22.05.2018.

O odvozu otpada prema težini

Kada će se Komunalac čipirati spremnike?

Poštovani,

Primili smo dopis našeg poduzeća Komunalac d.o.o. o podjeli spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, što je za svaku pohvalu.

Međutim, što je sa čipiranjem spremnika za mješoviti otpad, koji se odvozi na deponiju?

Smatram da naplatu odvoza i daljnje obrade komunalnog otpada treba izvršiti samo za tu vrstu komunalnog otpada, jer su druge vrste otpada: plastika, metal, papir, staklena ambalaža sekundarne sirovine, koje poduzeće prikuplja, prodaje i na njima zarađuje.

Pitanje je koliko će građani biti stimulirani odvajati kućni otpad u preuzete spremnike, ako im obračun i cijena odvoza i dalje ostaje ista? Zato očekujemo pod hitno čipiranje spremnika za mješoviti otpad i obračun po preuzetoj težini tog otpada.

Znamo da se u sve više gradova kante čipiraju i građani plaćaju odvoz, deponiranje i sanaciju po ukupnoj težini skupljenog mješovitog komunalnog otpada za deponiranje.

Naš se Komunalac d.o.o. opredijelio za odvojeno prikupljanje u posebnim spremnicima. Međutim, postoji i drugačiji način prikupljanja i plaćanja komunalnog otpada. Konkretno u Virovitici građani kupuju vreće, za svaku vrstu otpada druga boja. Kupnjom tih vreća, plaća se daleko jeftinije daljnja obrada kućnog otpada.

Na kraju, nije na odmet spomenuti činjenicu, da u Americi sakupe godišnje pivskih limenki, dovoljnih za potrebe aluminija za jedan avion.

Dakle, odvojeno prikupljanje otpada je zaista potrebno i društveno korisno, ali, ponavljam, naplaćivati treba samo odvoz mješovitog otpada, predviđenog za deponiranje.

Branko Adamek

Napiši pismo

Kada će se Komunalac čipirati spremnike?

Arhiva 2018

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002