02.11.2016.

Katalog zavičajne zbirke Udruge Ekosspiritus i obitelji Librić

732 etno predmeta samoborskoga kraja na uvid svima

Katalog zavičajne zbirke Udruge Ekosspiritus i obitelji Librić

Etnografska zbirka, koja je u studenom 2015. godine rješenjem Ministarstva kulture dobila status zaštićenog kulturnog dobra te je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, povod je izdavanju kataloga "Etnografska zbirka Udruge Ekosspiritus i obitelji Librić". Opisuje početke prikupljanja etno predmeta te formiranje zbirke od 732 etno predmeta samoborskoga kraja. Katalog je obogaćen fotografijama predmeta iz etnografske zbirke te fotografijama članova udruge odjevenih u narodne nošnje iz fundusa zbirke.

Autori kataloga su Gordana Ivir i Radovan Librić, izdavač je Udruga Ekosspiritus, a financiran je sredstvima Grada Samobora, koja su za program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu dodijeljena i Udruzi Ekosspiritus.

G.I.

 

Katalog zavičajne zbirke Udruge Ekosspiritus i obitelji Librić

Arhiva 2016

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002