24.04.2013.

Planet Zemlja kao predizborni adut

Izbora su samo dva: gori i još gori!

Hpierprodukcija uličnih akcija stranačkog obilježavanja Dana planeta Zemlje u Samoboru je poprimila elemente epidemije. Na prvi pogled čini se da je senzibilitet prema prevažnoj temi kao što je zaštita okoliša u Samoboru na visokoj razini. Je li baš tako ? U kakofoniji razno raznih poruka o potrebi "čistog življenja" teško je razabrati što to točno stranke u Samoboru misle o temi ekologije i kako uopće djeluju po tom pitanju. Možemo se složiti da o zaštiti okoliša trebamo brinuti zajednički i u okviru sistema. U ovom slučaju taj sistem se zove Gradsko vijeće i upravo je predstavničko tijelo Grada Samobora taj medij, a u konačnici i instrument da se problematika čistog okoliša stavi na dnevni red, a onda i sustavno počne rješavati. Prije više od godinu dana uputio sam gradskom vijeću dopis/molbu/apel u kojem sam naveo neke činjenice koje su me kao čovjeka i ekološki osvještenog građanina doslovno zaprepastile. Naime, u Samoboru postoji više od 200 divljih odlagališta otpada, a još ih je puno neregistriranih uz napomenu da se cijelo vrijeme otvaraju nova. Samostalne akcije stranaka koje se obično događaju uoči izbora nisu dovoljne da počnu mijenjati stvari. Zato je moj prijedlog bio da upravo gradsko vijeće bude pokretač promjena. Dao sam i svoje viđenje rješenja problema i tražio samo jedno: da se što prije krene i da akcija bude nadstranačka. Čak ni ime predlagača nije trebalo spominjati...ništa osim malo dobre volje da se krene. Vrlo brzo sam ahvatio da ekologija ne stanuje u Gradskom vijeću Grada Samobora i da je, makar i negativno očitovanje na moj prijedlog, čista utopija.

Zato se nadam da će građani prepoznati rad od nerada, iskreno od neiskrenoga i želju za dobrobiti društva od želje za osobnim probitkom. Činjenica da je HNS bio za takav prijedlog na žalost nije ništa promjenila. Ako ni zbog čega drugoga, to je razlog da se izađe na izbore.

Jer, izbora su uvijek samo dva... dobro i loše!

Danijel Kalaica

Napiši pismo

Izbora su samo dva: gori i još gori!

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002