VREMEPLOV

Kroz minula desetljeća

VREMEPLOV

TISKARA SLAVKA ŠEKA

- 100

Krajem godine otvara Slavko Šek Samoborsku knjigotiskaru i papirnicu na glavnom trgu. U propagandnom letku Šek se preporuča za "izradbu svakovrsnih tiskarskih poslova, kao što su tiskanice za crkvene i svjetske urede, obćinska poglavarstva, štedionice i banke, zatim račune, opomene, listovne papire i omote, karte dopisnice i druge tiskanice za razna poduzeća, trgovce i obrtnike; svakovrsne oglase, pozive, društvene rasporede, plesne redove itd.".

NOGOMETNO IGRALIŠTE NA SAJMIŠTU

- 80

U Hrvatskom športskom klubu Samobor najaktivniji su bili nogometaši. Među prvim igračima su bili: braća Plečko, Šabani, Pesići i Šveri, pa Milan Škrnanc, Vlado Tot, Franjo Mataušić, Milan Buzina, Lajča Cehulić, a povremeno i braća Praunspergeri, Bedenki i Bahovci. Igralište je bilo obično na sajmištu u Gajevoj ulici, na livadi Joce Filipca, na trgu pred današnjim Pučkim učilištem, a kasnije u Gornjem kraju i kod stare ciglane.

KNJIŽNICA POČINJE RADOM

- 60

Prvih poslijeratnih mjeseci knjižnica nije djelovala. Bilo je to vrijeme promjena, kad se trebalo prilagođavati novonastaloj situaciji. Za rad i djelovanje knjižnice nitko od vlasti nije pitao. Tadašnji knjižničar Stanko Trpin ipak počinje s radom krajem godine i to bez registracije, rješenja ili bilo čega drugog. Knjižničaru u radu pomažu Fran Hrčić i Bogumil Toni.

KULTURNO ZABAVNI ŽIVOT I REKREACIJA

- 40

Savjet za kulturu Skupštine općine Samobor organizirao je savjetovanje o kulturi, zabavnom životu i korištenju slobodnog vremena. Savjetovanju su prisustvovali predstavnici društveno-političkih organizacija, kulturnih i prosvjetnih institucija i organizacija te predstavnici radnih kolektiva i zainteresirani radnici s ovog područja. Svrha savjetovanja je bila analiza stanja na ovom polju društvenog života te donošenje smjernica za budući rad.

MALONOGOMETNI TURNIR "TROFEJ DANA REPUBLIKE"

- 20

Na samoborski parket izašle su 102 momčadi i nakon dvotjednih nadmetanja naslov turnirskog prvaka osvojila je momčad TOMA koju su, uz već poznate i afirmirane zagrebačke malonogometne šminkere Sudya, Bajze, Žigantea i Zaimija, sačinjavali nogometaši Samobora - braća Štefković i Janžić, Pecić, Vitko i Škrobot.

Arhiva 2006

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002