07.07.2017.

Reagiranje na intervju sa zamjenikom gradonačelnika Željkom Stanecom

Obračun odvoza kućnog smeća je nepravedan!

Poštovani,

vezano na objavljeni intervju sa zamjenikom gradonačelnika, gospodinom Stanecom, moram reagirati na njegovu objavu o prikupljanju kućnog otpada.

Činjenica je da domaćinstva u kojima se skuplja kućni otpad odvojeno, te sav korisni otpad odvoze u reciklažno dvorište, nemaju kućnog smeća mjesečno za popuniti kantu od 80 l, što ispada da ih jedno pražnjenje kante košta cca 100 kn.

Radi toga smatram da se sadašnji obračun odvoza kućnog smeća koji se obračunava prema veličini kante i broju mjesečnih prolaza Komunalčevih vozila ulicom, a ne prema stvarnom broju pražnjenja kante mjesečno, nepravedan.

Koliko ima samo samačkih domaćinstava, u kojima se mjesečno ne skupi smeća ni za jednu vrećicu?

Jedino ispravno je, kako konačno i Zakon nalaže, da se prikupljeni kućni otpad važe i naplaćuje prema stvarnoj količini, odnosno težini.

Konačno, i visoki upravni sud u Zagrebu donio

je odluku, istina za Zagreb, da se prikupljanje kućnog otpada treba naplaćivati prema stvarnoj količini.

Sukladno Zakonu o zbrinjavanju kućnog otpada, ova odluka se može primijeniti u cijeloj državi. No, u ostalom, poznato je da je već u nekim gradovima u Primorju takvo naplaćivanje već uvedeno. Zato apeliram da se naše komunalno poduzeće modernizira i ugradi na kante čipove, a na vozila vage i čitač čipova, kako bi od listopada bili u stanju naplaćivati stvarno prikupljen otpad iz domaćinstava.

S poštovanjem,

Branko Adamek

Napiši pismo

Obračun odvoza kućnog smeća je nepravedan!

Arhiva 2017

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002