21.04.2013.

O lokalnim izborima

Dajte nam imena kandidata

Evo, danas je točno tjedan dana od izbora za EU parlament.

Nažalost, moguće je to i moja greška, ali nigdje nisam naišao na podatak koliki je bio odaziv građana, posebno po izbornim jedinicama. Naime, upitno je da li su lokacije izbornih mjesta bila prilagođena građanima, te da li su te lokacije utjecale na slabiji odaziv građana.

Ti i takovi podaci trebali bi biti pokazatelj za bolji odaziv građana na lokalne izbore.

Kada spominjem lokalne izbore, koji će se održati za manje od mjesec dana, trebalo bi građane detaljnije upoznati s mnogo više detalja, nego nam je poznato.

Na primjer, koliko će biti izbornih lista, tko su ljudi na tim listama, koje su stranačke koalicije, koji su njihovi zajednički interesi, ili su to isključivo interesi da se pridobije čim veći broj kandidata za Gradsko vijeće?

Posebno bi bilo potrebno da se javno objave programi za koje se stranke, koalicije i njihovi kandidati sa lista zalažu.

Evo, nedavno je prihvaćen Strateški program razvoja Grada.

Svjesni da sadržaj prethodne "strategije", koja je bila svojevremeno jednoglasno prihvaćena nije realizirana, pitanje je koliko su prijavljeni kandidati u svoje izborne programe unijeli elemente sada već važećeg Strateškog programa, ili će, kako narod veli, "voziti po svome". To je potrebno naglasiti u programima.

Drugim riječima, molio bih, ako je to ikako moguće, da se u što skorijem vremenu u Glasniku objave liste kandidata za Lokalne izbore i njihovi programi, kako bi se mi građani mogli lakše, bez grižnje savjesti odlučiti za koga ćemo glasovati.

Branko Adamek

Napiši pismo

Dajte nam imena kandidata

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002