01.12.2021.

Priopćenje za medije predsjedništva stranke Stjepan Kožić - Nezavisna lista

Demagogija i jeftini populizam vijećnika SDP-a

Pokušaj vijećnika SDP-a i izmanipuliranih vijećnika Fokusa i Mosta da Skupštinu Zagrebačke županije pretvore u sudnicu prijekog suda - nije uspio. Naime, 17 vijećnika potpisalo je zahtjev kojim se tražila rasprava o odgovornosti župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića za prikrivanje kaznenih djela i sumnju u njihovo počinjenje te za štetu učinjenu proračunu i ugledu Zagrebačke županije. Unatoč postupku u tijeku i istrazi koja se provodi, potpisani su vijećnici ovim činom pokušali derogirati ovlasti policije, USKOK - a, Državnog odvjetništva i suda i takozvanu pravdu uzeti u ruke manjine prijekog suda.

Svojim priopćenjem od 22. listopada 2021. godine USKOK je na temelju kaznene prijave PU Zagrebačke donio rješenje o provođenju istrage protiv dvoje hrvatskih državljana, a svoje priopćenje završio da u odnosu na upite novinara o dinamici i načinu postupanja ističe da se u ovom predmetu kao i u svim drugim predmetima dinamika i način postupanja temelje na okolnostima slučaja i Zakona o kaznenom postupku.

Župan Stjepan Kožić jasno je i u javnosti i na samoj sjednici naglasio da zbog tajnosti postupka dok se izvidi obavljaju i provodi istraga ne može komentirati sam tijek postupka.

To je i razumljivo jer se provodi istraga za koju ne znamo i ne trebamo znati tko u njoj sudjeluje i ima li osim dvoje osumnjičenika iz priopćenja USKOK-a i drugih osumnjičenih ili svjedoka. Zar ne bi bilo logično da osumnjičenik bude i potpisnik naredbe računovodstvu za isplatu računa, koji se spominje, jer je dužan provjeriti što potpisuje, budući je župan Kožić u to vrijeme bio u bolnici i na oporavku, a mijenjala ga je tadašnja zamjenica župana.

Župan je potpisao izjavu da o okolnostima koje mu se stavljaju na teret neće govoriti, a potpisnici zahtjeva su upravo tražili od njega suprotno, što se može kvalificirati kao poticanje na kazneno djelo. Zar ne bi i to trebalo uzeti u obzir u sklopu postupka, ali to je već u nadležnosti postupovnih tijela. Stoga je zahtjev 17 vijećnika bio preuranjen, nepravedan i s aspekta kaznenog prava veoma dvojben.

Ovim svojim zahtjevom vijećnici SDP-a, Fokusa i Mosta podcijenili su žitelje Zagrebačke županije, koji su na izborima svoje povjerenje dali županu Kožiću, a ovakvim postupanjem to podcjenjivanje nastavljaju i dalje.

Stjepan Kožić je župan Zagrebačke županije od 2001. godine, punih 20 godina, s potvrđenim šestim mandatom na svibanjskim izborima. Cijelo to vrijeme on i uprava kojoj je na čelu, proračunom, sredstvima i imovinom Zagrebačke županije upravlja na transparentan zakonit i svrhovit način, što potvrđuju bezuvjetna izvješća Državne revizije u svim ovim godinama. Brojke su jasne i neumoljive i Zagrebačku županiju, koju vodi Stjepan Kožić, svrstavaju po brojnim gospodarskim i financijskim parametrima u sam vrh u Republici Hrvatskoj. Poljoprivredni proizvođači i poduzetnici jasno će reći koliko su iskoristili i koliko su im pomogla u njihovom startu i razvoju sredstva koja je za njih osigurala Zagrebačka županija. To će isto reći svi oni koji su svoju gospodarsku budućnost osigurali u gospodarskim zonama, kojima je izgrađena komunalna infrastruktura, koji su dobili novu ili preuređenu školu ili školsku dvoranu, a njih je u županovim mandatima šezdesetak, koji će dobiti pitku vodu, a nisu je dobili niti u jednom režimu ili oni koji će biti svjedoci izgradnje obilaznice oko Dugog Sela i naselja Volavje na području Jastrebarskog i spajanja Zaprešića i Samobora mostom.

Pandemija bolesti COVID-19 i potresi uvelike su utjecali na naše živote i ukupno funkcioniranje društva. Trebalo se prilagoditi kriznim situacijama, krizom upravljati, a istovremeno pomoći stradalima i nastaviti brojne započete projekte. Reagiralo se brzo i najbolje što se moglo. Županija je stala uz zdravstveni sustav značajnom financijskom pomoći, uz poduzetnike i poljoprivrednike s rekordnim bespovratnim potporama, vatrogasce i sve udruge civilnoga društva koje brinu o onima kojima je pomoć najpotrebnija. Sanirane su škole i zdravstveni objekti oštećeni u potresu, angažirani dodatni timovi statičara za pregled objekata i oformljen poseban odsjek, koji izravno pomaže vlasnicima objekata u prijavi, a potom i obnovi. Sve ove situacije, ali i odlučno, zakonito i odgovorno postupanje, koje su jasno podržali žitelji Zagrebačke županije na dosadašnjim izborima, daju županu Stjepanu Kožiću pravo da uspravno ide naprijed, a kada pogleda iza sebe vidi prepoznatljive i kvalitetne rezultate.

Zar nije bilo dovoljno napada i čerečenja župana Kožića u predizbornoj kampanji? Prljava, negativna kampanja, bez ikakvog programa za bolji život u Županiji SDP-u se razbila o glavu, ali nažalost ništa nisu naučili. Potpisnici zahtjeva bili bi i suci i tužitelji, jer neutemeljeno nastavljaju s različitim prijavama državnim organima, a sada je bila namjera javno suditi u najvišem županijskom tijelu, koje ima svoje ozbiljne i odgovorne zadaće. Takvim ljudima i negativnoj kampanji birači su dali jasan odgovor.

Držeći se demokratske procedure vijećnici Zagrebačke županije većinom su glasova prihvatili raspravu o točci koju je 17 vijećnika predložilo. Kad su vijećnici SDP-a vidjeli da je prihvaćen proračun i sve druge točke dnevnog reda i da nitko nije nasjeo na njihovu demagogiju, omalovažavanje i jeftini populizam, dvije vijećnice SDP-a su napravile očajnički potez i povukle svoje potpise sa zahtjeva. Na njihovu žalost, Odbor za statut, poslovnik i propise bio je jasan da Poslovnik ne predviđa povlačenje potpisa, već se ovlaštenim predlagateljem smatra svih 17 članova.

Održana je kratka rasprava u kojoj je župan Kožić dao svoje očitovanje i time je konzumiran zahtjev 17 vijećnika. Župan i predsjednik SKNL-a Stjepan Kožić unatoč velikim pritiscima, može mirno i odgovorno nastaviti izvršenje proračuna i započete projekte, a državne će institucije u ovom predmetu svoj posao nastaviti bez pritisaka nadobudnih i zlonamjernih političkih aktera.

Predsjedništvo SKNL-a

Napiši pismo

Demagogija i jeftini populizam vijećnika SDP-a

Arhiva 2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002