24.10.2012.

Poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Zagrebačke županije

Mladi, uključite se!

Zagrebačka županija objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Zagrebačke županije. Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije do 23. studenog 2012. godine.

Savjet mladih Zagrebačke županije osniva se kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život cijele županije. Dvanaest članova Savjeta mladih bira Županijska skupština na mandat od dvije godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije imaju: udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih, a svi sa sjedištem na području Zagrebačke županije. Kandidati za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije mogu biti osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije u dobi od 15 do 29 godina života.

Tekst javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih i obrazac prijave nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr te na web stranici Savjeta mladih Zagrebačke županije www.mladi.zagrebacka-zupanija.hr.

Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom "Prijedlog kandidata za članove/ice Savjeta mladih Zagrebačke županije".

S.S.

 

Poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Zagrebačke županije

Arhiva 2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002