26.10.2019.

Miran Šoić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora

Veliki smo grad, po uspješnosti godinama u Hrvatskom vrhu

Miran Šoić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora

Za malo više od 2 mjeseca ulazimo u novu kalendarsku godinu. O svemu značajnom što se tijekom 2019. zbivalo u Gradu Samoboru, što se i kako radilo, koji su daljnji planovi, ali i problemi koje još treba riješiti, pitali smo predsjednika Gradskog vijeća Grada Samobora Mirana Šoića.

Ukratko rezimirajte godinu koja je skoro pri kraju.

Potencijal Grada Samobora prepoznajemo ne samo kroz kulturu, turizam i gospodarstvo, nego i kroz brojne razvojne projekte i programe koje godinama razvijamo. Cilj nam je da iz godine u godinu podižemo kvalitetu života u gradu. Možda smo i previše samozatajni, jer često bolje vidimo ono što nije dobro, a ono što je pozitivno za naš Samobor ponekad i ne primjećujemo. Obzirom da smo pri kraju godine, možemo istaknuti da u Samoboru gotovo i nema nezaposlenosti, zahvaljujući poticajnim mjerama koje Grad daje poduzetnicima.

Ne smijemo zaboraviti da smo ove godine bili domaćini svjetskog susreta 2cv vozila, čime je Grad Samobor dobio na vrlo snažnoj prepoznatljivosti. Dani europske baštine kod Rudnika svete Barbare u Rudama također plijene pažnju, jer se puno toga što je pomalo zaboravljeno, a vrlo je vrijedno, pokušava pokazati i oživjeti. U području kulture valja istaknuti 44. Samoborsku glazbenu jesen, 30. Vrazovu Ljubicu, sva kvalitetna događanja i izložbe u Samoborskom muzeju, nastupe naših KUD-ova, Susret samoborskih pjesnika u organizaciji Ogranka Matice Samobor, kao i postave izložbi u Galeriji Prica. Sva ta događanja čine Grad Samobor prepoznatljivim gradom kulture. Na sportskom planu naši sportaši svojim rezultatima redovito izazivaju ponos cijeloga grada, a posebice naše gradske uprave, koja ih redovito prati i nagrađuje.

Svakako moram spomenuti i nadogradnju Osnovne škole Samobor, što će za posljedicu imati veću kvalitetu boravka učenika. U Osnovnoj školi Bogumila Tonija izgrađena su igrališta za odbojku na pijesku i novo nogometno igralište te novi prostori za produženi boravak.

U komunalnom dijelu od većih investicija spomenuo bih rekonstrukciju Ulice kralja Petra Krešimira IV., izgrađenu pješačku stazu u Južnom naselju, koja olakšava prolaz našim učenicima, a nedavno je započeta rekonstrukcija odvodnje u Mažuranićevoj ulici. Kontinuirano ulažemo i u sigurnost svih sudionika u prometu.

Sagledavajući ovu godinu s razine Grada, možemo konstatirati da smo zadovoljni postignutim, gledajući u odnosu na priljev sredstava, zakonskih promjena i političkog okruženja u kojem djelujemo.

Ove je godine Grad Samobor imao i bogatu međunarodnu suradnju. Što biste sve istaknuli na tom polju?

Grad Samobor godinama njeguje suradnju s gradovima prijateljima: Wirgesom, Parabiagom, Velesom, Novskom i Starim Gradom na Hvaru. Suradnja se ostvaruje svake godine na kulturnom i sportskom planu. KUD Mladost gostovao u Velesu, a možemo se pohvaliti da smo ove godine s Gradom Wirgesom obilježili 45 godina kontinuirane suradnje, koja je započela još davne 1972. godine. U svim tim prigodama razgovaramo i o mogućnostima gospodarske suradnje, ali i jačeg uključivanja mladih. Delegacije Grada Samobora sudjelovale su i ove godine na obilježavanju njihovih dana grada i slično. Ovakvim susretima uspješno razmjenjujemo informacije o radu gradskih uprava, dizanju standarda života građana, primjeni propisa, te rješavaju određenih komunalnih problema.

Jedna od aktualnosti je problem javnog prijevoza, posebice što se tiče đaka i studenata. Koji su najveći problemi i kako ih riješiti?

Problematika prijevoza u Gradu Samoboru uvijek je interesantna tema. I zadnji susret građana i gradonačelnika Beljaka na tribini u gradskoj vijećnici pokazao je velik interes građana u cilju rješavanja uočenih problema na pojedinim linijama. Danas su značajan problem građanima koji putuju u Zagreb na posao česte gužve pa ne stižu pravovremeno na posao ili s posla. Razumijem ovaj problem, jer sam i sam putovao 35 godina u Zagreb. Uzrok tome je izgradnja rotora u Svetoj Nedelji, a svemu su se još nadovezali radovi na čvoru Jankomir, tako da su nastale neuobičajene gužve. Nadamo se da će rotor u Svetoj Nedelji biti završen u roku dva mjeseca, kako kažu, te će se vozni red normalizirati.

Grad Samobor, sagledavajući cjelokupnu problematiku prijevoza, a posebno cijena, još od 2005. sufinancira cijenu karte za đake, srednjoškolce i studente, ne samo na području Grada, nego i studentima koji studiraju u drugim gradovima. Gledajući statistiku, Grad Samobor sufinancira prijevoz 1100 učenika osnovnih škola, 1100 učenika srednjih škola i 780 studenata, što na razini godine iznosi oko 1.850.000 kuna.

Zakonsko uređenje javnog prijevoza je dosta komplicirano za primjenu. Temeljem tih odredbi i raspisanog natječaja Grad Samobor može dati u koncesiju samo linije na području Grada Samobora, dok se linije prema Zagrebu izdaju na temelju koncesije koje daje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pa na te linije Grad nema utjecaja.

Za istaknute prijedloge održat će se sastanak s koncesionarom i upoznati ga s prigovorima i prijedlozima građana, kako bi iste ugradili u vozne redove, odnosno podignuli kvalitetu prijevoza.

U izradi je Strategija razvoja Grada Samobora do 2025. godine. Koja je važnost donošenja strategije i što je realizirano iz onih prijašnjih?

Grad Samobor u cilju planiranja razvoja donosio je strategije i ocjene provedbe planiranih aktivnosti i do sada. Mislim da smo značajan dio planiranih aktivnosti i realizirali. Zakonima je utvrđeno da lokalne jedinice samouprave srednjoročnim aktima strateškog planiranja definiraju svoje posebne i strateške ciljeve. Pri izradi vodimo brigu i o nacionalnoj i županijskoj strategiji razvoja na svim područjima (gospodarstvo, društvene djelatnosti, prostorno planiranje, infrastruktura). Za izradu strategije imenovan je odbor, koji uz pomoć stručnjaka izrađuje prijedlog i definira ciljeve. U procesu izrade sudjelovali su i predstavnici gospodarstva i udruga.

Važno je istaknuti činjenicu da akti strateškog planiranja, koji opisuju i osiguravaju ostvarenje ciljeva, moraju imati poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave, što znači da se za realizaciju moraju osigurati i izvori sredstava. Ističem da se u razdoblju od četiri godine često događaju i značajne zakonske i organizacijske promjene. Primjerice, organizacija prijevoza razmatra se u okviru urbane aglomeracije Zagreba, od Krapine, Zaboka, Zaprešića, Zagreba, Samobora, Jastrebarskog, Velike Gorice i drugih gradova, na način, ako mogu tako reći, "jedna karta za više prijevoznih sredstava". Na taj način trebalo bi rješavati i odvodnju. Strategija je uvjet da osiguramo sredstva i iz ostalih izvora, kao što su EU fondovi, županijska sredstva, jer bez donesene strategije nije se moguće natjecati.

Koji su osnovni naglasci strategije koja je u izradi (školstvo, komunalije, turizam, gospodarstvo, ekologija...)?

Osnovne smjernice razvojne politike određene su Strateškim programom razvoja Grada Samobora 2020.-2025., a čiji se realni ciljevi očituju u narednom trogodišnjem razdoblju, zato što aktivnosti moraju biti sukladne izvorima sredstava, a proračun se planira unaprijed za tri godine, od 2020. do 2023. godine. Neke aktivnosti će se završiti i staviti u funkciju u 2020. godini, primjerice MTS, nadogradnja OŠ Samobor, uređenje Rudnika sv. Barbare - faza 3, WiFi projekt, rekonstrukcija ulica u naseljima i Gradu Samoboru, rješavanje klizišta i slično, dok će se neki projekti provući kroz plansko razdoblje od 3 godine. Ovdje moram spomenuti izgradnju dječjeg vrtića u Pavučnjaku, izradu projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Bogumila Tonija, izgradnju bazena na prostoru bivše vojarne, izgradnju dvodjelne sportske dvorane u OŠ Milana Langa u Bregani, nabavu vatrogasnih vozila, nastavak projekta poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete i mnoge druge projekte. Spomenut ću i planirana ulaganja u centre izvrsnosti - Srednju strukovnu školu Samobor, i to od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te EU fondova. Planirana sredstva su oko 16.000.000 kuna. Već sam spomenuo i ulaganja u odvodnju, ali u okviru aglomeracije. I nadalje će se osiguravati sredstva za sufinanciranje i poticanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma.

Kakva je realizacija i sudjelovanje Grada Samobora u korištenju sredstva EU fondova?

Grad Samobor ima status velikoga grada, a po uspješnosti je među prvim gradovima u državi. Upravo smo proglašeni trećim najboljim velikim gradom u kategorijama Gospodarstvo i Kvaliteta života, prema istraživanju Hanza Medie, Ipsos Puls agencije i portala Gradonačelnik.hr. To svakako ima prednosti, dok s druge strane čini i problem, posebno u korištenju sredstava iz EU fondova, jer nam se učešće u dobivenim sredstvima povećava s 25% na 35%. Unatoč tome koristimo sredstva iz projekata "Zajedno možemo naprijed" - podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina (vrijednost 1.190.305,58 kn) i "Školska shema", kojem je cilj promocija zdravih prehrambenih navika kod djece. Odobrena su sredstva u ukupnom iznosu 98.463,75 kuna bez PDV- a za voće i povrće te 79.701,83 kuna bez PDV-a za mlijeko i mliječne proizvode. Nadalje, projekt "Vjetar u leđa - faza III" nastavak je višegodišnjeg istoimenog projekta, koji se uspješno provodi. Za provedbu je osigurano 5.617.423,20 kn, od čega će Grad Samobor sufinancirati 15% iznosa, odnosno 842.613,48 kuna. Grad Samobor putem zaklade "Hrvatska za djecu" osigurao je 119.757,00 kuna za 215 učenika za sufinanciranje školske prehrane.

Moram spomenuti i programe u kojima je Grad Samobor partner, a to su "Kad se mlade ruke slože", kojim je donesen novi gradski program djelovanja za mlade, a čiji je nositelj bila samoborska Udruga za održivi razvoj Pozitiva. Pridruženi smo partner i u projektu "Bunkreiranje – kreiranje programa Centra za mlade Bunker", čiji je nositelj bilo Pučko otvoreno učilište. Grad je prihvatio i partnerstvo u projektima koje provodi Crveni križ - "Hiža Crvenog križa" i "Gero centar Crvenog križa Samobor". Riječ je o projektima u kojima Gradsko društvo Crvenog križa Samobor, u suradnji s partnerima, planira razvijati nove programe koji će uključenjem raznih skupina društva potaknuti razvoj i održivost postojećih programa partnera na projektima te uspostaviti centar u kojem će se programi provoditi.

Putem LAG-a Sava osigurana su sredstva za opremanje Dječjeg vrtića Grigor Vitez u Galgovu u iznosu od 7.4125 kuna. 90% sredstava osigurano je iz fonda EU, a 10% sufinancirat će Republika Hrvatska. Radovi na Malom Tehnopolisu Samobor teku u skladu s planom te je u tijeku natječaj za opremu, a građevinski radovi su pri završetku. Ovih dana odobrena su i sredstva za opremanje rudnika u Rudama.

Grad Samobor poduzima niz aktivnosti u cilju jačanja kadrovskih i financijskih kapaciteta, koji će omogućiti bolje korištenje sredstava iz svih izvora koji nam stoje na raspolaganju.

Jeste li zadovoljni djelovanjem mladih u Gradu Samoboru?

Grad Samobor vodi posebnu brigu o mladima. U cilju što boljeg uključivanja mladih u život lokalne zajednice i donošenja odluka, prije 12 godina, 2007. osnovan je Savjet mladih. Deveteročlani savjet čine mladi od 17 do 28 godina, a birani su na prijedlog raznih udruga koje okupljaju mlade osobe. Zadaća Savjeta mladih je da raspravlja o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade, predlažu donošenje odluka i mjera koja se tiču mladih i skrbe o njihovom što boljem i kvalitetnijem informiranju. Savjet mladih u svom djelokrugu predlaže i daje na prihvaćanje svoje prijedloge izravno Gradskom vijeću, u čemu su vrlo aktivni.

(Samoborske novine)

 

Miran Šoić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002