01.02.2024.

Najava novih akcija darivanja krvi

5. i 6. veljače darujte krv

Najava novih akcija darivanja krvi

Crveni križ Samobor priprema drugu ovogodišnju dvodnevnu akciju darivanja krvi. Održat će se u ponedjeljak i utorak, 5. i 6. veljače, u Društvenom centru Društva u Uulici Ilirskog pokreta 2 u našem gradu.

U ponedjeljak će se akcija odvijati između 10.30 i 17 sati i 30 minuta, a u utorak od 12 do 18 sati.

E.K.

 
01.02.2024.

Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora priprema novi projekt

Zaživjet će Instalacija VATRENI!

Već skoro trideset godina Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora (DITS) svojim brojnim aktivnostima doprinosi svekolikom razvoju Samobora, kao i ukupnom ozračju koje ga i čini velikim gradom.

Mnoštvo je njihovih projekata zaživjelo, a od onih najpoznatijih istaknimo vidikovac na brdu Tepec, izgrađen 2007. godine, meteorološki stup na Trgu Matice hrvatske, podignut 2008. godine i sunčani sat na Šetalištu uz mlinove, podignut 2015. godine.

U planovima društva je izgradnja ustave na potoku Gradna, kojom bi se vratio nekadašnji izgled Gradne kao "Samoborske Venecije", te izgradnja male zvjezdarnice.

Ovih je dana aktualizirana ideja postavljanja trajnog spomeničkog simbola hrvatskoj nogometnoj vrsti - VATRENIMA, koji bi trebao biti postavljen uz Sportsku dvoranu Samobor, u blizini frekventnih pješačkih komunikacija i glavne prometnice Samobor - Bregana - državna granica sa Slovenijom.

Podsjetimo da je autor naziva VATRENI istaknuti Samoborac, hrvatski književnik, učitelj i pjesnik Josip Prudeus.

Pripreme za realizaciju tog projekta su u tijeku, a u nastavku možete pročitati Projektni program za Instalaciju VATRENI i Javni poziv za izradu likovnog rješenja za Instalaciju VATRENI.

Javni poziv biti će objavljen 5. veljače, na mrežnim stranicama Društva inženjera i tehničara Grada Samobora i trajati će do 5. ožujka 2024. godine.

Robert Škiljan

Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora raspisuje

JAVNI POZIV

za izradu likovnog rješenja za

INSTALACIJU „VATRENI“

PREDMET JAVNOG POZIVA je izrada likovnog rješenja za spomen simbola - instalacije VATRENI, posvećenu hrvatskoj nogometnoj vrsti, sukladno PROJEKTNOM PROGRAMU za instalaciju „Vatreni“.

Instalacija se planira postaviti na građevnoj čestici k.č.broj 720/1, k.o. Samobor kod istočnog ulaza u Sportsku dvoranu Samobor.

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG POZIVA je dobivanje kvalitetnog i atraktivnog rješenja instalacije „VATRENI“, posvećene hrvatskoj nogometnoj vrsti, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima javnog poziva.

Pozivaju se arhitekti i likovni umjetnici da ponude najbolje likovno rješenje i daju mu reprezentativnu vrijednost.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju likovni umjetnici i arhitekti.

DOKUMENTACIJA

• Likovno rješenje treba sadržavati:

1. Situacioni prikaz na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000

2. Tlocrte, poglede i detalje u primjerenom mjerilu

3. Vizualizaciju

• Podaci o natjecatelju:

Ime i prezime

Zvanje

Adresa

OIB

IBAN

ROKOVI JAVNOG POZIVA

Početak javnog poziva je 1. veljače 2024.

Krajnji rok za predaju likovnih rješenja je 28. veljače 2024.

Likovna rješenja pohranjena na USB sticku se dostavljaju na adresu

Društvo inženjera i tehničara grada Samobora

Ulica Ljudevita Gaja 48

10430 Samobor

u zatvorenoj kuverti s naznakom “ZA NATJEČAJ VATRENI“

Dodatna objašnjenja vezano uz javni poziv, natjecatelji mogu zatražiti putem e-maila na info@dits.hr najkasnije do 15. veljače 2024. godine.

Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 15. ožujka 2024.

Obavijest o rezultatima javnog poziva će biti dostavljena svim natjecateljima putem e-maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od tri (3) člana (predstavnik DITS – predsjednik, predstavnik Zagrebačke županije – član, predstavnik Grada Samobora - član).

NAGRADE

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

• Prva nagrada – 1000 Eura netto

• Druga nagrada – 500 Eura netto

• Treća nagrada – 300 Eura netto

Raspisivač će nagrade isplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana Obavijesti o rezultatima javnog poziva..

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Javnog poziva će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Javnog poziva odnosno:

a) Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Javnog poziva;

b) Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Javnog poziva;

c) Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Javnog poziva;

d) Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom javnog poziva i ostalim uvjetima javnog poziva.

Pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

1. realizacija prostornog programa;

2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje;

3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja;

4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta;

PRILOZI:

• Projektni program za instalaciju „Vatreni“

• kopija katastarskog plana

• fotografije prilaza Sportskoj dvorani Samobor

PROJEKTNI PROGRAM ZA INSTALACIJU „VATRENI“

UVODNO

Povjesne okolnosti nisu bile sklone uspostavljanju samostalnosti, neovisnosti i opstojnosti hrvatske države.Tek koncem dvadesetog stoljeća, 1995. godine, stoljetne težnje hrvatskog naroda za samostalnom državom ispunile su se herojskom borbom hrvatskog naroda i njene dijaspore.

Ushit zbog stvaranja samostalne države podigao je energiju hrvatskog naroda na svim područjima života, pa tako i u sportu.

Veliki rezultati postignuti su naročito u kolektivnim sportovima – nogometu, rukometu, košarci, vaterpolu, i to na evropskom i svjetskom nivou.

Ta neugasiva vatra sportskih uspjeha, posebno u nogometu, nezaustavljivo je osvajala srce hrvatskog življa i žnjela uspjehe. Uspjesi nogometne vrste i uporedba s vatrom nadahnula je našeg sugrađanina, Samoborca Josipa Prudeusa da nogometnu vrstu Hrvatske nazove VATRENI.

U spomen na uspjehe naše nogometne vrste koji su zadivili cijeli svijet i istaknutog Samoborca, priznatog hrvatskog književnika, učitelja i pjesnika Josipa Prudeusa, rođenog Samoborca, Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora iniciralo je da se hrvatskoj nogometnoj vrsti - VATRENIMA – oduži postavljanjem trajnog spomeničkog simbola.

PROSTORNI UVJETI

Razmatrajući niz lokacija u Gradu Samobora, DITS je uz suglasnost Zagrebačke županije kao osnivačem srednjih škola u čijem je sastavu i Sportska dvorana te srednjim školama Samobor kao vlasnicima zemljišta predložio poziciju spomen simbola uz Sportsku dvoranu Samobor, u blizini frekventnih pješačkih komunikacija i glavne prometnice Samobor – Bregana – državna granica sa Slovenijom.

OBLIKOVANJE

Predlaže se lokacija spomen simbola na k.č. broj 720/1, k.o. Samobor.

Mikrolokacija na kojoj će se nalaziti instalacija - spomen simbol - treba omogućavati nesmetan prilaz instalaciji, te mogućnost razgledavanja sa svih strana. Oblikovanje instalacije – spomen simbola treba biti prostorni, a ne plošni element.

Preporuča se upotreba trajnih materijala – kamen, metal (bronca, aluminij) i slični materijali.

Na spomen simbolu poželjno je ugraditi tekst čemu se posvećuje simbol te predvidjeti atraktivnu rasvjetu i vizualne efekte.

Prilog: izvod iz katastarskog plana za k.č.broj 720/1, k.o. Samobor

Izradili: Ante Radas, dipl. ing. arh., Stjepan Črnjak, dipl. ing. građ.

Samobor, studeni 2023.

 

Najava novih akcija darivanja krvi

Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora priprema novi projekt

Arhiva 2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002