22.01.2013.

Grade se novi i dograđuju postojeći vrtići

Skrb za 1400 djece

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Samobora za 2013. godinu predviđeno je izdvajanje od 29.703.404 kuna za potrebe dječjih vrtića.

U tijeku je izgradnja novog dječjeg vrtića na prostoru bivše Vojarne Taborec, koji bi svoja vrata trebao otvoriti već početkom ljeta.

Izgradnjom ovog vrtića osigurat će se smještaj 6 odgojno – obrazovnih skupina čime će se riješiti problem nedostatnih smještajnih kapaciteta za djecu predškolske dobi na području Grada Samobora.

Osim navedenog, Grad Samobor osigurao je i sredstva za sanaciju krovišta DV Izvor u Preradovićevoj te projektiranje i dogradnju dječjeg vrtića u Bregani.

U 2013. godini odgojno – obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta na području Grada Samobora obavlja osam ustanova na 16 lokacija.

Predviđa se da će u pedagoškoj godini 2012/13. u redovne, 10 – satne programe biti uključeno oko 1400 djece raspoređene po ustanovama predškolskog odgoja na području Grada Samobora.

M.V.

 

Grade se novi i dograđuju postojeći vrtići

Arhiva 2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002