti obavljati svoju djelatnost, te naplate zakupa poslovnih prostora u zakupu TD Komunalac d.o.o. za sve pravne i fizičke osobe koje neće biti u mogućnosti obavljati svoju djelatnost. Tu je i sufinanciranje programa u vrtićima kojima su osnivači privatne pravne i fizičke osobe, vjerske zajednice te obrtne djelatnosti dadilja koji su privremeno obustavili rad, uz uvjet da zadrže isti broj zaposlenih koji su imali i prije nastupanja mjera obustave rada.

Koji su sve planirani prihodi i rashodi smanjeni?

Predloženim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Samobora za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu su temeljem donesenih mjera s državne i gradske razine te ostvarenom prihodu i projiciranom kretanju prihoda i primitaka u narednom razdoblju smanjeni prihodi od poreza na dohodak (uključujući dodatni udio za decentralizirane funkcije) za ukupno 7.077.000 kn, prihodi od zakupa poslovnog i stambenog prostora za 200.000 kn, prihodi od komunalne naknade za 1.500.000 kn, prihodi od spomeničke rente za 100.000 kn, turističke pristojbe za 20.000 kn te smanjenje prihoda od pomoći - iznos od 13 milijuna kn za bazen. Za nabavu radnih bilježnica i ostalog nastavnog materijala za učenike osnovnih škola se dosad planiranih 850.000 kn pomoći Zagrebačke županije za ovu svrhu neće ostvariti pa se predlaže ukupne rashode financirati iz općih izvora Grada Samobora.

Na rashodovnoj strani su smanjeni troškovi organizacije turističkih manifestacija koje organizira Grad Samobor, Turistička zajednica ili druge udruge, smanjeni su transferi Samoborskom športskom savezu i Ustanovi za upravljanje sportskim objektima, subvencije dijela cijene prijevoza učenika srednjih škola i studenata, rashodi vezani uz nabavu energenata za zagrijavanje prostora osnovnih škola i prijevoza učenika osnovnih škola te je predloženo smanjenje rashoda za održavanje uređenog građevinskog zemljišta, sve zbog izbijanja pandemije, odnosno otkazivanja turističkih manifestacija, smanjenih troškova objekata, neodržavanja natjecanja u proljetnom razdoblju, smanjenog obujma pojedinih planiranih radova te održavanja i praćenja nastave od kuće.

Vjerojatno je došlo i do preraspodjele prije ugovorenog kredita. Na koji način?

Za izvršavanje dijela planiranih projekata i rashoda Grad Samobor je u 2020. godini osigurao sredstva zaduženjem, i to 10 milijuna kn za modernizaciju javne rasvjete, to jest izmjenu postojeće u energetski učinkovitiju tzv. LED rasvjetu, i 37,9 milijuna kn za izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture, nabavu vatrogasnog vozila i izgradnju igrališta s umjetnom travom. Polazeći od činjenice da svako zaduživanje stvara novu obvezu povrata istih, gradska uprava je još jednom preispitala mogućnosti smanjenja zaduženja, odnosno preraspodjelu sredstava na druge, učinkovitije projekte.

Došlo je ljeto. To nas podsjeća i na planiranje novog bazena u Samoboru. No, živimo u novim i nepredvidivim okolnostima. Što je s tim projektom?

Projekt je predviđen u trogodišnjem razdoblju izvođenja radova, u proračunskom razdoblju 2020.-2022., za što su bili i planirani izvori prihoda. Najveći iznos planiran je iz izvora pomoći, i to u ovoj godini 13 milijuna kn, u 2021. također 13 milijuna kn, a u 2022. 14,5 milijuna kn, dakle ukupno 40,5 milijuna kn.

Grad je osigurao svoje učešće prihodima iz svojih izvora u procijenjenom iznosu od 7,5 milijuna kn u trogodišnjem razdoblju, odnosno 15% ukupne investicije. Prije prihvata i započinjanja investicije, zaprimili smo obavijest da su osigurana znatno manja sredstva iz izvora pomoći, tj. samo 15 milijuna kn. Slijedom navedenog, projekt će se protegnuti na sljedeće proračunsko razdoblje 2021.-2023. godine. Dakle, ukoliko se osiguraju sredstva iz izvora pomoći u iznosu od 85% vrijednosti investicije, Grad će realizirati projekt izgradnje bazena.

Mali tehnopolis Samobor, kojim upravlja Poduzetnički centar Samobor, kojega ste Vi direktor, konačno je zaživio. U tijeku je i drugi poziv za korištenje njegovog prostora i tehnologija. Kakvi su rezultati?

Inkubator Malog tehnopolisa Samobor privukao je veliko zanimanje poduzetničke javnosti. To ne iznenađuje, jer su najmodernija 3D tehnologija i kvalitetni poslovni prostori vjetar u leđa za početak i razvoj poslovanja.

Naime, korisnicima inkubatora omogućena je infrastrukturna, tehnička i savjetodavna podrška. Tako im se nudi subvencionirani najam, sofisticirana 3D oprema, zajednički prostori, dvorana za sastanke, učionice, pristup internetu, virtualna adresa, kao i niz pratećih usluga, poput savjetovanja oko pokretanja posla, posredovanja u financiranju, edukacije, savjetovanja i mentorstva u upravljanju poslovanjem te slične stručne usluge.

Do danas su objavljena dva javna poziva za prijem korisnika u poslovni inkubator MTS-a. Na prvi javni poziv, koji je objavljen početkom travnja, prijavilo se 11 poduzetnika. Riječ je o tvrtkama koje su uglavnom iz područja informatičko-komunikacijskih i računalnih djelatnosti, i to s područja Samobora. Na temelju kriterija prihvatljivosti i ostvarenih bodova u ocjeni kapaciteta prijavitelja te propisanih uvjeta, s trojicom poduzetnika zaključen je ugovor o zakupu poslovnog prostora. Prihvaćene su ponude poduzetnika koji se bave uslugama digitalnog marketinga i inovativnim sustavom oglašavanja, razvojem rješenja baziranih na umjetnoj inteligenciji te razvojem sustava za fiskalizaciju.

Na drugi javni poziv, koji je bio otvoren tijekom lipnja prijavilo se 10-ak poduzetnika, a evaluacija pristiglih ponuda je u tijeku. Uvidom u pristigle ponude, vidljivo je da su i na drugom pozivu interes iskazale tvrtke koje se bave tehnološkim rješenjima, poput laserskog rezanja i graviranja, kućne automatizacije, proizvodnje bespilotnih letjelica, digitalne produkcije...

Temeljem dosad iskazanog interesa poduzetnika, Mali tehnopolis Samobor predstavlja budućnost Samobora u stvaranju i razvoju novih tehnologija i mladih poduzetnika, svih koji žele pokrenuti svoj posao i ostati u Samoboru. S druge strane, Grad raznim mjerama podupire njihove poduzetničke poduhvate te tako uskoro kreće mjera sufinanciranja zakupnine u inkubatoru MTS-a, kojom se u prvoj godini sufinancira 70% zakupnine, u drugoj godini 50%, a u trećoj 25% zakupnine.

(Samoborske novine)

 

Pročelnik za financije i direktor Poduzetničkog centra Samobor Željko Radovanić

Arhiva 2020

2024

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002