29.03.2024.

Jad i bijeda se nastavlja - 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Stand-up komičara nikada dosta

Jad i bijeda se nastavlja - 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Osim tijekom Aktualnog sata, nitko od vijećnika nije imao volje raspravljati o nekoj od 38 točaka dnevnog reda, koje su izglasane uglavnom većinom tijekom 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 28. ožujka u samoborskom Centru za mlade Bunker.

A bilo je tu, kako je i sama gradonačelnica za svoje izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. rekla - "nikad više svega" pa pohvalila svoje suradnike, jer "rade velikim intenzitetom, a ponekad i vikendom".

Za to im trebaju i novci. Tako je proračun opet uvećan za oko 3,5 milijuna eura te je sada nabujao na 95 milijuna eura, pri čemu je pročelnica za financije Jelena Sirovica pojasnila promjene po većim stavkama: kapitalna pomoć od 1,9 milijuna eura za rekonstrukciju Domaslovečke ceste ostvarena putem EU fondova, 144.000 eura za obnovu Etno kućice Samoborskog muzeja, povećana ulaganja u dječje vrtiće (dogradnja vrtića u Krklecovoj i preuređenje stare kuhinje, prostora za arhivu, uređenje dimnjaka i nabavu penjalica – 280.000 eura, a za vrtić u Molvicama 400 tisuća eura, jer se ta investicija, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta financijski nije moga zatvoriti u prethodnoj godini).

Grad ima i novi Akcijski plan za energetski i klimatski održiv razvoj Samobora, tzv. SECAP, koji je predstavila Marijana Bakula iz tvrtke Dvokut ECRO, koja ga je i izradila. Ovaj plan određuje aktivnosti u raznim sektorima, uz naglasak na zgradarstvo, promet i javnu rasvjetu, na koje gradska uprava ima najveći utjecaj, a koji najviše doprinose potrošnji energije i emisiji CO2. Bakula je podsjetila da se Grad Samobor još 2008. godine obvezao da će do 2030. godine smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 40%, a do danas je ostvario smanjenje od 4,4 posto. Stoga je upozorila na potrebu da se u preostalom kratkom vremenu mora dosta toga učiniti.

Gradonačelnica je, komentirajući izvješće o svom radu za zadnje polugodište prošle godine, pobrojala i sve veće projekte, a u kojoj su fazi pojedini radovi možete se informirati i na gradskim internetskim stranicama.

Projekt sanacije zgrade gradske uprave, zbog višestruko povećanog troškovnika od planiranog, stavljen je na čekanje, a nije se, kako je rekla, odustalo ni od gradnje nekog centra ili doma za starije osobe, makar Grad nije dobio sredstva iz EU (otišlo u Veliku Goricu) pa će morati sami financirati taj projekt. Tako je i to sada na čekanju. Za školu u bivšoj vojarni je u tijeku postupak izbora izvođača radova, a što se tiče dogradnje škole u Bregani i izgradnje sportske dvorane u tijeku je vrednovanje projekta, nakon čega bi trebala biti donesena i odluka o njegovom sufinanciranju.

O štetama nakon prošlogodišnjeg velikog nevremena u srpnju govorila je pročelnica Martina Kovačić, rekavši kako je zaprimljeno 329 odštetnih zahtjeva u iznosu od 830.000 eura. Štete na stambenim objektima uglavnom su pokrivene sredstvima državnog proračuna preko Zagrebačke županije, a sve ostale štete pokrio je Grad Samobor iz svog proračuna.

Ispod radara vijećnika i bez rasprave za Fašnik je otišlo iz Grada dodatnih 60.000 eura, a i Komunalac se zadužuje još 600.000 eura za kupnju 2 vozila.

AKTUALNI SAT

Prije Aktualnog sata predstavila se nova pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zrinka Breglec, a vijećnici, uobičajeno u predblagdansko vrijeme, nisu imali puno pitanja.

Najprije je HSS-ovka Marija Lindić obavijestila nazočne da je, nezadovoljna vođenjem stranke, zatražila ispisnicu iz HSS-a, čija je dugogodišnja članica, pa će od sada biti nezavisna gradska vijećnica.

Dulje izlaganje imala je nezavisna vijećnica Irena Franceković vezano uz problem iz Južnog naselja s otpadomjerima i njihovim neotvaranjem, zbog čega se one koji ih ne otvaraju kažnjava, a oni se njima ne koriste jer ih, kako je rekla, nema kod kuće. Preporuku tim ljudima da svoje nekorištenje otpadomjera zbog odlaska na put ili sličnog prijave Komunalcu, kako ih se ne bi kažnjavalo, dovela je u sumnju s mogućim praćenjem njihovog kretanja, što je suprotno zaštiti osobnih podataka.

Gradonačelnica Petra Škrobot ponovila je da je novi sustav prikupljanja podložan modifikaciji na koju će ukazati praksa te dodala da su kazne za nekorištenje otpadomjera izrečene samo onima koji su odbili prihvatiti ključ ili karticu za njihovo otključavanje, dok su onima koji ih dosad nisu koristili, a preuzeli su ključ ili karticu, upućene opomene.

SDP-ov Davor Daničić zatražio je da se vrate male kante i koševi za smeće koje je Komunalac uklonio kako se u njih ne bi odlagale vreće sa smećem.

Irena Franceković izrazila je i sumnju u ispravnost građevinske dozvole izdane za gradnju dvojnog objekta, odnosno dvije zgrade s po tri stambene jedinice uz Dom zdravlja, zbog čega je, da bi se to moglo provesti, došlo i do razdvajanja parcele pa to ona vidi kao izigravanje GUP-a. Predložila je da se osnuje gradski inspekcijski odjel, koji bi tijekom gradnje provjeravao gradi li se sve prema propisu, kao i revidiranje GUP-a da se ovakve stvari ne bi događale. Tragom toga spomenula je i veliku novu halu u Podvrhu usred stambenog naselja te zapitala želimo li imati takav grad.

- Pokrenut je postupak za izmjenu GUP-a, čak smo i neke njegove dijelove htjeli staviti izvan snage da se ovakve stvari ne bi događale, ali to, nažalost, nije moguće – rekla je gradonačelnica Petra Škrobot.

Resorni gradski pročelnik Davor Bošković burno je branio svoj odjel, tvrdeći da je, bez ikakvih sumnji, građevinska dozvola za navedeni objekt izdana u skladu sa zakonom te pozvao vijećnicu da, smatra li da se radi o bespravnoj izgradnji ili gradnji protivno izdanoj dozvoli, sve prijavi građevinskoj inspekciji.

Marija Lindić se potom ponovno javila za riječ i zatražila da se zaštite ljudi treće životne dobi koji djeluju u raznim udrugama i na svojim skupštinama se žale kako im za rad udruga nedostaje novca. Pohvalila je Komunalac koji je, kako je rekla, pokrpao rupe na cesti kojom je na Cvjetnicu prolazila procesija u Župi Krista Kralja.

Gradonačelnica je odgovorila da su povećani iznosi za rad udruga, da se razgovara sa svima i trude se sve uskladiti sa zakonskim izmjenama koje se odnose na institucionalnu podršku radu udruga.

Darko Lisec (SDP) pitao je što je sa statusom Samoborske narodne garde i novim gradskim autobusnim linijama.

Gradonačelnica je navela da se traži modalitet ispravnog statusnog djelovanja Garde, koja kao druge takve postrojbe nije odmah ustrojena kao dio gradskog protokola već je osnovana kao udruga što je sada složenije mijenjati. Na drugo vijećnikovo pitanje Petra Škrobot je odgovorila da je u tijeku natječaj za novi javni prijevoz o čemu će više govoriti nakon Uskrsa, a u travnju bi trebala biti prezentirana i nova mreža linija lokalnog prijevoza.

"Išlo je" i Martina Komesa iz Fokusa, koji je u dva navrata pokušao "sarkastično" zahvaliti HDZ-ovcima, koji su, kako je rekao, na gradskoj internetskoj stranici zasluge za gradske projekte pripisali svojoj vladi.

Kolko ga je zbilja "išlo" vidlo se po reakcijama ostalih vijećnika.

Stand-up komičara nikada dosta.

M.K.

 
29.03.2024.

Crveni križ Samobora, Svete Nedelje i Stupnika podijelio uskrsne pakete

431 paket potrebitima

Gradsko društvo Crvenog križa Samobora, Svete Nedelje i Stupnika podijelilo je proteklih dana 431 paket našim sugrađanima, susjedima i svima drugima koji su u socijalnoj potrebi. Paketi su se mahom dijelili u sjedištu Društva ili u suradnji s mjesnim odborima iz Samobora, posebice sa Žumberka te iz Svete Nedelje i Stupnika. U podjeli su sudjelovali i samoborska Udruga umirovljenika i Sindikat umirovljenika.

Na području Samobora podijeljeno je 250 paketa, od čega 113 korisnicima socijalne samoposluge s područja cijelog grada, preko umirovljeničke udruge i sindikata 69, na području Galgova 18 te na Žumberku 50 paketa pomoći. U Svetoj Nedelji je podijeljeno ukupno 170 paketa, a na području Stupnika 11.

E.K.

 

Jad i bijeda se nastavlja - 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Crveni križ Samobora, Svete Nedelje i Stupnika podijelio uskrsne pakete

Arhiva 2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002