05.01.2020.

Bernardica Horvat Petravić, voditeljica Dječjeg foruma Grada Samobora

Djeca imaju pravo na izražavanje mišljenja

Bernardica Horvat Petravić, voditeljica Dječjeg foruma Grada Samobora

Bernardica Horvat Petravić pohađala je osnovnu školu u Bregani i Gimnaziju A.G. Matoša u Samoboru. Nakon završetka studija hrvatskog jezika, književnosti i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zapošljava se u Obrtničkoj školi za osobne usluge, a zatim 10 godina radi kao pedagoginja u samoborskoj OŠ Bogumila Tonija. Napreduje u struci, postaje pedagog mentor, te je 2017. imenovana voditeljicom Dječjeg foruma Grada Samobora. Od 2018. radi kao pedagoginja u DV Grigora Viteza u Samoboru.

Što je to zapravo Dječji forum i koja je njegova uloga?

Dječji forum okuplja djecu osnovnoškolske dobi od petih do osmih razreda, kroz koji se oni mogu uključivati u javni i društveni život grada na način da govore o temama koje su im zanimljive i koje ih muče te da iz svoje perspektive pojasne odraslima pitanja o kojima upravo odrasli odlučuju. Polazište za rad Dječjeg foruma je Konvencija UN-a o pravima djeteta, koja djeci, između ostalog, omogućava i jamči pravo na izražavanje svojeg mišljenja, pravo na zahtijevanje svih informacija. Dakle, oni kroz ovaj forum daju svoje prijedloge i ideje, koje se neki puta usvoje, a neki puta i ne, ali je važno da se čuje njihov glas i da oni participiraju u kreiranju programa za mlade. Dječji forum je, recimo to tako, produžena ruka društava Naša djeca Hrvatske, u koji su uključeni svi gradovi prijatelji djece kroz dječja vijeća. Mi još nemamo dječje vijeće pa zasad participiramo na razini foruma.

Na koji način se biraju ili delegiraju članovi u Dječji forum?

To su djeca koja su i predstavnici vijeća učenika osnovnih škola, što znači da su ih njihovi školski kolege već izabrali da ih predstavljaju u razredima kada je neka od tema vezana uz njihov društveni život. Ukoliko se radi o nekim drugim, specifičnim i užim temama, tada razredi biraju one učenike koji su u tom nekom području nadareni ili pokazuju velik interes. Četiri do pet puta godišnje organiziramo radionice s različitim temama, pozive šaljemo na adrese svih 5 samoborskih osnovnih škola, a onda, ovisno o tim temama, na njih dolaze učenici koje to zanima. Najčešće su to upravo članovi vijeća učenika, koji onda svoja iskustva s radionica prenose u svoje razrede i šire. Tako pokrivamo svu populaciju navedenih dobi, a djecu učimo da se zauzimaju za sebe i budu osjetljivi prema društvenim problemima i pitanjima koja su im važna. Važno je početi što ranije, kako u srednjim školama ne bismo dobili ravnodušnu i nezainteresiranu djecu.

Kako kasnije pratite njihov napredak u društvu i koje su povratne informacije?

Imamo povratne informacije iz samoborskih srednjih škola koje govore o njihovoj daljnjoj aktivnosti, pri čemu se neki i posebno ističu. Nažalost, mi ih uglavnom pratimo do 15. godine, dok su u osnovnoj školi, ali kad primijetimo taj neprekinuti angažman, djecu nastojimo usmjeriti prema Centru za mlade, koji dalje provodi aktivnosti kroz druge srodne udruge za mlade.

Kakva je Vaša suradnja s Bunkerom?

Dosta radionica provodimo upravo u Bunkeru, koji je nama stepenica za dalje, i s kojim imamo izvrsnu suradnju. Ravnateljica Jelena Vojvoda često i sama sudjeluje na našim radionicama, drži predavanja i kada god je to moguće uključuje nas i u ostala događanja.

Kako surađujete s Gradom i gradskim institucijama?

Surađujemo odlično. Već dvije godine zaredom održavamo vijeća i s gradskim čelnicima, a jednom smo bili i u Hrvatskom saboru.

Tko sve i kako financira rad Dječjeg foruma

Najvećim dijelom naš rad se financira iz gradskog proračuna, a javljamo se i na natječaje Saveza društava Naša djeca ili Ministarstva obrazovanja koji pokrivaju ovo područje rada. Oni uglavnom financiraju putne i slične troškove, kotizacije i radionice na kojima sudjelujemo van Samobora.

Koje radionice održane do sada u Samoboru biste istaknuli?

Vrlo zanimljiva je bila ovogodišnja radionica o stripu, vezana uz Svjetski dan autizma, jer sva naša djeca susreću se s prijateljima koji imaju poteškoće i potrebni su im asistenti u nastavi pa je to vrlo važno radi inkluzije, odnosno prihvaćanja različitosti. Strip je prigodna forma kroz koju se djeca jednostavno mogu izraziti. Radionice koje su forumaši odlično prihvatili bile su i na teme emocionalna stanja i samokontrola, radionice grafika i očuvanje kulturne baštine, oslikavanje majica s porukama o dječjim pravima...

Kakvi su Vam daljnji planovi i što je još potrebno za bolji rad Dječjeg foruma?

Cilj nam je uključiti u rad foruma svakako još više djece, a za to nam je potrebna bolja logistika, odnosno više ljudi koji bi osmišljavali radionice i radili s djecom, potičući ponajprije njihove socijalne vještine. To je ono što najviše nedostaje i odraslima pa je važno početi što ranije, to je temeljni cilj. Dakle, želimo ih aktivirati u tom smjeru, slušati ih, a istovremeno ih pripremati na donošenje odluka, jer će to kasnije u životu morati činiti najprije za sebe, a ponekad i za druge. Tako gradimo i njihovu odgovornost.

(Samoborske novine)

 

Bernardica Horvat Petravić, voditeljica Dječjeg foruma Grada Samobora

Arhiva 2020

2024

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002