26.12.2019.

Našeg suradnika, ekologa i Čudomerščana teške muke mučiju

Tu me oblije znoj, tak se klatiju kak i moj

Doma idem saki dan, obično po noči, oko pol dva. Nigdi nikoga. Tu, od Gračeca do Čudomerščaka, največa mi je tlaka. Jako me tu hiče. Ja hodim, al cesta se ne miče. Po stupima znam da sam blizu svoje hiže. Tu više ne hodim, tu več plazim. I na ovom mestu si navek obečam da nebum pil više. Samo niže.

Se je meni jasno. Tu sam trenutno na Čudomerščaku broj jedan. Ja stanujem na broju tri. A do kreveta imam točno četri stupa. Kakva? Drvena.

Ono kaj mene sad ove dane muči je kak leta i leta nis videl da su od ta četri stupa dva malko posustala. Od života su odustala. Ak vam ni jasno o čemu govorim, poglečte si sliku. Uostalom, skoro bute to osetili i na novčaniku.

Ovi su me blagdani čist hitili na stranu. Morti je to zato kaj sad manje pijem i jedem masnu hranu?! Jer, kak si protumačit da su stupi leta i leta bili ravni po noči, a sad su kosi po danu? Bar mi se ovak treznom čini da su malkice nastrani. Sramežlivo sam svoju dilemu iznesel ženi, a ona je rekla da blago si ga meni kad nemam drugih briga nek proučavati kak se stupi meču. Rekla je da je očito da su stupi kratki i da im fali dubine. I još je rekla, dok me važno pogledala, da mi je to več tolko put rekla i da ju to godinama brine. Ja sam pak uverenja da onima kaj stupe mečeju fali malo v glavi bistrine.

Pa kaj ak takvi stup na nekoga opadne, kaj to nikoga ne brine?

Recimo da na proleće zlete na te žice ptice selice... Pa porušile buju te stupe nemilice! Kaj ak, recimo, zleti jato patki? Bute vidli onda kak su stupi kratki! A kaj ak na žice opadne sneg? Kaj ak zapuše jači veter?

Ma, trebal bi ja više posluhnut svoju ženu, a bome i majku njenu. Kakvu je puru spekla, da samo znate, a tek makovnjaču...! Fala punica i na tenkome kolaču. I kaj se ja sad tu z dva pišliva stupa mučim? Tak sam star i nikak da neke stvari naučim. "A život je tak kratak", mislim dok žvačem pureči batak. Ma zabole me za te trule stupe i to kaj su baš uz put za naše izborno mesto. Pa ionak tam nejdemo često. Idem sada ravno, iz ovih stopa, prek puta do Anfore, naručil bum si dupli štok. Ljudi bok.

Nebu meni praznike pokvaril glupi stup. Dobro, dva kosa stupa. Se bum ja to zravnal z četri dupla štoka. I tak saki dan po duplo piče, zabole me briga za žice, kosine i stupe. Zravnal bum ih ja do izbora sam. To kaj si malo popijem ni me sram, za svoju lovu natežem sebe i te vražje žice. Velim vam to ja sima se kaj mislim ravno v lice.

A kaj se tih izbora za koji dan tiče, to su pak zasebne priče. Oprostite, pak me malo na stran hiče. Si bi oni hteli državu zravnati, a niko vu programu nema nacrta kak na Čudomerščaku poravnati pišlive kose stupe.

I zato na ovim izborima od mene mogu dobiti samo nogom v dupe!

Romeo Ibrišević

 

Našeg suradnika, ekologa i Čudomerščana teške muke mučiju

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002