19.04.2019.

Željko Stanec, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Samobora

Moramo se najprije znati sami zaštititi

Željko Stanec, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Samobora

Grad Samobor za civilnu zaštitu i zaštitu od požara izdvaja oko 4 milijuna kuna godišnje, u što ulaze sredstva za Vatrogasnu zajednicu grada Samobora, sredstva za Crveni križ i Hrvatsku gorsku službu spašavanja te ostale potrebe civilne zaštite, kao i sredstva kojima se osigurava rad Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora, a taj će se iznos i ubuduće, u skladu s potrebama i mogućnostima, povećavati.

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, članovi Stožera civilne zaštite Grada Samobora i operativnih snaga, gradonačelnik, te ukupno 64 povjerenika, prošli su osposobljavanje pod vodstvom Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb.

Obzirom na sve izraženije vremenske promjene, nepogode, ali i ostale okolnosti, sve je izraženija potreba dobrog ustroja ovog sustava, kao i spremnost i opremljenost svih njegovih dijelova da odgovore na brojne izazove. Kako i što radi samoborska civilna zaštita pojašnjava njezin čelni čovjek Željko Stanec.

Nedavno je na prostoru bivše vojarne održana opsežna vježba civilne zaštite Grada Samobora, tijekom koje je prikazano postupanje u slučaju potresa. Kao načelnik stožera koordinirali ste vježbu pa nam pojasnite zašto su one važne?

O civilnoj zaštiti možemo govoriti u užem ili širem smislu. Što se tiče Grada Samobora, u Stožeru civilne zaštite djeluju sve operativne snage našega grada - od Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Gradskog društva Crvenog križa, Doma zdravlja, komunalnih društava, odnosno Komunalca, Odvodnje i Elektre, do Veterinarske stanice, čiji voditelji ili čelni ljudi, u užem smislu, i čine taj Stožer. To je osnovni sustav, koji je nadograđen još i povjerenicima koji djeluju u mjesnim odborima i gradskim četvrtima.

Tijekom ovakvih vježbi njih stotinjak se okuplja zajedno s operativnim snagama, s ciljem što bolje pripremljenosti u slučajevima bilo kakve nepogode ili ugroze za stanovnike Samobora.

Što sve sadrži plan rada civilne zaštite?

- Plan rada civilne zaštite donosi se za razdoblje od dvije godine, a u njemu su sadržani svi mogući scenariji od ugroza, kao i načini djelovanja pojedinih službi za svaki specifični postupak – od potresa, požara ili poplava, do eventualnih akcidenata u obližnjoj Nuklearnoj elektrani Krško.

Jesu li građanstvo i mladi dovoljno upoznati s radom naše civilne zaštite i, još važnije, znaju li kako sami trebaju postupati, ako dođe do nekog od problema?

Kako bismo i to osigurali, proširili smo svoj rad na povjerenike i u najmanjim sredinama, mjesnim odborima i gradskim četvrtima, koji onda okupljaju svoje sumještane i mogu im dati točne upute što raditi i kako se ponašati kada se nešto od navedenoga događa, jer svi moraju znati i za pripremljena skloništa za svaku potrebu. K tome, kao načelnik stožera posebno sam zadovoljan što se tiče samih operativnih snaga, jer naši vatrogasci, koji čine glavninu tih snaga, danas su dobro opremljeni i spremni brzo odgovoriti na sve izazove.

Što biste još poručili građanima Samobora, a tiče se njihove zaštite i sigurnosti?

Civilna zaštita imat će sve veću ulogu kada općenito govorimo o sigurnosti građana, jer već odavno ne postoji bivša "teritorijalna obrana", a i vojska se većim dijelom profesionalizirala. Zato ovaj sustav, koji danas djeluje unutar MUP-a, treba dodatno razvijati i širiti na korist svih nas, što Grad Samobor sustavno i čini.

(Samoborske novine)

 

Željko Stanec, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Samobora

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002