22.02.2008.

Krunoslav Markovinović, saborski zastupnik i ponovno gradonačelnik Svete Nedelje

"Šminkanje" nije vizija Svete Nedelje

Krunoslav Markovinović, saborski zastupnik i ponovno gradonačelnik Svete Nedelje

Sveta Nedelja, politički inače sasvim mirna (rekli bi, pomalo i dosadna), krajem siječnja ponudila je pravu malu senzaciju – promjenu na čelu grada. Naoko iznenadna ostavka gradonačelnice Ines Balint i zamjenika gradonačelnika Zlatka Habdelića u prvi plan je vratila Krunoslava Markovinovića. Saborski zastupnik HDZ-a, za kojega će mnogi reći da je ionako do sada bio i svojevrsni "gradonačelnik u sjeni", stranačkim dogovorom vraćen je na poziciju u kojoj je bio do lokalnih izbora 2005. godine. S Krunoslavom Markovinovićem popričali smo o povratku na gradonačelničko mjesto kao i svetonedeljskim prioritetima do kraja njegovog krnjeg mandata.

Za početak vratimo se na ostavku gradonačelnice Ines Balint. Kada ste vi bili upoznati sa situacijom?

Prije svega sam bio upoznat s namjerom gradonačelnice da će podnijeti ostavku. U tom trenutku smo i na nivou stranke razgovarali, što je i uobičajeno, kao i svi mi međusobno koji smo uopće mogli kandidirati za mjesto gradonačelnika, jer to mogu isključivo biti ljudi koji su izabrani na prošlim lokalnim izborima, i stranka je zaključila da do sljedećih izbora tu funkciju moram preuzeti ja. Nije bilo puno dilema oko toga prihvatiti ili ne, jedino je kod mene postojala određena dilema s obzirom na posao u Saboru koji mi je prilično povećan u odnosu na protekle četiri godine. Međutim, uz dobru organizaciju mislim da se moja povremena odsutnost može nadoknaditi.

Jedan od razloga raspuštanja svetonedeljskog HDZ-a, kako je rekao predsjednik županijske organizacije Pasecky, je nezadovoljstvo izbornim rezultatom kojeg biste vi morali popraviti. Znači li to da su vašim imenovanjem već počele pripreme za predstojeće lokalne izbore?

U svakom slučaju. Naime, ja sam imao malo osjećaj da je cijela stranka uspavana, jer smo na proteklim izborima u četiri navrata uvijek dobili apsolutnu većinu i vjerojatno su malo i moji u stranci, lokalni dužnosnici, mislili da će i dalje sve ići po inerciji. Međutim, rezultati ovih proteklih izbora su pokazali da to baš nije tako i da treba malo ozbiljnije ponovno se povezati s temeljnim ograncima, što ovih dana i radimo. To je u svakom slučaju i priprema za lokalne izbore. Naime, mi ćemo sljedeći mjesec održati stranačke izbore za područje grada, a u travnju za županiju.

Kakva je vaša ocjena gradonačelničkog mandata vaše prethodnice?

Ono što sam ja zamjerao gradonačelnici je da nije poštivala dogovor da će raditi ovdje puno radno vrijeme. Ona je zadržala i rad u ambulanti na pola radnog vremena uz još neke obveze na fakultetu i bilo je za očekivati da će to ići jako teško. Dakle, to je ono najbitnije, jer ljudi očekuju ili dobru organizaciju ovdje pa da netko preuzme taj dio posla umjesto nje ili da ih sve gradonačelnica primi. A to fizički nije bilo moguće i jako je teško to sve skupa izdržati.

Međutim, dogradonačelnik je bio tu profesionalno, puno radno vrijeme?

Mi ovdje imamo problem Poduzetničkog centra. Njegovi smo osnivatelji upravo zato da sačuvamo relativno mali broj zaposlenih kod nas pa je PC trebao biti spona između privrede i, recimo, Poglavarstva. Ali, PC po svom načinu rada i po kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih to nije mogao biti. Zlatko Habdelić je već dosta dugo i direktor PC-a, ali kao volonter, a zbog zauzetosti u Gradu to nije mogao obavljati. Zato je u dogovoru s njim, jer i njemu je već došlo do zasićenja nakon 10-ak godina što je dogradonačelnik, dogovoreno da će profesionalno preuzeti mjesto direktora PC-a.

Bilo kako bilo, sada je tu novo Poglavarstvo koje ima i jedan zanimljivi novitet - Dragutina Vinovrškog Penteka iz svetonedeljskog HSS-a?

Iako nismo bili na to prisiljeni, jer imamo ipak apsolutnu većinu u Vijeću, dogovorio sam jednostavno s vijećnicima da će u Poglavaratsvo ući i predsjednik svetonedeljskog HSS-a upravo zato da bude sve transparentno, kako to volimo reći. Nema razloga da ne bude i netko iz neke druge stranke u Poglavarstvu.

To nije došlo s više razine?

Ne, ja sam samo o tome obavijestio višu raznu pa su rekli da sam to dobro napravio. Dakle, išlo je obrnuto.

Je li i to dio pripreme za lokalne izbore, gledanje unaprijed?

Moguće je. HSS ima dosta velik utjecaj u nekim mjestima i nama je želja, jer je vrijeme do izbora vrlo kratko, da zapravo u tim našim mjesnim odborima spona između grada i ljudi bude što bolja. U dogovoru smo s HSS-om da ćemo zapravo zajedno raditi na tome da ljudima omogućimo ostvarenje što više onoga što im je potrebno. Jer, uvijek ima puno želja. Svako mjesto, do koje god ga razine dovršimo, uvijek ima poneku novu želju.

Koje će sve želje biti ispunjene?

Brojni su projekti, nažalost, samo započeti tijekom prošle godine, iako smo očekivali da će neki biti do sada i dovršeni. Ima jedan niz problema koje još moramo riješiti, posebno oko rotora. Riječ je o imovinsko-pravnim problemima, no, očekujemo da ćemo u sklopu obnove "Betonke" uspjeti riješiti čak tri rotora. Od toga su dva na potezu dijela ceste koji se obnavlja. Tu moramo hitno reagirati, jer ima i nekoliko prekopa, jedna paralelna kanalizacija, idu nogostupi uz cestu, dakle, moramo vrlo brzo sve skupa raditi da bismo mogli slijediti obnovu ceste. Treći rotor je u Rakitju i on je samo djelomično započet. Tamo su riješeni imovinsko-pravni problemi, ali moramo sada s Viaduktom ponovno vidjeti kako stojimo s terminima. Već se izuzetno kasni i oni se moraju ubrzati. Nastojat ćemo, dakle, urediti glavne prometnice, no imamo daleko većih problema sa Županijskim cestama koje baš nisu previše zainteresirane za obnovu cesta na našem području. Tu i tamo dogovorimo nešto s njima, ali realizacija je katastrofalna.

Razmišlja li se o tome da Sveta Nedelja na sebe preuzme održavanje ŽUC-ovih cesta?

Osobno sam čak i malo radikalniji i već sam par puta sa saborske govornice zatražio da se ukinu županijske uprave za ceste, jer mi se čini da uz relativno mala sredstva koja dobivaju ne mogu ispuniti ni dio obaveza prema kilometraži koju imaju. Po mom mišljenju podjela cesta bi trebala biti na Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste i na ceste koje će pripasti lokalnoj samoupravi. Jasno, uz postotak koji su dobivale županijske ceste. Što se samog preuzimanja tiče, ne možemo ih preuzeti ako ne dobijemo zauzvrat barem neki postotak sredstava.

Po sistemu školstva i vatrogastva?

Upravo tako. Namjeravamo osnovati u Svetoj Nedelji profesionalnu vatrogasnu jedinicu i nastojat ćemo to napraviti u idućim mjesecima. Odluku o preuzimanju školstva smo donijeli, očekujemo da će to podržati i županija, a u tijeku je i dobivanje dozvola za profesionalnu vatrogasnu postrojbu.

U suradnji sa Samoborom?

Ne, Samobor će imati samostalno svoju, a mi svoju.

Znači li to da je donedavno spominjani projekt zajedničkog vatrogasnog stožera sa Samoborom negdje zapeo?

Ne, nije zapelo. Mi jednostavno ne možemo slijediti želje Samobora što se tiče izgradnje zgrada, opremanja i tako dalje, jer bi nam to stvarno bilo preskupo. U centru Svete Nedelje imamo vrlo kvalitetnu zgradu, imamo dogovor s vatrogasnim društvom i vrlo kvalitetna vozila pa ne moramo vršiti nikakva ulaganja nego samo zaposliti ljude koji će ovdje raditi profesionalno. S time da njihova plaća ide iz državnog proračuna. A tehnički dio ćemo mi podmiriti vrlo rado. Evo, treba uskoro doći još jedno novo vozilo i dečki će biti jako dobro opremljeni.

Što je sa školstvom, kako to da ga preuzimate?

Nismo mogli utjecati na redoslijed prioriteta, jer to je radila županija. Koliko god sam ja s ministrom Primorcem imao razgovora do sad, uvijek nas je upućivao na županiju, da pokušamo preko njih. Županija je imala svojih drugih prioriteta, u čemu je, po mom mišljenju, bilo i puno politike i to je jedan od bitnih razloga zašto idemo na preuzimanje školstva tako da možemo mi biti ti koji će odlučivati. Mogu reći da nam je građevinska dozvola pred izdavanjem za školu za područje Novaka, Rakitja i Bestovja te da smo dobili lokacijsku dozvolu za školu za Strmec i Orešje. Obje škole će u svom sklopu dobiti i sportsku dvoranu. Što se papira tiče mi ćemo sve pripremiti, jer je to jedini način na koji možemo konkurirati za europske fondove. To do sad nije postojalo kao mogućnost finanaciranja.

Kad smo kod financiranja projekata, za izgradnju kanalizacije se išlo u 40 milijuna kuna težak kredit. Kako teče realizacija tog projekta?

Tu je još i naših 16 do 20 milijuna kuna i time ćemo riješiti puno, ali, normalno, ne sve. Grade se magistralni kolektori u Rakitju, Novakima, Bestovju. Idemo prvo pokupiti sve ove vode koje se već sad slijevaju u potoke kako bi usmjerili svu tu fekalnu kanalizaciju u postojeći kolektor. Ulaganja su velika, ide dosta dobro, tempo je zadovoljavajući i vjerujem da će to biti ostvareno. Što se tiče vodovoda, natječaj je proveden i gradimo ga prema Svetonedeljskom bregu.

Koliko će ti projekti koštati građane Svete Nedelje? Aludiram na nedavna poskupljenja Holdinga.

Mi ne utječemo na cijenu vode ni odvodnje, jer je takav sustav. Zatekli smo sustav koji je u zajednici sa sustavom vodovoda Grada Zagreba, a naknadno smo s njima morali dogovoriti odvodnju, jer naša odvodnja kroz Podsusedski most ide u zagrebački sustav. Zato nam Holding diktira cijene. Mi sigurno nećemo povećavati cijene, a nisam siguran ni da ćemo dizati komunalnu naknadu, jer u ovom trenutku je jako velik pritisak na stanovnike kroz sva moguća poskupljenja, a mislim da se mi nećemo tome pridružiti.

Sveta Nedelja je nudila olakšice kojima ste privlačili investicije. Misli li se s time ići dalje i nastaviti viziju širenja Svete Nedelje?

Što se vizije tiče, do daljnjeg ne bismo išli u proširivanje ni industrijskih, ni stambenih, ni poslovnih zona, jer trebat će još dosta toga izgraditi da se popuni postojeći Prostorni plan. Nije nam više želja pod svaku cijenu nastojati dovoditi pogone ovdje. Naime, kako je porez na dobit pripao državi, mi smo u tom trenutku ukinuli i olakšicu koju smo imali vezano uz građevinsku dozvolu. Naravno, mi ćemo i dalje onima koji su kupili zemljište i žele ovdje graditi pomoći maksimalno u izgradnji infrastrukture. No, s druge strane je malo destimulirajuće to da zapravo nema više puno radnika na ovom području. Ako gledamo ljude koji su na burzi, jako puno je onih koji su nezapošljivi, koji su blizu mirovine, tako da nam nije u interesu da stvarmo prometnu gužvu, jer nam i sad radnici putuju iz Dugog Sela, Krapine, zaprešićkog područja, a porez se plaća prema mjestu stanovanja. Zato smo malo usporili "dotok" novih firmi.

Spomenuli ste viziju. Je li najava izgradnje parka u središtu Svete Nedelje možda dio "šminkanja" grada?

Mislim da će taj projekt pričekati još neko vrijeme. Ako govorimo o nekoj viziji, onda mislim da bi prije svega trebalo prići izgradnji 50-ak kilometara nogostupa. Naime, mi jesmo za to da se malo počne i "šminkati", jer samo cijelo vrijeme nešto kopamo i trpamo cijevi pod zemlju. No, najveći pritisak našeg stanovništa je da riješimo problem nogostupa. Promet je toliko povećan da su svi postali nesigurni kao pješaci na cesti, jer nogostupa praktično nema. I to nam je prioritetni zadatak. A park će pričekati i zbog problema sa zemljištem. To nije naše zemljište. Treba napraviti ugovor s nadbiskupijom oko iznajmljivanja zemljišta za park i trebalo bi dokupiti dosta skupe zemlje od privatnih vlasnika. Imamo mi svojih površina koje bi trebalo parkovno urediti i možda još povećati broj dječjih igrališta.

Na kraju, čime biste bili zadovoljni do kraja ovog krnjeg mandata na mjestu gradonačelnika?

Bit ću zadovoljan ako najveće projekte dovedemo do kraja, što vjerujem da hoćemo, a najzadovoljniji bih bio kada bi nam stanovnici bili zadovoljni. Ima puno zadovoljnih, ali ima i onih koji žele više i to nam je uvijek i putokaz što raditi. To ne znači da će onaj koji je najglasniji imati prioritet, ali sada ćemo vidjeti, jer obilazimo mjesta, pa ćemo imati pregled želja stanovnika baš s terena. I vjerujem da će se puno toga ostvariti.

Kruno Solenički

 

Krunoslav Markovinović, saborski zastupnik i ponovno gradonačelnik Svete Nedelje

Arhiva 2008

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002