14.03.2024.

Na Skupštini Društva inženjera i tehničara Grada Samobora podnesena su izvješća o radu i usvojen Plan rada za 2024. godinu

Ustava i dalje u planu, Vatreni na čekanju

U prostorijama Zajednice tehničke kulture u Gajevoj ulici (bivša robna kuća SAMA), održana je 13. ožujka Skupština Društva inženjera i tehničara Grada Samobora.

Predsjednik DITS-a Stjepan Črnjak podnio je Izvješće o radu u 2023. godini i financijsko izvješće.

Posebno je istakao organizaciju tribina o zbrinjavanju otpada i dvije tribine u ciklusu Zemlja drhti, koji je nastavljan i u 2024. godini.

Izviješća su jednoglasno usvojena, baš kao i izviješća Nadzornog odbora i Suda časti.

Črnjak je izložio i Plan rada za 2024. godinu, u kojem se još uvijek nalazi izgradnja ustave na Gradni, koja bi trebala centru Samobora, od Trga Matice hrvatske do mosta kod Hotela Lavica, dati novi/stari izgled.

U planu je i uređenje pristupnog puta i parkirališta kod vidikovca, ali i obnova horizontalnog sata i pila u Gabrovici.

Za izgradnju instalacije posvećene hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji - Vatrenima, koja bi trebala biti postavljena kod samoborskih srednjih škola, još se uvijek traži odgovarajuće idejno, arhitektonsko i likovno rješenje.

Kao i svake godine, predviđeni su stručni izleti, ovaj put u obilazak vjetroelektrane u Lici i Kampusa Rimac u Svetoj Nedelji te organizacija novih predavanje.

U DITS-u razmišljaju i o izgradnji meteorološke stanice i poučne geološke staze.

Za kraj, prije uobičajenog domjenka, predloženo je da se o svim akcijama i izgradnji objekata vode i sačuvaju pisani tragovi dostupni budućim naraštajima, kao što je, prilikom obnove pila u Gabrovici, u njega ugrađena boca u kojoj je pohranjena dokumentacija o njegovoj izgradnji i rekonstrukciji.

Robert Škiljan

 

Na Skupštini Društva inženjera i tehničara Grada Samobora podnesena su izvješća o radu i usvojen Plan rada za 2024. godinu

Arhiva 2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002