12.03.2013.

Primjedbe na prijedlog elaborata Strateški program razvoja Grada Samobora 2013 - 2020

Ovako oblikovana strategija u potpunosti je besmislena

Za početak, javna rasprava o prijedlogu strategije razvoja Grada Samobora u suštini nije niti održana. U stvari, održano je predavanje o metodologiji izrade takvih i sličnih elaborata, što sasvim sigurno nije moglo inicirati bilo kakvu ozbiljnu raspravu prisutnih o prijedlogu strategije razvoja. Prisutni građani nisu ništa određeno i argumentirano čuli, da koji su glavni pravci razvoja grada i na temelju kojih pokazatelja se došlo do takvog prijedloga, kao što su: Relevantni statistički dosadašnji podaci - bilo pozitivni ili negativni, zatim trendovi s ocjenom njihovih uzroka, utjecaji užeg i šireg okruženja, dostignuti sveukupni razvoj kao polazište nove strategije, kao i postignuti stupanj prethodne usuglašenosti glavnih subjekata razvoja grada na ponuđenom prijedlogu strateškog programa i drugi. Istina, neki podaci su iznošeni, ali nisu dovedeni u odgovarajuću međusobnu ovisnost, pa od takvog pristupa nema koristi, jer nisu stvoreni objektivni zaključci.

Ostvarenje ranijeg strateškog plana ocjenjeno je dosta slabom ocjenom iako je i ta ocjena previsoka, ali i za novi strateški plan koristi se ista metodologija. Kreatori strategije pod naslovom "posebni razvojni ciljevi u razdoblju 2013 - 2020" navode za svaki posebno planirani cilj slijedeće podatke: Do sada obavljeno, daljnje mjere, prioritet, izvršitelj, osposobljenost izvršitelja i izvore za podmirenje troškova.

Uz niz improviziranih i pomalo naivnih prikaza o tome tko će, kako, kada i uz čije obaveze raditi na osiguranju sredstava za ostvarenju ciljeva. Najmarkantnije je to, da svi više-manje računaju na proračun Grada Samobora. Ne kažemo, da je to apsolutno nelogično i nerealno, ali postavljamo pitanje predlagačima programa strategije, da gdje su objektivne analize osiguravanja proračunskih i drugih prihoda? Gdje je prijedlog kako kontinuirano uravnoteživati prihode i rashode, a time i potvrđivati realnost postavljenih ciljeva?

Ova nova strategija (takva kakva je predložena) može samo doživjeti sudbinu prethodne. To je kao i ona ranije, sušta improvizacija zaključaka o društveno-ekonomskoj stvarnosti sa spiskom želja, kojom se ta stvarnost (sasvim sigurno) ne može ispuniti u roku, što kao društvo priželjkujemo. Ma gdje su nam te stručne i političke snage koje promišljaju za dobrobit ovog društva kad gradimo stanove, a ne znamo za koga i koliko ih treba? Ovi stanovi predstavljaju nove stanovnike koji trebaju negdje raditi, da li u Samoboru ili u okruženju? Iz kojih sredstava će se osigurati za te nove stanovnike zdravstveni, školski, predškolski i drugi sadržaji itd.? Kapaciteti trgovine (5 velikih robnih centara) mogu zadovoljiti i daleko veći broj stanovnika nego što ima Samobor i okolica, pa će nekim "planerima" vjerojatno pasti na pamet, da prema postojećim trgovačkim kapacitetima planiraju stambenu izgradnju!

Govorimo o turizmu ovakvom ili onakvom, a nemamo ideju kako osigurati gradnju Šmidhena, koji je nekad, istina u skromnijem obliku, živio punim životom.

Napušteni kompleks vojarne, u jednom je trenutku bio u znatnijoj mjeri upotrebljiv uz manje sanacione intervencije s mogućnošću, da se postupno rekonstruira i dograđuje odnosno, da se tim kompleksom riješe neke potrebe grada, a što se događa? Kompleks je danas devastiran i opljačkan do te mjere, da za upotrebu onog što je nekad bilo upotrebivo, danas trebaju daleko veća sredstva. Postoji li opća dokumentacija komunalne infrastrukture kompleksa i da li je ta infrastruktura bar djelomično upotrebiva bar za početnu etapu sanacije i gradnje? Gdje je vizija za iskorištenje ovog kompleksa? Možda će na kraju postati zona nove višekatne stambene izgradnje.

Ima još primjera neodgovornog i stihijnog odnosa prema društvenim vrijednostima i planiranju i ovo do sada nije elaboriranje, nego je samo kratki kritički osvrt.

Pojam "strategija" u vojnoj terminologiji znači vještinu ratovanja. Znači objedinjavanje snage ljudstva i oružja (a imala je svoju cijenu) što je velika odgovornost za onog tko ju sprovodi. Poteškoća je na pretek, ali izvršavaju se postavljeni zadaci.

Neuspjeh prethodne strategije se pravda:

- nedovoljnim nadzorom nad proračunskim korisnicima

- neusklađenošću zemljišnih knjiga i katastra

- nedovoljnom komunikacijom s višim upravnim razinama

- nedovoljnom učinkovitošću gradske uprave itd... Sve biser do bisera. I tko je za to odgovoran?

Pitamo se: znači li navedeno odstupanje od ranije usvojene strategije ili se to zove nekako drugačije?

Prijedlogu strategije razvoja treba postaviti i kriterije te kako će se strategija prilagođavati danas neočekivanim uticajima i kakve su posljedice za one subjekte koji samovoljno rade protivno strategiji razvoja? Oni time dakako rade i protiv interesa zajednice kao cjeline i koji su se (pretpostavimo) savjesno i svjesno usmjerili u ostvarivanju svojih sektorskih ciljeva usklađenih sa strategijom.

Nismo sasvim sigurni, da li je dovoljno i objektivno reći, da se studija treba vratiti na dopunu ili na temeljitu izmjenu. U protivnom, sasvim smo sigurni da bi ovako oblikovana strategija bila gotovo u potpunosti besmislena.

Društvo inženjera i tehničara grada Samobora

Napiši pismo

Ovako oblikovana strategija u potpunosti je besmislena

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002