09.07.2010.

Rinaldo Paar doktorirao tehničke znanosti na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Izvrsnost kao mjerilo

Rinaldo Paar doktorirao tehničke znanosti na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Našem je sugrađaninu Rinaldu Paaru ovih dana jednoglasno dodijeljen najviši akademski stupanj doktora znanosti nakon što je pred stručnim povjerenstvom obranio doktorsku disertaciju pod nazivom Geoprostorne baze podataka objekata u sustavu gospodarenja autocestama Republike Hrvatske.

Znanstvenik široke naobrazbe i već sada s međunarodnim ugledom, Rinaldo Paar djeluje u zvanju višeg asistenta na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ustanovi na kojoj je diplomirao i magistrirao te na kojoj razvija svoju stručnu, znanstvenu i nastavnu djelatnost. Njegova doktorska disertacija predstavlja značajan prilog novim rješenjima u području gospodarenja autocestama i pripadajućim objektima, segmentu posebno aktualnom u Hrvatskoj danas. Modeli koje predlaže dr. Paar temelje se na implementaciji geoprostornih podataka u sustave gospodarenja, a uključuju detaljnu analizu postojećeg stanja u svrhu projekcije konačnih rezultata postavljenih teza. U interdisciplinarnoj disertaciji važno mjesto zauzima i predloženi projekt trodimenzionalnih izmjera objekata glavne hrvatske autoceste A1; riječ je o sofisticiranom alatu osmišljenom za preventivno djelovanje u održavanju autocesta s nizom financijskih i potencijalnih društvenih koristi.

Obranu disertacije, kao i cjelokupni doktorski studij, Rinaldo je završio pod mentorstvom prof.dr. Zdravka Kapovića, a ovom je prilikom posebno priznanje dobio od prof.dr. Zlatka Šavora, jednog od vodećih hrvatskih projektanata mostova, autora nekolicine kapitalnih objekata, poput mostova preko rijeke Krke i Rijeke dubrovačke.

Rinaldo Paar objavio je, kao autor ili koautor, 19 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama te je sudjelovao u izradi nekoliko znanstvenih projekata. Vrlo uspješno radi na stručnim projektima, među kojima se izdvajaju probna ispitivanja više od dvije stotine mostova i ostalih građevinskih konstrukcija, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrada parcelacijskih elaborata u svrhu izgradnje naselja te uspostava geodetskih osnova za izgradnju mostova i tunela. Jedan je od autora Studije stanja imovinsko-pravnog statusa nekretnina članica Sveučilišta u Zagrebu, a bio je angažiran i kao sudski vještak od strane matičnog fakulteta za potrebe geodetskih vještačenja. Potječe iz stare samoborske obitelji, oženjen je i otac šestogodišnjeg Leopolda.

Ivica Horvat

 

Rinaldo Paar doktorirao tehničke znanosti na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Arhiva 2010

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002