VREMEPLOV

Kroz minula desetljeća

VREMEPLOV

PRESELJENJE KNJIŽNICE IZ GORNJEG KRAJA

- 10O

Knjižnica je smještena u maloj sobici u kući Antuna Filipca, Gornji kraj 13. Knjižnica je napredovala, sve više je bilo članova iz donjeg kraja Samobora, a fond je brojio već oko 800 svezaka. Zbog neodgovarajućeg i premalog prostora, knjižnica je morala potražiti novu lokaciju. Prostor je pronađen u Starogradskoj ulici 33, u kući Petra Borseta, te se nakon preuređenja knjižnica seli.

SJEDNICA TRGOVIŠNOG ZASTUPSTVA

- 80

Na sjednici trgovišnog zastupstva od 30. rujna, između ostalog, raspravljalo se i o podizanju škarpe uz Gradnu u danas Kleščićevoj ulici. Zastupnik Jurković postavlja pitanje zašto se nije počelo s izgradnjom škarpe, na što mu načelnik Levičar odgovara da proračunom nije osigurano dovoljno sredstava. Ostali zastupnici smatraju da se novac mora naći.

ŠMIDHENOVO KUPALIŠTE

- 60

Tokom II. svjetskog rata zgrade Šmidhenovog kupališta su služile raznim okupatorskim vojskama, koji su cijelo kupalište do temelja uništili. Nakon oslobođenja kupalište je postalo općenarodna imovina. Nastojanjem i zalaganjem narodnih vlasti, ovom kupalištu se opet obraća veća pažnja i ponovno se počelo s njegovim uređenjem.

OTVOREN KLUB OMLADINE SAMOBOR

- 40

U nedjelju 9. listopada 1966. održana je Osnivačka skupština Kluba omladine Samobor, koju je u ime osnivača otvorio Marijan Vapnar. Usvojen je prijedlog Statuta Kluba omladine Samobor te izabran Savjet kluba u sljedećem sastavu: Dragica Bošnjak, Mirjana Burić, Zdravko Herceg, Ivica Horvat, Josip Horvat, Seida Obarčanin, Željko Pavlović, Ivica Šuflaj i Miljenko Vugrinec.

KADROVI IZ KOMPJUTORA

- 20

Omladina Samobora će ubuduće svoje kadrove tražiti uz pomoć kompjutora. To je samo jedna od promjena koja se dogodila u posljednje vrijeme i o kojoj je bilo riječi na sjednici Predsjedništva Socijalističkog saveza omladine Hrvatske - Samobora. Za vršioca dužnosti voditelja Omladinskog kluba jednoglasno je izabran Dražen Sladić.

Arhiva 2006

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002