12.12.2017.

Predstavljanje kalendara Zagrebačke županije za 2018. godinu

Romeove crkve i kapele

Zagrebačka županija, u suradnji s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije, tradicionalno izdaje godišnji kalendar, ovaj put na temu sakralne i kulturne baštine.

Crkve i kapele, sa svojim visokim zvonicima, uzdignute na uzvisinama iznad naselja imaju posebno simboličko značenje. Pažnju svojom ljepotom plijene brojni oltari, freske, slike, statue i vitraji, a posebno mjesto svojom vrijednošću zauzimaju orgulje, centralni instrument religijskoga života.

Kalendar kroz fotografije autora Romea Ibriševića pruža uvid i pogled u sakralnu povijest prostora Zagrebačke županije, a ujedno je i poticaj za posjetitelje da obiđu i upoznaju raznolikost, bogatstvo i vrijednost kulturne baštine Zagrebačke županije.

T.I.

 

Predstavljanje kalendara Zagrebačke županije za 2018. godinu

Arhiva 2017

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002