25.04.2020.

Mr.sc. Ivan Medvedović, dipl.ing., autor znanstvenog djela Nova nebeska mehanika

Originalan samoborski pogled na gibanja u svemiru

Mr.sc. Ivan Medvedović, dipl.ing., autor znanstvenog djela Nova nebeska mehanika

Kao mladi 26 godišnji inženjer Ivan Medvedović zamijenio je rodni Zagreb za naš Samobor davne 1960. godine, kada je za prvi posao prihvatio rukovođenje tehničkim uredom u Odjelu za konstrukciju novih proizvoda u Elektronu.

U slobodno vrijeme uključuje se u obnovu Školskog športskog društva Mladost, postaje predsjednik i osniva stolnoteniski klub, s kojim i kao trener nastupa na brojnim regionalnim i republičkim natjecanjima. Najveći uspjeh kluba bilo je razigravanje u kvalifikacijama za ulazak u Prvu saveznu ligu tadašnje Jugoslavije u ženskoj konkurenciji. Klub je i danas vrlo aktivan, okuplja djecu i mladež o kojima brinu bivši igrači i igračice, sa zavidnim natjecateljskim rezultatima.

Svo to vrijeme bavi se i inovacijama. Između ostalog, konstruirao je beskontaktni samopobudni mali generator, odnosno alternator za male vjetrenjače, s kojim je osvojio zlatne medalje na sajmovima inovacija u Zagrebu, Nürnbergu, Pittsburghu (USA) i Bruxellesu, pa osniva tvrtku za proizvodnju malih vjetrenjača. Dobitnik je Nagrade za životno djelo Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije i počasni je predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Samobora s poveljom.

Za vrijeme Domovinskog rata bio je predsjednik kriznog stožera za Samobor, za što je odlikovan Spomenicom Domovinskog rata, suosnivač je HDZ-ovog ogranka u Samoboru i suinicijator osnivanja Društva inženjera i tehničara grada Samobora, kojem je predsjedavao 14 godina. U tom mandatu realizirao je s kolegama ideju da se obnovi Piramida – vidikovac na Anindolu, postavi meteorološki stup i obnovi kameni "krajputaš". Društvo je izdalo i Vodič arhitekture grada Samobora, monografiju u povodu 15. godišnjice rada, organiziralo niz popularnih predavanja iz područja tehnike za građanstvo i mladež te održavalo Malu školu astronomije.

Odlaskom u mirovinu vratio se astronomiji, s kojom se amaterski bavi od rane mladosti, te samostalno izdaje knjigu Nova nebeska mehanika, na hrvatskom i engleskom jeziku. Dijelove knjige objavio je Time Journals iz New Yorka kroz četiri članka, što mu je veliko priznanje i na znanstvenom području.

Ovo posljednje bio je i povod za razgovor s Ing. Medvedovićem.

Kako ste se počeli baviti astronomijom?

Astronomijom sam se počeo baviti već na kraju osnovne škole, i to nakon predmeta iz fizike, koja obrađuje, između ostalog, i nebesku mehaniku. To je bilo moje prvo saznanje o astrofizici i toliko me je zaokupilo da sam kroz cijelo srednje obrazovanje i u nastavku, za vrijeme studija, prikupljao literaturu i časopise te išao na sva javna predavanja koja su se u to vrijeme održavala u Zagrebu, a često sam posjećivao i zagrebačku Zvjezdarnicu, kada je bila otvorena za javnost. Prvu knjigu koju sam kupio, odmah po izlasku 1948. godine, bila je Pereljmanova Zanimljiva astronomija, koju imam još i danas i povremeno ponovno pročitam. Pročitao sam ju već puno puta, a vjerojatno ću opet. Ta me je knjiga, a kasnije i druge, navela na to da se trajno bavim astrofizikom.

Što Vas je posebno zaokupljalo?

Posebno me je zaokupilo kružno gibanje Zemlje oko Sunca, a da Zemlja nije mehanički vezana za Sunce. To nije samo mene zaokupilo, to zaokuplja i sve astrofizičare do danas, što je vidljivo u brojnoj literaturi. Poznato je samo to da je centrifugalna sila kružnog gibanja Zemlje izjednačena s privlačnom silom mase Sunca, odnosno gravitacijom Sunca, što nije dovoljno da se odredi i sila koja održava istu prosječnu udaljenost Zemlje od Sunca. Znanstvenici su suglasni da tu vladaju još neke sile koje nisu poznate ili se u nekim literaturama spominju samo magnetske sile, ali bez kvantifikacije. Ta nepoznata sila je, naravno, i mene zaokupila i potaknula na istraživanje.

Ali, Vi niste studirali astronomiju...

Usprkos interesa za astronomiju, ipak nisam upisao studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF), koji obuhvaća i astrofiziku, nego sam upisao elektro-strojarstvo na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, kako se je u ono vrijeme taj odjel na Tehničkom fakultetu zvao, što nimalo nije umanjilo moj interes za astrofiziku. Naprotiv, taj interes je postao i veći nakon odlušanog predmeta Termodinamika, u sklopu Nauke o toplini i položenog ispita.

Do kakvih ste zaključaka došli usvajajući ta znanja?

Osim ostalog stečenog znanja iz termodinamike, saznao sam i da, ako tijelo gubi energiju zračenjem, masa tijela se umanjuje za gubitak energije s kvadratom brzine svjetlosti ili izraženo jednadžbom m=E/c2, što je slavna Einsteinova jednadžba i u potpunosti vrijedi u zrakopraznom prostoru. Obzirom da tijelo može zračenjem gubiti samo toplinsku energiju, a time i svoju masu, tijelo može i povećati svoju masu zagrijavanjem. Primijeni li se to saznanje na Sunce, masa Sunca mora biti znatno veća od one koja je izračunata na temelju centrifugalne sile kružnog gibanja Zemlje oko Sunca. Upravo me je istraživanje stvarne mase Sunca toliko zaokupilo da sam došao do zaključka da Newtonova jednadžba, poznata kao Zakon gravitacije, ne vrijedi u svemiru, a time nije univerzalna i treba ju nadopuniti.

Čime i kako?

Nakon nadopune te jednadžbe trebao sam promijeniti i sve zakonitosti vezane za gibanje tijela u svemiru, koje još uvijek podržava današnja astrofizika i koje su postavili pred tristotinjak godina Newton, Kopernik, Kepler i drugi astrofizičari. To je bilo toliko opsežno djelo da sam napisao, i u vlastitom izdanju izdao, knjigu u samo 10 primjeraka pod naslovom Nova nebeska mehanika, na izvornom hrvatskom jeziku, dao je prevesti ne engleski jezik te također izdao u 10-ak primjeraka. Za oba izdanja sam zatražio i dobio ISBN broj i CIP zapis koji je dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Knjigu sam na oba jezika stavio i na internet, može se pronaći klikom na www.astronomija-astrofizika.com, putem linka Nova nebeska mehanika, a moguće je i komentiranje.

Jeste li imali problema pri izdavanju knjige?

Knjiga je formata A5 i ima 84 stranice s 20-ak crteža te mnoštvo jednadžbi, od kojih je nekoliko novoizvedenih, s autorskim pravom, i ne mogu se naći u literaturi. Za izdavanje knjige nisam ni pokušavao tražiti izdavače, jer su za znanstveni rad potrebna najmanje dva recenzenta. Nisam ih našao, premda sam se u Hrvatskoj obratio nekolicini, ali se nisu povratno javili, osim jednoga, koji se ispričao. Tako sam postao svjestan da recenzente neću moći naći, jer je, osim poznavanja astrofizike potrebno i poznavanje termodinamike, što čini potpunu novost u astrofizici.

Kao i obično, više ste uspjeha u predstavljanju svog rada imali van zemlje...

Kako bih ipak objavio svoj rad, jer smatram da potpuno rješava dosadašnje nepoznanice u gibanju svemirskih tijela, odlučio sam potražiti izdavača izvan Hrvatske, s knjigom prevedenom na engleski jezik. Najprije sam se obratio izdavačima u SAD-u, a i nekima u EU, ali su tražili desetak tisuća dolara za recenziju ili se nisu odazvali. Nakon toga sam odlučio potražiti časopise koji objavljuju znanstvena dostignuća i ponudio sam samo pojedina poglavlja iz knjige. Nakon nekoliko časopisa, koji su također tražili visoke iznose za recenziju, ponudu je prihvatio Time Journal iz New Yorka (link http://www.timejournals.org/journals/tjeps/archive/2019/October/pdf/Ivan%20PDF.PDF), s prihvatljivom cijenom. Budući da su recenzenti tog časopisa ocijenili moj rad kao odličan znanstveni rad, glavni urednik je odobrio objavu sva četiri poglavlja koja sam im poslao, i to u četiri uzastopna broja u redovnom izdanju, što me je posebno obradovalo.

Što sada slijedi?

O tome da je moje djelo javno objavljeno u Time Journalu obavijestio sam najprije naš Glasnik Samobora i Svete Nedelje, s dokazom da je svijet upoznat s mojim znanstvenim radom, a nakon toga ću obavijestiti i druga naša javna glasila pa, ako žele, neka to objave. O tome sam obavijestio i HAZU preko Razreda za znanost i predložio da me taj razred predloži za nagradu HAZU-a, jer je upravo u tijeku natječaj za dodjelu nagrada za autore čija su znanstvena dijela objavljena u stranim znanstvenim časopisima u zadnjih 5 godina.

Robert Škiljan

 

Mr.sc. Ivan Medvedović, dipl.ing., autor znanstvenog djela Nova nebeska mehanika

Arhiva 2020

2024

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002