29.12.2019.

Zadnja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Oporba suzdržana oko glavnih odluka

Zadnja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Vijećnici oporbenog HDZ-a zamjerili su gradskoj vlasti i predsjedniku Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje što su posljednju ovogodišnju sjednicu sazvali u subotu, 28. prosinca u 11 sati, što do sada nije bila praksa. Pored toga, i dio važnih i obimnih materijala za sjednicu vijećnici su dobili tek dan ranije. Iako je gradonačelnik povukao dvije točke dnevnog reda, ostalo ih je čak 18, a sjednica je trajala gotovo 4 sata. Ipak, dnevni red jednoglasno je usvojen, ali ne i većina zaključaka.

Prijedloge Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje i Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Sveta Nedelja uvodno su pojasnile Dunja Ožvaltić iz Urbanističkog instituta Hrvatske i Sandra Jakopec iz tvrtke APE d.o.o, a usvojeni su uz 11 glasova ZA i 5 suzdržanih.

Prostorni plan se mijenja u Kerestincu kod dvorca Erdödy na području od 19,5 hektara i to za potrebe proizvodnog i razvojno-istraživačkog kampusa tvrtke Rimac Automobili, za nastavak istraživanja bušotina geotermalne vode, također u Kerestincu uz sadašnju bušotinu, te za omogućavanje razvoja širokopojasnog interneta. Izmjenama Detaljnog plana, pak, u poslovnoj zoni Sveta Nedelja omogućit će se veća izgrađenost.

Prostorni plan predviđa i da će tvrtka Rimac moći za takozvane kompatibilne sadržaje koristiti dvorac. Tu je planiran manji hotel (do 100 kreveta) te razne društvene prostorije, restorani, izložbeno-prodajni saloni, trgovine i uredi, a sve mora biti u skladu s uvjetima konzervatora – odgovorio je Vesni Filipović gradonačelnik Dario Zurovec.

Dio zone namijenjen sportu i rekreaciji bit će vraćen u poljoprivrednu i šumsku zonu, a umjesto golf igrališta, na smanjenoj površini od 10 hektara, bit će golf vježbalište.

Istraživanje bušotine u Kerestincu namijenjeno je eksploataciji toplinske energije iz geotermalne vode za potrebe povrtlarske proizvodnje unutar već postojećih staklenika, a izgradit će se prizemna građevina iznad jedne bušotine za smještaj opreme te transportni cjevovod geotermalne vode, uz uvjet da se prethodno riješe imovinsko-pravni odnosi.

Elektroničke komunikacije trebale bi se unaprijediti razvojem širokopojasnog interneta, a Jozu Vrdoljaka (HDZ) i Damira Halužana (HDZ) zasmetala je mogućnost postavljanja kablova iznad zemlje, na stupove, budući da su ispod svih novoizgrađenih prometnica kablovi postavljani ispod zemlje. Gradonačelnik Dario Zurovec pojasnio je da će veći dio kablova biti pod zemljom, a tek iznimno iznad zemlje, da se ne bi prekapale novoasfaltirane prometnice.

U poslovnoj zoni Sveta Nedelja dozvoljena je veća izgrađenost parcele jednom investitoru, čemu je prigovorio Damir Halužan, budući da se time s jedne strane Sveta Nedelja pretvara u industrijsku zonu Grada Zagreba, a s druge strane to nije pravedno, jer se veća izgrađenost dozvoljava samo nekim investitorima.

Predsjednica Koordinacijskog odbora Grad prijatelj djece Sveta Nedelja Sabrina Pejić podnijela je izvješće o statusu projekta Grad - prijatelj djece, što je Grad Sveta Nedelja postao u pripremnom roku od dvije godine, te zahvalila svima koji su tome doprinijeli. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Iako je na prošloj sjednici donesen Proračun Grada i prateći dokumenti za 2020. godinu te projekcije za sljedeće dvije, nakon toga uz prateće programe, na ovoj su se sjednici našle 2. ovogodišnje izmjene i dopune proračuna i pratećih dokumenata, uz konstataciju gradonačelnika Zurovca da se radi o poravnanju stavki na kraju godine, takozvanom tehničkom rebalansu proračuna. Ipak, pročelnica za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač rekla je da je višak prihoda od 30 milijuna kuna, kumuliran tijekom nekoliko godina, već prenesen u proračun za 2020. godinu na prethodnoj sjednici. Ovu godinu Grad Sveta Nedelja završit će s 99 milijuna kuna na računu, što je za 26% manje od prvih izmjena i dopuna proračuna za 2019.

HDZ-ovi vijećnici su, kao i na prethodnoj sjednici, ustvrdili da se zapravo radi o nerealnom planiranju prihoda proračuna te njegovom "friziranju", a uvjereni su da će tako biti i na kraju 2020. godine i da je zato novi proračun donesen prije rebalansa ovogodišnjeg. Neutrošeni i preneseni višak čini trećinu realnog svetonedeljskog proračuna, čime su investicije zakinute za 50%, rekao je Damir Halužan. Ukazali su i na smanjenje prihoda od poreza na dohodak, kao i bitno smanjenu realizaciju projekata u odnosu na plan te konstatirali da je jedino zabilježen kod rashoda za 10 novozaposlenih u Gradskoj upravi.

Proračunski su dokumenti doneseni uz suzdržane glasove oporbe.

Uz kraću raspravu prihvaćen je i Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za 2019. godinu, Prijedlog II. Izmjene i dopune Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine te Prijedlog Plana davanja koncesija za 2020. godinu. Novim planom dodjele koncesija, objasnila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, EU projekte, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Roberta Ciglar, za sljedeću godinu planira se davanje koncesije za gospodarenje otpadom na 10 godina, uz koncesijsku naknadu Gradu od najmanje 2% od neto naplaćenih prihoda za uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, a za obavljanje dimnjačarskih poslova na 5 godina, uz koncesijsku naknadu Gradu od 17.000 kuna godišnje.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Svete Nedelje uvodno je obrazložila viša savjetnica za gospodarstvo i EU projekte Grada Svete Nedelje Martina Fabijan, budući da se mora uskladiti s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Korisnici usluge prikupljanja i odvoza otpada sada se dijele na kućanstva i ostale, koji se još dijele na 7 podkategorija. Osnovni kiriterij za obračun cijene, odnosno količine otpada koji svatko proizvodi, bit će volumen spremnika za miješani komunalni otpad i broj njegovog pražnjenja. Vijećnica Vesna Filipović iznijela je niz prijedloga za poboljšanje odluke te smatra da je vaganje otpada najbolje rješenje za formiranje računa. I ova je odluka prihvaćena većinom glasova, a ona će biti samo temelj za sklapanje ugovora s koncesionarom.

Gradsko vijeće na kraju je većinom glasova, uz protivljenje oporbe, donijelo Odluku o osnivanju ustanove Kulturni centar Sveta Nedelja i Odluku o osnivanju Ustanove za upravljanje nekretninama Grada Svete Nedelje.

Kulturno djelovanje u Svetoj Nedelji isključivo je temeljeno na djelovanju kulturno-umjetničkih udruga, a želja je i obveza Grada da se ustroji središnja knjižnica. Kulturni centar bio bi javna ustanova čija će djelatnost obuhvaćati šire područje kulture, od narodne knjižnice do gradskog muzeja, odnosno galerija u dogledno vrijeme.

Ustanova za upravljanje gradskim nekretninama brinula bi i o održavanju nekretnina u vlasništvu Grada, s naglaskom na upravljanje i održavanja sportskih i kulturnih nekretnina.

Po završetku sjednice Gradskog vijeća, organiziran je prigodni domjenak na koji vijećnici HDZ-a nisu došli.

D.K.

Aktualni sat

Marijan Vojvodić (HDZ) pitao je što će Grad poduzeti vezano uz probleme u javnom prijevozu na području Svete Nedelje, posebno Rakitja i Novaka. Naime, nakon otvorenja rotora, ukinuto je 9 autobusnih polazaka linija Samoborčeka i Autoturista prema Zagrebu, koje prolaze kroz Novake i Rakitje. Gradonačelnik Dario Zurovec rekao je da je upoznat s tim problemom te da je odmah po objavi novog privremenog voznog reda od oba prijevoznika zatražio pisano očitovanje o ukidanju linija. Rekao je da je nezadovoljan njihovim nejasnim odgovorom te će nastaviti raditi na rješenju tog problema, iako je to teško obzirom na monopol tih autobusnih prijevoznika. Zurovec je ponovio da će Grad pitanje javnog prijevoza uskoro nastojati riješiti na drugi način.

 

Zadnja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002