30.08.2019.

Subvencije Grada Samobora za prijevoz učenika i studenata

Besplatni udžbenici i sufinanciran prijevoz

Subvencije Grada Samobora za prijevoz učenika i studenata

Grad Samobor i ove je godine osigurao nekoliko vrsta subvencija, kako bi roditeljima olakšao početak nove nastavne godine i troškove školovanja učenika.

Srednjoškolci koji imaju prebivalište na području Grada Samobora i pohađaju neku od srednjih škola na području Grada Samobora, Grada Zagreba ili Zagrebačke županije te pritom kupuju mjesečne markice za dvije ili više zona, ostvaruju pravo na umanjenje cijene mjesečne markice u iznosu 25%, što podmiruje Grad Samobor, dok ostatak iznosa (75%) do pune cijene markice podmiruje sam korisnik, a novac im potom vraća Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Srednjoškolci koji imaju prebivalište na području Grada Samobora, a pohađaju neku od srednjih škola na području Grada Samobora ili pohađaju izvannastavne i sportske aktivnosti te pritom kupuju mjesečne markice za prvu zonu, ostvaruju pravo na umanjenje cijene mjesečne markice u iznosu od 50%, što podmiruje Grad Samobor, dok ostatak iznosa do pune cijene markice podmiruju sami korisnici.

Grad Samobor je u svom proračunu osigurao i financijska sredstva za subvencioniranje mjesečnih srednjoškolskih pokaznih karata za učenike srednjih škola s područja Grada Samobora koji pohađaju srednje škole na području Grada Zagreba, a za prijevoz koriste usluge Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET). Njima Grad Samobor subvencionira kupnju takvih učeničkih srednjoškolskih mjesečnih pokaznih karata u iznosu 50% od cijene. Učenici koji koriste isključivo usluge prijevoza ZET-a od kuće do škole ostvaruju pravo na subvenciju 75% cijene mjesečne pokazne markice, sukladno važećoj Odluci Vlade Republike Hrvatske, koju će podmiriti Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dok će preostalu razliku od 25% podmiriti Grad Samobor. Ukupno se subvencionira više od 1300 učenika srednjih škola.

Pravo na subvencioniranje cijene mjesečne pokazne markice imaju i svi redovni studenti s prebivalištem na području Grada Samobora. Prijevoznici su dužni svakoj osobi s područja Grada Samobora koja dokaže status redovnog studenta i nije starija od 27 godina, kao i da ima prebivalište na području Grada Samobora, omogućiti kupnju mjesečne pokazne markice umanjenu za iznos od 100,00 kn, koliko iznosi gradska subvencija. Ostatak do punog iznosa mjesečne markice korisnik podmiruje sam.

Grad Samobor subvencionirat će i troškove prijevoza u drugim gradovima Republike Hrvatske iznosom od 100,00 kuna mjesečno za sve redovne studente s područja Grada Samobora koji imaju prijavljeno boravište u mjestu studiranja, odnosno studiraju izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Subvencionirana sredstva u iznosu od 100,00 kuna mjesečno isplaćivat će se redovnim studentima kvartalno u tekućoj godini na tekući račun, na temelju zamolbe koja se upućuje u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Samobora. Subvencije za sve studente uključuju i ljetne mjesece. Ukupno se subvencionira više od 820 redovnih studenata.

Osim prijevoza, Grad Samobor već nekoliko godina osigurava financijska sredstva za nabavu besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola na području Grada Samobora. U nadolazećoj školskoj godini u nabavu udžbenika uključilo se i Ministarstvo znanosti i obrazovanja kupnjom novih izdanja i zamjenom već prije kupljenih udžbenika, koji zbog dotrajalosti nisu više upotrebljivi. Zagrebačka županija sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i drugih nastavnih sredstava i pomagala u iznosu od 300,00 kuna po učeniku, a razliku po konačnom obračunu podmirit će Grad Samobor. Osnovne škole na području Grada Samobora polazi više od 3030 učenika koji su obuhvaćeni ovom mjerom.

M.S.

 

Subvencije Grada Samobora za prijevoz učenika i studenata

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002